- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Навчальні дисципліни

І. Навчальні дисципліни загальної фахової підготовки
1. Інформаційне право
2. Теорія та практика конституційного судочинства
3.Публічна служба
4.Податкове право
5. Муніципальне право
6. Митне право
7. Міжнародне право та національні правові системи
 
ІІ. Навчальні дисципліни спеціальної фахової підготовки
1. Міжнародний комерційний арбітраж
2. Приватноправові проблеми діяльності корпорацій
3. Теорія і практика цивільного судочинства
4. Правові засади євроінтеграції
5. Альтернативний розгляд цивільних справ
6. Публічна реєстраційна діяльність
7. Актуальні проблеми цивільного права
 
ІІІ. Навчальні дисципліни за вибором студента
1. а) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
    б) Правове забезпечення запобігання корупції
2. а) Інвестиційне право
    б) Методика розслідування окремих видів правопорушень
3. а) Медичне право
    б) Банківське право
4. а) Судовий розгляд окремих категорій цивільних справ
     б) Заходи забезпечення кримынального провадження
5.  а) Стратегія і тактика захисту у кримінальному провадженні
     б) Правове регулювання економічної безпеки