- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

22 травня 2015 року в Полтавському юридичному інституті відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

Cпіворганізаторами конференції є Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України та Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У конференції взяли участь близько 170 учасників з понад 30 вищих навчальних закладів та наукових установ України, Латвії, Польщі, Росії та Франції.

Відкрила конференцію доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гуторова Наталія Олександрівна, яка наголосила на актуальності питань гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина та їх особливому значенні на сучасному етапі.

У межах пленарного засідання відбувся телеміст між Полтавським юридичним інститутом та вченими Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків). З вітальним словом виступив доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Буроменський Михайло Всеволодович. Він акцентував на важливості правових засад гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина у сучасному світі і в тому числі в нашій державі, особливо в умовах проведення конституційно-правової реформи в Україні.

Також на пленарному засіданні були заслухані доповіді: кандидата юридичних наук, доцента кафедри теорії та історії держави і права Полтавського юридичного інституту Гаркуші Андрія Олександровича, який охарактеризував сучасні тенденції розвитку концепції прав людини та звернув увагу на їх певні суперечливості; гості з Латвії, доцента Ризької Вищої школи права Інеси Друвіете, яка поділилася досвідом проведення реформ у світлі євроінтеграційних процесів та розбудови демократичної держави у Латвії; кандидата юридичних наук, доцента Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Бейкуна Андрія Леонардовича, який порушив питання соціально-правового захисту певних категорій осіб в умовах проведення антитерористичної операції та наголосив на необхідності їх вирішення на законодавчому рівні; викладача спеціальної кафедри № 2 Інституту підготовки кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Миколи Юрлова, який розповів про співвідношення міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права в умовах проведення антитерористичної операції в Україні.

Представлені учасниками тези наукових доповідей розміщені у науковому збірнику Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина [Текст] : зб. тез наук. доп. і повідомл. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Полтава) / редкол. А. П. Гетьман [та ін.] ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків : Права людини, 2015. – 596 с. [8]

Під час проведення пленарного засідання та продовження роботи в секціях учасники заходу, в тому числі студенти, брали активну участь в обговоренні, обмінювалися точками зору, вели жваву дискусію з актуальних проблем прав людини й громадянина.

Підсумки роботи конференції були підведені на заключному пленарному засіданні, на якому були заслухані звіти керівників секцій та нагороджені за найкращі доповіді у секціях учасники конференції.