- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Для КЮ-з коди доступа Classroom

Інформація щодо доступу до системи Classroom для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки «Кримінальна юстиція

Назва дисципліни

Викладач

Код доступу

1

Реалізація кримінальної відповідальності

Гуторова Н.О.

kh522mf

2

Кримінологія

Полтава К.О.

xjlx4di

3

Заходи забезпечення кримінального провадження

Бражник А.А.

yeylakw

4

Стратегія і тактика захисту у кримінальному провадженні

Шевчик О.С.

qjnhcxn

5

Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

Тітко І.А.

3ipxit3