- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Одним із напрямів підготовки в межах магістерської програми Полтавського юридичного інституту з 2014 року є «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Мета напряму – підготовка кваліфікованих фахівців-правознавців з розвинутими теоретичними, аналітичними та прикладними навичками у сфері нормативного регулювання та договірних механізмів взаємодії суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Вихід на іноземні ринки товарів і послуг, взаємодія з іноземними компаніями, експортно-імпортні операції у сучасних умовах обумовлюють потребу у високоякісних спеціалізованих знаннях щодо специфіки регулювання та юридичного супроводження сфери зовнішньоекономічної діяльності, які можливо отримати тільки в межах спеціального напряму підготовки фахівців-юристів.

Основні навчальні курси:

Практика        

Навчання передбачає проходження практики зі спеціальності (стажування), спрямованої на підготовку магістерської роботи, відповідно до договорів про проходження практики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Бази практики:

Основні напрями досліджень

Перспективи

Випускники здатні застосовувати отримані при освоєнні конкретних навчальних дисциплін даного напряму підготовки знання, уміння та навички в різних сферах юридичноїпрактики, правозахисної та наукової діяльності.

Міжнародні зв’язки

Магістри можуть брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

Майбутня кар’єра

Випускники програми готові до державної служби, до судової та адвокатської діяльності, до роботи корпоративним юристом, до правового супроводу бізнесу, до правозахисної, наукової діяльності.

Ключові аспекти підготовки:

Координатор напряму

к.ю.н., доц. кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту ГРЕКОВ Євген Анатолійович, e-mail: evgeniy.grk@gmail.com [1].