- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Спільна магістерська програма

На підставі договору про співробітництво в галузі програм вищої освіти між Університетом технології, бізнесу і дизайну (ФРН, м. Вісмар) та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, який був підписаний 09 грудня 2016 року, на базі Полтавського юридичного інституту здійснюється підготовка студентів магістратури за магістерською освітньою програмою “Deutsches und internationales Wirtschaftsrecht” («Німецьке та міжнародне підприємницьке право») в межах навчальної програми подвійного диплому.

Програма навчання в Полтавському юридичному інституті передбачає вивчення таких навчальних дисциплін як Комерційне право, Основи міжнародного економічного права, Правові основи корпоративного управління, які узгоджуються з німецькими партнерами.

Термін навчання за магістерською освітньою програмою складає 4 семестри: 1, 2 та 4 семестр – в Полтавському юридичному інституті, 3 семестр – навчання в Університеті технології, бізнесу і дизайну (ФРН, м. Вісмар) на факультеті економіки (Wirtschaftswissenschaften), де викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською та російською мовами.

Результатом успішного виконання навчального плану є отримання диплому магістра права.

Детальна інформація про спільну магістерську програму [1]