- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Право”

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти підтвердило  якісну підготовку  здобувачів вищої освіти, високий  професіоналізм колективу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та видало відповідний сертифікат (строк дії – до 1 липня 2026 року).

Полтава магістр [1]

 

[2]