- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

27 листопада 2015 року в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було проведено Четверту Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні»

Захід відбувся за підтримки Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації, інформаційним партнером традиційно виступило ТОВ «Моріон» та інтернет видання «Аптека-онлайн».  

У конференції взяли участь державні службовці, науковці, керівники закладів охорони здоров’я, фармацевти, лікарі, викладачі та студенти. Під час роботи конференції обговорювалися актуальні питання, пов’язані з організацією системи охорони здоров’я, специфікою притягнення медичних працівників до кримінальної відповідальності, внесення змін до законодавства про закупівлі, удосконалення діяльності Державної служби України з лікарських засобів та багато інших.

Конференцію відкрила д.ю.н., проф., директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України ГУТОРОВА Н.О., яка наголосила на важливій ролі Полтавського юридичного інституту в правовому супроводі фармацевтичних відносин, а також пояснила переваги та особливості підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я за магістерською програмою інституту.

З доповідями на пленарному засіданні виступили: начальник відділу медичних кадрів департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації ОГЛОБЛЯ О.М. «Організація системи охорони здоров’я в Україні: сучасний вимір»; к.ю.н., доц., завідувач кафедри кримінального, адміністративного та трудового права Полтавського юридичного інституту  ЛЕМЕШКО О.М.  «Про відповідальність працівника підприємства, установи чи організації у сфері медичної діяльності, який не є службовою особою»; к.ю.н., ас. кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту ОЛЕФІР А.О. «Новели закону про здійснення державних закупівель»; д.ю.н., проф., завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України МАЙДАНИК Р.А. «Договір про надання стоматологічних послуг: звільнення від відповідальності»; начальник інформаційного управління Державної служби України з лікарських засобів ХОЛОДЕНКО М.М. «Сучасні проблеми діяльності Служби України з лікарських засобів»; к.ю.н., ас. кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОСКАЛЕНКО К.В. «Про інформовану згоду пацієнта на медичну допомогу»; к.ю.н., доц. кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту ГРЕКОВ Є.А. «Дистанційний продаж лікарських засобів: європейський досвід та перспективи для України»; д.ю.н., доц., завідувач кафедри кримінального, адміністративного та трудового права Полтавського юридичного інституту ПАШКОВ В.М. «Проблемні питання підготовки фахівців для сфери охорони здоров’я».

Матеріал підготував
ас. А.О. Олефір