- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Нормативні документи

  1. Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого [1].
  2. Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого [2]
  3. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016 [3]
  4. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 22.12.2017 [4]
  5. Наказ про встановлення та затвердження норм часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників університету [5]
  6. Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого [6]