- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

19 травня 2016 року відбувся круглий стіл «Історико-правові проблеми формування українського конституціоналізму: до 20-тої річниці прийняття Конституції України 1996 р.»

За підтримки доктора юридичних наук, доцента, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Козаченко А.І. та доктора історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Стрільця В.В., були підготовлені повідомлення з важливих питань розвитку конституціоналізму в Україні. В обговоренні повідомлень Микитенка Дмитра «Порівняльний аналіз ідей парламентаризму М. Драгоманова і М. Грушевського», Сизої Інни «Конституційно-правові погляди О. Ейхельмана», Ковшик Олександри «Свобода віросповідання в проекті конституції О. Ейхельмана 1918 р.», Діхтярь Анни «Вищі органи державної влади УНР за Конституцією 1918 р.», Гомлі Ірини «Правовий статус Верховної Ради УРСР відповідно до Конституції 1978 р.» та Коваленко Ольги «Конституційно-правові погляди В. Чорновола на форму устрою України» взяли активну участь студенти І курсу Полтавського юридичного інституту.