- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

10 червня 2016 року в залі засідань Полтавського юридичного інституту Національного університету України імені Ярослава Мудрого відбувся семінар-тренінг на тему: «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в юридичній діяльності»

10 червня 2016 року в залі засідань Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого відбувся семінар-тренінг на тему: «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в юридичній діяльності».

Ініціатором та одним із організаторів семінару-тренінгу виступив відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адміністративних суддів» у Полтавській області. Учасниками семінару-тренінгу були викладачі інституту, інші науковці, практикуючі юристи, адвокати.

Мета запланованого заходу – виробити у присутніх вміння правильно застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права; розуміти тлумачення законодавства в дусі ЄСПЛ; застосовувати принципи Конвенції і практику ЄСПЛ; співвідносити національне законодавство з Конвенцією; системно аналізувати рішення ЄСПЛ; знайти правову позицію в рішенні ЄСПЛ.

З вітальним словом виступив доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Пашков Віталій Михайлович, який привітав усіх присутніх і наголосив на важливості та необхідності проведення такого заходу, який надасть можливість викладачам інституту ознайомитися із практичними аспектами застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а суддям – почути думки науковців з цих та інших питань.

Програма семінару-тренінгу включила в себе міні-лекції тренерів-суддів, перегляд фільму про Європейський суд з прав людини, виконання практичних завдань присутніми на заході.

Тренер Волкова Людмила Миколаївна – суддя Харківського окружного адміністративного суду, член Ради суддів України, викладач Національної школи суддів України, член правління ВГО «Асоціація адміністративних суддів» – виступила із міні-лекцією на тему «Мета Конвенції, мета та принципи ЄСПЛ, принцип верховенства права – основний принцип європейського права», під час якої було розкрито мету Конвенції, проаналізовані основні її принципи, визначені критерії підходів до статей Конвенції, ефективність судового захисту в контексті статті 13 ЄКПЛ, розкритий принцип рівності та заборони дискримінації, визначений статтею 14 Європейської Конвенції.

Тренер Кукоба Олександр Олександрович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук, Голова ВП ВГО «Асоціація адміністративних суддів» у Полтавській області – в своїй міні-лекції на тему «Підстави втручання держави у права, гарантовані Конвенцією» звернув увагу на понятійний апарат (позитивні-негативні зобов’язання, втручання, цілі, основні поняття; умови виправданості втручання у права особи, передбачені Конвенцією (законність, легітимна мета і необхідність в демократичному суспільстві); проаналізував підстави втручання суб’єкта владних повноважень в права особи з позиції їх відповідності закону, необхідності в демократичному суспільстві та дотримання справедливого балансу.

Тренер Уханенко Сергій Анатолійович – суддя Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, викладач Національної школи суддів України, член правління ВГО «Асоціація адміністративних суддів» – виступив із міні-лекцією на тему: «Право на справедливий суд. Основні принципи статті 6 Конвенції. Рівність сторін. Участь прокурора у процесі. Докази принцип верховенства права та принципи застосування практики ЄСПЛ Європейським та національними судами», в якій показав як правильно застосовувати положення статті 6 Конвенції, зокрема, дотримуватися моделі поведінки, яка допоможе сприймати суд як безсторонній та незалежний орган; правильно застосовувати свої права на стадії подання доказів, ознайомлення з документами та доказами у справі, залучення свідків та експертів для повного та об’єктивного з’ясування обставин справи.

За результатами зустрічі також досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адміністративних суддів» з Полтавським юридичним інститутом Національного університету імені Ярослава Мудрого. Зокрема, заплановано підписання меморандуму між ВГО «Асоціація адміністративних суддів» та ГО «Випускників Національного університету імені Ярослава Мудрого», проведення спільних науково-практичних конференцій, круглих столів та тренінгів для студентів та викладачів ВНЗ з інших актуальних питань.