- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Кримінальна юстиція

Одним із напрямів підготовки в межах магістерської програми Полтавського юридичного інституту з 2016 року є «Кримінальна юстиція».

Мета напряму – підготовка кваліфікованих фахівців-правознавців з розвинутими теоретичними, аналітичними та прикладними навичками у сфері діяльності органів кримінальної юстиції. Процеси реформування органів кримінального судочинства, розширення засад конкурсного відбору претендентів на відповідні посади в правоохоронних органах, підвищення вимог до професійних якостей працівників органів слідства, прокуратури, суду, адвокатів, які практикують у сфері кримінального судочинства, на сьогодні зумовили потребу у високоякісних спеціалізованих знаннях щодо специфіки професійної діяльності органів кримінальної юстиції, які можливо отримати тільки в межах спеціального напряму підготовки фахівців-юристів.

Основні навчальні курси:

Навчальні дисципліни за вибором студента

Практика        

Навчальний процес спрямовано не лише на отримання теоретичних знань, але й на формування у студентів-магістрів практичних навичок застосування набутих знань. Навчання передбачає проходження практики (стажування) зі спеціальності, відповідно до договорів про проходження практики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Бази практики:

Головне управління Національної поліції в Полтавській області

Прокуратура Полтавської області

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області

Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України.

Основні напрями досліджень

Підготовка за освітнім рівнем «магістр» передбачає не лише отримання спеціалізованих знань та навиків їх практичного застосування, а й вимагає формування у студента базових уявлень про здійснення наукової діяльності, що досягається підготовкою та захистом магістерської роботи. Основними напрямами досліджень є:

Перспективи

Випускники здатні застосовувати отримані у процесі освоєння конкретних навчальних дисциплін вказаного напряму знання, уміння та навички в різних сферах юридичної практики, правозахисної та наукової діяльності.

Міжнародні зв’язки

Магістри можуть брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

Майбутня кар’єра

Випускники програми є готовими до державної служби, судової та адвокатської діяльності, роботи в органах досудового розслідування і прокуратури, а також наукової діяльності.

Ключові аспекти підготовки:

Координатор напряму

Координатор напрямку: д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Тітко І. Аe-mail: titko.iv@gmail.com [1].