ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ОГОЛОШУЄ КОНУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Надрукувати Надрукувати

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ОГОЛОШУЄ КОНУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

1.Завідувач кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту.

Встановити вимоги до вакантної посади:

 • Науковий ступінь: доктор наук (доктор філософії (кандидат юридичних наук)) відповідно до профілю кафедри;
 • Вчене звання: професор (доцент);
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’яти років;
 • Автор (співавтор) підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових і науково-методичних праць;
 • Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів.

  2. Доцент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту (для викладання дисциплін – «Фінансове право», «Податкове право») – 1 ставка.

Встановити вимоги до кандидатів на вакантну посаду:

 • Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат юридичних наук) або доктор наук за відповідною науковою спеціальністю;
 • Вчене звання : доцент або професор (бажано);
 • Стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше п’яти років.

 

Встановити перелік необхідних документів для участі у конкурсі :

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю ;
 • трудова книжка (оригінал або копія завірена за основним місцем роботи);
 • список наукових праць (підписаний завідуючим кафедрою та вченим секретарем за основним, або останнім місцем роботи);
 • документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
 • інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • довідку медичного закладу про попередній психіатричний огляд.

Всі документи подаються у оригіналі та копії до них, завірені у встановленому порядку.

Термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі – до 3 листопада 2017 року.