- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

03 жовтня 2017 року на базі Полтавського юридичного інституту розпочався сертифікований навчальний тренінг “Практикум з адвокатської майстерності «Адвокатські студії 2017» “

Відкрив тренінговий курс Скукіс В. Ф. – голова Ради Адвокатів Полтавської області. Володимир Францісович розповів про становлення і розвиток інституту адвокатури, зокрема на теренах Полтавщини, а також про особливості професії адвоката, ілюструючи їх на цікавих життєвих історіях із власного практичного досвіду. 

Другу частину тренінгу, яку проводив адвокат, асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Любченко О. О., було присвячено аналізу понять «адвокат», «адвокатура» та «адвокатська діяльність», окремим блоком питань проаналізовано умови і порядок набуття статусу адвоката в Україні, відповідно до чинного законодавства.

У межах другої частини тренінгу слухачі «Адвокатських студій 2017» закріпили отримані знання під час рольової ігри. Одна група студентів виступила у ролі членів дисциплінарно-кваліфікаційної комісії, яка приймала рішення про допуск до складання іспитів для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або ж обґрунтовану відмову із зазначеного питання. Водночас друга група слухачів із конкретними життєвими обставинами мала відстояти своє право на допуск до складення відповідного іспиту посилаючись на чинне законодавство.

Тренінг був інформативним і відбувся у дружній атмосфері. Чекаємо на подальші зустрічі