- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Магістерські роботи студентів

1. Реєстрація на магістерську роботу

Перейти до реєстраційної форми [1]

2.Положення про академiчну доброчеснiсть при виконаннi письмових робiт

Переглянути [2]

3. Розпорядження

4. Первірка магістерських робіт на плігіат

Перейти до інструкції [3]