- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Бібліотека Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

header [1]

Бібліотека-це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність.
В.Сухомлинський

Бібліотека Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого була створена в 2002 році.

У відповідності зі штатним розкладом в бібліотеці працює два співробітника, які мають вищу освіту.

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, який забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну і виховну роботу.

Фонд бібліотеки комплектується згідно з навчальними планами та науковими дослідженнями вузу, при цьому враховуються різноманітні запити читачів, аналізується використання наукової літератури та забезпеченість студентів підручниками.

Студенти мають змогу користуватися великими масивами інформації, що містить Інтернет та матеріалами сайту наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Співробітники бібліотеки разом з викладачами та студентами активно використовують читальну залу для проведення круглих столів, кураторських годин, засідання наукових гуртків та конференцій.

Постійна увага приділяється навчанню читачів основам бібліотечно-бібліографічної та інформаційної грамотності, з цією метою проводяться бесіди – індивідуальні та групові, надаються консультації.

Пріоритетом стратегічних цілей бібліотеки є:

Наукова бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: http://library.nulau.edu.ua/ [2]

- Пошук (глобально);

- Пошук (локально);

- Електронный архів-репозитарій.

Один день життя бібліотеки

 

Бібліотека ПЮІ

проспект Першотравневий, 5

м.Полтава

36011

Україна

тел.(0532) 56-08-71