- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Студентські наукові гуртки

Наукову роботу студентської молоді забезпечують 16 студентських наукових гуртків. У 2019 році студентами було опубліковано 209 одиниць друкованої продукції загальним обсягом 48 друкованих аркуші.

Кафедри Інституту забезпечують діяльність таких студентських наукових гуртків:

Кафедра теоретико-правових дисциплін:

Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін:

Кафедра цивільного, господарського і фінансового права:

 Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права: