Козаченко Юлія Анатоліївна

Надрукувати Надрукувати

Козаченко Юлія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

У 2009 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста-магістра.

З 2010 року по 2015 рік – здобувач Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації – «Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав пацієнта в Україні».

Козаченко Ю.А. є автором більше 20 публікацій наукового характеру.

 Козаченко Ю.А.