- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Електронні адреси викладачів Полтавського юридичного інституту, через які здійснюються консультування й підтримка дистанційного навчання

Електронні адреси викладачів 

Полтавського юридичного інституту

Національного юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого

 

Кафедра теоретико-правових дисциплін

Козаченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри

a.i.kozachenko@ukr.net

Куцепал Світлана Вікторівна

svetlanakutsepal@gmail.com

Кабальський Роман Олександрович

kabalskiy@ukr.net

Кравцова Надія ГеннадіЇвна

nadkravtsova@ukr.net

Лебеденко Світлана Олексіївна

lebedenko.sa@meta.ua

Любченко Маріанна Іванівна

lyubchenko.marianna@gmail.com

Прохазка Ганна Анатоліївна

annaprokhazka@gmail.com

Перебийніс Юлія Василівна

julia.v.pere@gmail.com

 

Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисиплін

Тітко Іван Андрійович – завідувач кафедри

titko.iv@gmail.com

Гуторова Наталія Олександрівна

natalygutorova@gmail.com

Лемешко Олександр Миколайович

oleksandrlemeshko16@gmail.com

Гринько Лариса Петрівна

gull_ukr@ukr.net

Михайліченко Тетяна Олександрівна

mihailichenko_t@ukr.net

Бражник Андрій Анатолійович

brazhnik.andrey@gmail.com

Гнатюк Андрій Юрійович

andreygnatyk13@gmail.com

Рак Світлана Валеріївна

svitlana.rak2017@gmail.com

Чолан Михайло Васильович

cholan56@ukr.net

Полтава Катерина Олександрівна

poltava.kateryna@gmail.com

Пономаренко Вікторія Володимирівна

advokatponomar@ukr.net

 

Кафедра цивільного, господарського і фінансового права

Криницький Ігор Євгенович – завідувач кафедри

krynytskyy@ukr.net

Пашков Віталій Михайлович

v.pashkov26.06@ukr.net

Греков Євген Анатолійович

evgeniy.grk@gmail.com

Гаркуша Андрій Олександрович

andreigarkusha@gmail.com

Шевчик Олександр Сергійович

a.s.shevchik@ukr.net

Гриценко Галина Григорівна

ggritsenko@gmail.com

Губанова Ольга Валеріївна

guramij@gmail.com

Кукоба Олександр Олександрович

kukob@ukr.net

Шимко Артем Романович

shyma9005@gmail.com

Зуб Олексій Юрійович

zub.aleksey.nlu@gmail.com

Новосьолова Галина Германівна

aklissax@gmail.com

Прогляда Інесса Олександрівна

inessa120879@gmail.com

 

Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права [1]

Божко Володимир Миколайович – завідувач кафедри

volodya_bozhko@ukr.net

Батигіна Олена Михайлівна

elena0481@rambler.ru

Грекова Марина Миколаївна

yurist_5@ukr.net

Кущ Олексій Євгенович

kushch_83@ukr.net

Любченко Олексій Олександрович

oleksiy.lyubchenko@gmail.com

Полховська Інна Костянтинівна

polkhovska.inna@ukr.net

Сидоренко Анна Сергіївна

gannusya1988@ukr.net

Троцька Марина Василівна

marinatrockaa@ukr.net