- Полтавський юридичний інститут - http://pli.nlu.edu.ua -

Освіта

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ [1]

Статут університету [2]

Положення про Полтавський юридичний інститут [3]

Положення про організацію навчального процесу [4]

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

 Спеціальність 081 “Право”

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма «Право»
 • Освітньо-професійна програма
 • Навчальний план
 • Робочі програми навчальних дисциплін
  • Теорія права
  • Конституційне право
  • Усього буде 70 РПНД
 • Силабуси
  • Теорія права
  • Конституційне право
  • Усього буде 70 силабусів
 • Програма комплексного іспиту
 • Відгуки роботодавців
 • Відгуки науковців
 • Висновок щодо досягнення програмних результатів здобувачами ОПП «Право»
 • Відомості про самооцінювання ОПП «Право»

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма «Право»