Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого вшанував пам’ять академіка права В.В. Сташиса

Надрукувати Надрукувати

Сташис Володимир Володимирович (10 липня 1925Суми  2 листопада 2011Харків) український правник, професор, був першим проректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Герой України.

Колеги й учні видатного ученого – В.В.Сташиса поклали сьогодні квіти до його пам’ятника на міському цвинтарі № 2 місиа Харкова.

Сташис В.В. – автор (співавтор) понад 200 наукових праць, зокрема співавтор монографій: «Уголовное законодательство Украинской ССР» (1971), «Уголовный кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий» (1979), «Преступления против личности в УК УССР и судебной практике» (1981, 1987), «Уголовное право УССР. Общая часть» (1984), «Уголовное право Украинской ССР на современном этапе» (1985), «Уголовное право УССР. Часть особенная» (1989), «Особа — під охороною кримінального закону» (1996), «Кримінальне право України. Загальна частина» (1997, 2001, 2004), «Кримінальне право України. Особлива частина» (2003, 2004), «Уголовное право Украины. Общая часть» (1998, 2003), «Уголовное право Украины. Особенная часть» (2003), «Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України» (2003, 2004), «Практика судів України з кримінальних справ (2001–2005)» (2006) та ін.

Ректор нашого Університету – В.Я.Тацій, згадуючи з вдячністю свого вчителя, зізнався, що як і багато з тих, хто прийшов сьогодні до місця останнього спочинку Володимира Володимировича Сташиса, подумки звертається до нього в моменти, коли потрібно прийняти складне рішення. «Те, що ми збираємося разом в дні пам’яті, дотримуючись традицій наших учителів і наставників, має передаватися новим поколінням представників наукової школи Університету», – додав Василь Якович.