Магістерські роботи студентів

Надрукувати Надрукувати

 

1. Реєстрація на магістерську роботу

Перейти до реєстраційної форми

2.Положення про академiчну доброчеснiсть при виконаннi письмових робiт

Переглянути

3. Положення про порядок перевірки рівня унікальності академічних текстів здобувачів вищої освіти», затверджене рішенням вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол №5 від 27 січня 2023 року)

Переглянути