Шевчик Олександр Сергійович

Надрукувати Надрукувати

1sh_b

Шевчик Олександр Сергійович – заступник директора з навчальної та наукової роботи Полтавського юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Податкове право», «Адвокат у кримінальному провадженні».

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Регулювання валютного контролю в Україні: фінансово-правовий аспект» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Коло наукових інтересів: податковий контроль, відповідальність за порушення податкового законодавства, суб’єкти фінансових правовідносин, дія норм фінансового права у часі, просторі та за колом осіб.

Є автором понад 30 наукових праць серед яких одна одноосібна монографія, дві монографії у співавторстві, одна з яких видана в Австрії, статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

У 2017 р. проходив стажування в Ostinstitut, Winter Kolloguium at Hochschule Wismar 2017 for teaching staff (ФР Німеччина, м. Вісмар,  2017 р.).