Виробнича практика

Надрукувати Надрукувати
Графік проходження виробничої практики
За  напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів денної форми навчання:
 4 курс: виробнича практика з 02 січня 2019 р. по 15 лютого 2019 р.
Захист матеріалів практики з 18 лютого 2019 р. по 22 лютого 2019 р.
 
За  спеціальністю 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів денної форми навчання, ( 2016 року вступу):
Практика зі спеціалізації (стажування) з 01 жовтня 2018 р. по 28 грудня 2018 р.