Інформація для абітурієнтів

Надрукувати Надрукувати

Презентація стосовно структури та правил написання мотиваційного листа.

Інформація для абітурієнтів, які мають бажання отримати другу вищу.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» чи ступені «Бакалавр» або «Магістр» за будь-якими неспорідненими спеціальностями або здобувають не менше ніж один рік ступінь «Бакалавр» за будь-якою неспорідненою спеціальністю можуть вступити для навчання на другий курс для здобуття ступеня «Бакалавр» за контрактом із нормативним терміном навчання на визначену кількість вакантних місць осіб.

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

Форма навчання денна та заочна

На другий курс для здобуття ступеня «Бакалавр» за контрактом можуть вступити особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» чи ступені «Бакалавр» або «Магістр» за будь-якими неспорідненими спеціальностями або здобувають не менше ніж один рік ступінь «Бакалавр» за будь-якою неспорідненою спеціальністю.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи ступені бакалавра або магістра за будь-якими неспорідненими спеціальностями або здобувають не менше ніж один рік ступінь бакалавра за будь-якою неспорідненою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план зараховується бали фахового іспиту (співбесіда) з основ правознавства.

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня бакалавра або магістра, або здобувають не менше ніж один рік ступінь бакалавра з іншої спеціальності та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, розраховується за такою формулою:

КБ = ФІ, 

де показник ФІ – це оцінка з фахового іспиту (співбесіди) з конкурсного предмета відповідно до цих Правил («рекомендовано до зарахування» – відповідає 200 балам за 200-бальною шкалою, «не рекомендовано до зарахування» – відповідає 100 балам за 200-бальною шкалою).

Етапи вступної кампанії на другий курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми при вступі на основі здобутого раніше бакалаврського або вищого ступеня (рівня) вищої освіти або здобувають освітній ступінь бакалавр не менше одного року за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (спеціальність 081 «Право):

Назва етапу

дата

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Терміни прийому заяв і документів

2 серпня – 31 серпня

Проведення фахових іспитів

2 серпня – 31 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

2 вересня

Зарахування вступників 

5 вересня

І додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

6 вересня – 27 вересня

Проведення фахових іспитів

6 вересня – 27 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

28 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 вересня

Зарахування вступників

30 вересня

ІІ додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

1 жовтня – 26 жовтня

Проведення фахових іспитів

1 жовтня – 26 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

27 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

28 жовтня

Зарахування вступників 

31 жовтня

ІІІ додатковий потік 

Терміни прийому заяв і документів

1 листопада – 25 листопада

Проведення фахових іспитів

1 листопада – 25 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

28 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 листопада

Зарахування вступників

30 листопада

Документи, які подає вступник:

1)  Документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал, копія);

2)  Довідка  про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

3) Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (оригінал, копія);

4) Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього

або

залікову книжку та довідку з місця навчання – для осіб, які здобувають не менше ніж один рік ступінь «Бакалавр» за будь-якою неспорідненою спеціальністю (оригінал, копія);

5) Мотиваційний лист; 

6)  Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

7)  Папка на зав’язках, 4 конверти з маркою по Україні.

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу. 

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

Інформація для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» з будь-якої іншої спеціальності та мають бажання продовжити навчання для здобуття ступеня «Бакалавр».

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» з будь-якої іншої спеціальності та мають бажання продовжити навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» після успішного проходження конкурсного відбору можуть  вступити для навчання на другий курс для здобуття ступеня «Бакалавр» за контрактом із нормативним терміном навчання на визначену кількість вакантних місць осіб.

Форма навчання денна та заочна

Вступ на навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється  у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали:

з української мови національного мультипредметного тесту або української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет);

математики або історії України національного мультипредметного тесту або будь якого сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет).

Конкурсний бал для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2,

де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів.

Етапи вступної кампанії на другий та третій курси (спеціальність 081 «Право») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

Назва етапу

дата

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Терміни прийому заяв і документів

2 серпня – 31 серпня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

22 серпня

18.00

Проведення індивідуальної усної співбесіди

25 серпня – 30 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

2 вересня

Зарахування вступників

5 вересня

І додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

6 вересня – 27 вересня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

20 вересня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

21 вересня – 26 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

28 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 вересня

Зарахування вступників 

30 вересня

ІІ додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

1 жовтня – 26 жовтня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

18 жовтня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

19 жовтня – 24 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

27 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

28 жовтня

Зарахування вступників

31 жовтня

ІІІ додатковий потік 

Терміни прийому заяв і документів

1 листопада – 25 листопада

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

17 листопада

Проведення індивідуальної усної співбесіди

18 листопада – 

25 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

28 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками

29 листопада

Зарахування вступників

30 листопада

 

Документи, які подає вступник:

1) Документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал, копія);

2) Довідка  про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

3) Військово-обліковий документ (у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (оригінал, копія); 

4) Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);

5) Мотиваційний лист; 

6) Бали національного мультипредметного тесту  або сертифікат з балами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (інформаційна картка) (оригінал, копія);

7) Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

8) Папка на зав’язках, 4 конверти з маркою по Україні.

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу.  

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

Інформація для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за такою ж (тотожною) спеціальністю та мають бажання продовжити навчання для здобуття ступеня «Бакалавр».

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за такою ж (тотожною) спеціальністю та мають бажання продовжити навчання для здобуття ступеня «Бакалавр»після успішного проходження конкурсного відбору можуть  вступити для навчання на третій курсдля здобуття ступеня «Бакалавр» за контрактом із нормативним терміном навчання на визначену кількість вакантних місць осіб.

Форма навчання денна та заочна

Вступ на навчання на третій курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється  у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали:

з української мови національного мультипредметного тесту або української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет);

математики або історії України національного мультипредметного тесту або будь якого сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет).

Конкурсний бал для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2,

де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів.

Етапи вступної кампанії на другий та третій курси (спеціальність 081 «Право») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

Назва етапу

дата

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Терміни прийому заяв і документів

2 серпня – 31 серпня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

22 серпня

18.00

Проведення індивідуальної усної співбесіди

25 серпня – 30 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

2 вересня

Зарахування вступників

5 вересня

І додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

6 вересня – 27 вересня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

20 вересня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

21 вересня – 26 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

28 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 вересня

Зарахування вступників 

30 вересня

ІІ додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

1 жовтня – 26 жовтня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

18 жовтня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

19 жовтня – 24 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

27 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

28 жовтня

Зарахування вступників

31 жовтня

ІІІ додатковий потік 

Терміни прийому заяв і документів

1 листопада – 25 листопада

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

17 листопада

Проведення індивідуальної усної співбесіди

18 листопада – 

25 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

28 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками

29 листопада

Зарахування вступників

30 листопада

 

Документи, які подає вступник:

1) Документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал, копія);

2) Довідка  про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

3) Військово-обліковий документ (у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (оригінал, копія); 

4) Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);

5) Мотиваційний лист; 

6) Бали національного мультипредметного тесту  або сертифікат з балами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (інформаційна картка) (оригінал, копія);

7) Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

8) Папка на зав’язках, 4 конверти з маркою по Україні.

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу.  

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

Інформація для абітурієнтів, які мають бажання вступити на 1 курс для навчання на здобуття ступеня «Бакалавр».

На перший курс денної і заочної форми навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються:

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет);

або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови і літератури (перший предмет), історії України (другий предмет), математики/іноземної мови (третій предмет) у будь-яких комбінаціях для спеціальності 081 «Право».

Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти розраховується за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3;

де П1 – оцінка з української мови, П2, – з математики, П3 – з історії України національного мультипредметного тесту.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 становлять:

К1 = 0,35; К2 = 0,25; К3 = 0,4.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів.

В 2022 році не враховується середній бал додатка до свідоцтва про повну загальну середню освіту. В цьому році при вступі обов’язково потрібний мотиваційний лист.

 

Етапи вступної кампанії на перший курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 «Право» денної форми:

Назва етапу

дата

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Початок прийому заяв і документів

29 липня

Завершення прийому заяв і документів

23 серпня

18.00

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

16 серпня 

18.00

Проведення індивідуальної усної співбесіди

17 серпня-22 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

2 вересня

Зарахування вступників 

5 вересня

1 додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

6 вересня – 27 вересня 

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

21 вересня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

22 вересня – 26 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

28 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 вересня

Зарахування вступників 

30 вересня

ІІ додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

1 жовтня-26 жовтня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

18 жовтня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

19 жовтня-24 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

27 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

28 жовтня

Зарахування вступників 

31 жовтня

ІІІ додатковий потік 

Терміни прийому заяв і документів

1 листопада-25 листопада

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

17 листопада

Проведення індивідуальної усної співбесіди

18 листопада-25 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

28 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 листопада

Зарахування вступників

30 листопада

 

Етапи вступної кампанії на перший курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 «Право» заочної форми:

Назва етапу

дата

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Терміни прийому заяв і документів

2 серпня – 31 серпня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

22 серпня

18.00

Проведення індивідуальної усної співбесіди

25 серпня – 30 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

2 вересня

Зарахування вступників

5 вересня

І додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

6 вересня – 27 вересня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

20 вересня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

21 вересня – 26 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

28 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 вересня

Зарахування вступників 

30 вересня

ІІ додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

1 жовтня – 26 жовтня

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

18 жовтня

Проведення індивідуальної усної співбесіди

19 жовтня – 24 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

27 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

28 жовтня

Зарахування вступників

31 жовтня

ІІІ додатковий потік 

Терміни прийому заяв і документів

1 листопада – 25 листопада

Завершення прийому заяв і документів вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

17 листопада

Проведення індивідуальної усної співбесіди

18 листопада – 

25 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

28 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками

29 листопада

Зарахування вступників 

30 листопада

 

Документи, які подає вступник:

1) Документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал, копія);

2) Довідка  про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

3) Військово-обліковий документ (у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (оригінал, копія); 

4) Документ (державного зразка) про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал, копія);

5) Мотиваційний лист; 

6) Бали національного мультипредметного тесту  або сертифікат з балами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (інформаційна картка) (оригінал, копія);

7) Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

8) Папка на зав’язках, 4 конверти з маркою по Україні.

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу.  

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

 

Інформація для абітурієнтів, які мають бажання вступити на 1 курс для навчання на здобуття ступеня «Магістр».

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти здійснюється у формі магістерського комплексного тесту, єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

результати магістерського комплексного тесту,

або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях).

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,3 × П1 + 0,7 × П2,

де П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). 

П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту з права або єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів).

Етапи вступної кампанії на перший курс другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціальність 081 «Право») денної і заочної форми:

Назва етапу

дата

Початок реєстрації вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

27 червня

Завершення реєстрації вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

18 липня

18.00

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

10 серпня-17 серпня

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

07 вересня-10 вересня

Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

у терміни, встановлені 

МОН України

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 серпня

Терміни прийому заяв і документів

16 серпня – 15 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

16 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

19 вересня

Зарахування вступників

20 вересня

І додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

21 вересня – 4 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

5 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками 

6 жовтня

Зарахування вступників

7 жовтня

ІІ додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

11 жовтня-26 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

27 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками

28 жовтня

Зарахування вступників

31 жовтня

ІІ додатковий потік

Терміни прийому заяв і документів

1 листопада -25 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників 

28 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками 

29 листопада

Зарахування вступників

30 листопада

 

Документи, які подає вступник:

1) Документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал, копія);

2) Довідка  про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

3) Військово-обліковий документ (у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (оригінал, копія); 

4) Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);

5) Мотиваційний лист; 

6) Результати магістерського комплексного  тесту  або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (екзаменаційний листок та екзаменаційна картка з балами) (оригінал, копія);

7) Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

8) Папка на зав’язках, 4 конверти з маркою по Україні.

 

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу.