Інформація для абітурієнтів

Надрукувати Надрукувати

Презентація стосовно структури та правил написання мотиваційного листа.

 

Інформація для абітурієнтів, які мають бажання отримати другу вищу.

Отримання ІІ вищої освіти 

На основі НРК6 (освітнього ступеня бакалавра),  

або НРК7 (освітнього ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста))

вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра  

На перший рік навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за контрактом можуть вступити особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» чи ступені «Бакалавр» або «Магістр» за будь-якими неспорідненими спеціальностями або здобувають не менше ніж один рік ступінь «Бакалавр» за будь-якою неспорідненою спеціальністю. Термін підготовки відповідної категорії осіб є загальним та складає 4 роки. Особи, які вже мають вищу освіту, можуть бути зараховані лише на підставі мотиваційного листа без складання ЗНО чи НМТ.

Вартість навчання в Полтавському юридичному інституті

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

в 2023 році за один рік:

Спеціальність 081 «Право»

Освітній ступінь

Громадяни України

денна форма

заочна форма

Бакалавр

31 700 грн.

20 000 грн.

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше освітнього ступеня (або здобування не менше одного року) за іншою спеціальністю:

КБ = МЛ,

де показник МЛ – мотиваційний лист.

 

Етапи вступної кампанії на перший рік навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі НРК6, НРК7 (раніше здобутої вищої освіти (або здобування не менше одного року)) за спеціальністю 081 «Право» денної і заочної форми:

Назва етапу

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Початок реєстрації заяв вступників

19 липня

Завершення реєстрації заяв вступників

до 18.00 31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 9 серпня

Зарахування вступників

10 серпня

І додаткова сесія

Початок реєстрації заяв вступників

11 серпня

Завершення реєстрації заяв вступників

23 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

25 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 29 серпня

Зарахування вступників

30 серпня

ІІ додаткова сесія

Початок реєстрації заяв вступників

1 вересня

Завершення реєстрації заяв вступників

14 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку

рекомендованих вступників

18 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 19 вересня

Зарахування вступників

20 вересня

ІІІ додаткова сесія (заочна форма)

Початок реєстрації заяв вступників

2 жовтня

Завершення реєстрації заяв вступників

13 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

16 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 17 жовтня

Зарахування вступників

18 жовтня

ІV додаткова сесія (заочна форма)

Початок реєстрації заяв вступників

1 листопада

Завершення реєстрації заяв вступників

14 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку

рекомендованих вступників

15 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 16 листопада

Зарахування вступників

17 листопада

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу. 

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

Інформація для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» з будь-якої іншої спеціальності та мають бажання продовжити навчання для здобуття ступеня «Бакалавр».

НА ОСНОВІ  НРК5 (освітньо-кваліфікаційній рівень  молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра) приймаються особи

на перший рік навчання денної і заочної форми навчання 

для здобуття ступеня «Бакалавр»

 

Підготовка фахівців в Полтавському юридичному інституті здійснюється за ступенем бакалавра (спеціальність 081«Право», освітня програма «Право») за денною і заочною формами навчання (термін навчання при вступі на основі НРК5 за іншою спеціальністю складає 4 роки). Абітурієнти з кола осіб, які вже мають освітньо-кваліфікаційній рівень  молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра спеціальності 081 «Право», які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 081 «Право», Полтавський юридичний інститут може перезарахувати до 60 кредитів ЄКТС. Такі особи приймаються на навчання зі скороченим строком навчання (3 роки).

Вартість навчання в Полтавському юридичному інституті

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

в 2023 році за один рік:

Спеціальність 081 «Право»

Освітній ступінь

Громадяни України

денна форма

заочна форма

Бакалавр

31 700 грн.

20 000 грн.

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі НРК5 вступають на перший рік навчання для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бал (бали):

НМТ 2023 року,

або НМТ 2022 року,

або ЗНО 2020-2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети).

 

НМТ – комп’ютерний онлайн-тест, що скрадатиметься з трьох предметів, двох обов’язкових предметів: українська мова та математика, а також з предметом на вибір. До предметів на вибір з переліку в 2023 році пропонується обрати історію України або іноземну мову (англійська, німецька, французька, іспанська) або біологію або фізику або хімію. 

 

Конкурсний бал розраховується:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років за такою  формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3), де 

П1 – оцінка з української мови;

П2 – оцінка з математики;

ПЗ – оцінка з історії України або іноземної мови, або біології, або хімії, або фізики.

Вагові коефіцієнти становлять:К1=0,35; К2=0,25; К3=0,4 (історія України, іноземна мова), 0,25 (біологія, фізика, хімія);

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі  НРК5 за результатами ЗНО 2020-2021 років з двох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2) / (К1 + К2),    де 

П1 – оцінка з української мови та літератури;

П2 – оцінка з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або фізики, або хімії, або географії.

Вагові коефіцієнти становлять: К1=0,35; К2=0,25.

Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

 

Конкурсний бал для вступу на основі НРК5 не може бути менше ніж 120 балів.  При вступі обов’язково потрібний мотиваційний лист.

Етапи вступної кампанії на перший рік навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі НРК5 за спеціальністю 081 «Право» денної і заочної форми:

Назва етапу

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Початок реєстрації заяв вступників

19 липня

Завершення реєстрації заяв вступників

до 18.00 31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 9 серпня

Зарахування вступників

10 серпня

І додаткова сесія

Початок реєстрації заяв вступників

11 серпня

Завершення реєстрації заяв вступників

23 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

25 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 29 серпня

Зарахування вступників

30 серпня

ІІ додаткова сесія

Початок реєстрації заяв вступників

1 вересня

Завершення реєстрації заяв вступників

14 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку

рекомендованих вступників

18 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 19 вересня

Зарахування вступників

20 вересня

ІІІ додаткова сесія (заочна форма)

Початок реєстрації заяв вступників

2 жовтня

Завершення реєстрації заяв вступників

13 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

16 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 17 жовтня

Зарахування вступників

18 жовтня

ІV додаткова сесія (заочна форма)

Початок реєстрації заяв вступників

1 листопада

Завершення реєстрації заяв вступників

14 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку

рекомендованих вступників

15 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 16 листопада

Зарахування вступників

17 листопада

 

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу.  

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

Інформація для абітурієнтів, які мають бажання вступити на 1 курс для навчання на здобуття ступеня «Бакалавр».

НА ОСНОВІ  ПЗСО (повної загальної середньої освіти) приймаються особи

на перший рік навчання денної і заочної форми навчання 

для здобуття ступеня «Бакалавр»

Підготовка фахівців в Полтавському юридичному інституті здійснюється за ступенем бакалавра (спеціальність 081«Право», освітня програма «Право») за денною і заочною формами навчання (термін навчання при вступі на основі ПЗСО складає 4 роки).

 

Вартість навчання в Полтавському юридичному інституті

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

в 2023 році за один рік:

Спеціальність 081 «Право»

Освітній ступінь

Громадяни України

денна форма

заочна форма

Бакалавр

31 700 грн.

20 000 грн.

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника.

Для конкурсного відбору осіб, які на ПЗСО вступають на перший рік навчання для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали:

НМТ 2023 року,

або НМТ 2022 року,

або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети).

 

НМТ  2023 року – комп’ютерний онлайн-тест, що скрадатиметься з трьох предметів, двох обов’язкових предметів: українська мова та математика, а також з предметом на вибір. До предметів на вибір з переліку в 2023 році пропонується обрати історію України або іноземну мову (англійська, німецька, французька, іспанська) або біологію або фізику або хімію. 

Конкурсний бал для вступу на перший курс розраховується:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років за такою  формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3),   де

П1 – оцінка з української мови;

П2 – оцінка з математики;

ПЗ – оцінка з історії України або іноземної мови, або біології, або хімії, або фізики.

Вагові коефіцієнти становлять:

К1=0,35; К2=0,25; К3=0,4 (історія України, іноземна мова), 0,25 (біологія, фізика, хімія);

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі  ПЗСО за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1 + К2 + К3),  де

П1 – оцінка з української мови та літератури;

П2 – оцінка з історії України;

ПЗ – оцінка з іноземної мови або математики.

Вагові коефіцієнти становлять: К1=0,4; К2=0,3; К3=0,2

 

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО не може бути менше ніж 120 балів.

В 2023 році не враховується середній бал додатка до свідоцтва про повну загальну середню освіту. При вступі обов’язково потрібний мотиваційний лист.

Етапи вступної кампанії на перший рік навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі ПЗСО за спеціальністю 081 «Право» денної і заочної форми:

Назва етапу

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Початок реєстрації заяв вступників

19 липня

Завершення реєстрації заяв вступників

до 18.00 31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

1 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 9 серпня

Зарахування вступників

10 серпня

І додаткова сесія

Початок реєстрації заяв вступників

11 серпня

Завершення реєстрації заяв вступників

23 серпня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

25 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 29 серпня

Зарахування вступників

30 серпня

ІІ додаткова сесія

Початок реєстрації заяв вступників

1 вересня

Завершення реєстрації заяв вступників

14 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку

рекомендованих вступників

18 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 19 вересня

Зарахування вступників

20 вересня

ІІІ додаткова сесія (заочна форма)

Початок реєстрації заяв вступників

2 жовтня

Завершення реєстрації заяв вступників

13 жовтня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

16 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 17 жовтня

Зарахування вступників

18 жовтня

ІV додаткова сесія (заочна форма)

Початок реєстрації заяв вступників

1 листопада

Завершення реєстрації заяв вступників

14 листопада

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку

рекомендованих вступників

15 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 16 листопада

Зарахування вступників

17 листопада

 

Спеціальні умови участі у конкурсному відборі 

на здобуття вищої освіти в Інституті визначені Правилами прийому до 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2023 році.

 

Згідно додатку 2 «Порядок прийому осіб для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2023 році» Правил прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2023 році перелік осіб, які мають право скористатися спеціальними умовами для участі у конкурсному відборі:

- після 20 лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і проживають на цій території;

- після 07 квітня 2014 року завершили здобуття повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) і проживають на цій території;

- проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085- р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79- р) (далі – тимчасово окуповані Російською Федерацією території України), і отримала документ про повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти ;

- які переселилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України після 01 січня 2023 року.

         Такі вступники навчаються  за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до Інституту документ про ПЗСО державного зразка, складає вступні випробування, визначені Правилами прийому.

 

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу.  

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» бажаючі мають можливість вступити для навчання для здобуття ступеня «Магістр».

Інформація для абітурієнтів, які мають бажання вступити на 1 курс для навчання на здобуття ступеня «Магістр».

На основі НРК6 (освітнього ступеня бакалавра),  

або НРК7 (освітнього ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста))

вступ на навчання для здобуття ступеня магістра  

Підготовка фахівців в Полтавському юридичному інституті здійснюється за ступенем магістра (спеціальність 081 «Право», освітньо-професійна програма «Право») за денною і заочною формами навчання (термін навчання складає 1 рік 6 місяців).

 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». 

Вартість навчання в Полтавському юридичному інституті

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

в 2023 році за один рік:

Спеціальність 081 «Право»

Освітній ступінь

Громадяни України

денна форма

заочна форма

Магістр

41 000 грн.

26 200 грн.

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти заяви подають тільки в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника. 

При вступі обов’язково потрібний мотиваційний лист.

Конкурсний відбір здійснюється у формі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) тільки 2023 року. ЄВІ – поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника), ЄФВВ – з права та міжнародного права.

Конкурсний бал розраховується: (КБ) = 0,2 х П1 + 0,2 х П2 + 0,6 х ПЗ, де

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ; П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка ЄФВВ 

 

Етапи вступної кампанії на перший рік навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі НРК6, НРК7 (спеціальність 081 «Право») денної і заочної форми:

 

Назва етапу

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

1 липня

Початок реєстрації заяв вступників

31 липня

Завершення реєстрації заяв вступників

до 18.00 21 серпня

Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахового іспиту замість

ЄФВВ

17 липня – 28 липня (потоками)

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

22 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 29 серпня

Зарахування вступників

31 серпня

І додаткова сесія

Реєстрація заяв вступників

11 вересня – 22 вересня

Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахового іспиту замість

ЄФВВ

12 вересня – 21 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

25 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 26 вересня

Зарахування вступників

27 вересня

ІІ додаткова сесія (заочна форма)

Реєстрація заяв вступників

2 жовтня – 13 жовтня

Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахового іспиту замість

ЄФВВ

3 жовтня – 12 жовтня

(потоками)

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку

вступників

16 жовтня

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 17 жовтня

Зарахування вступників

18 жовтня

ІІІ додаткова сесія (заочна форма)

Реєстрація заяв вступників

1 листопада – 14 листопада

Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахового іспиту замість

ЄФВВ

2 листопада – 13 листопада

(потоками)

Формування рейтингових списків вступників, надання

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників

15 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками

до 18.00 16 листопада

Зарахування вступників

17 листопада

 

Студентам з інших міст надається можливість проживання у студентському гуртожитку готельного типу.