Нормативні документи

Надрукувати Надрукувати
  1. Положення про рейтингову систему оцінки здобутків студентів денної форми навчання;
  2. Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
  4. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016
  5. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 22.12.2017
  6. Наказ про встановлення та затвердження норм часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників університету
  7. Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого