Нормативні документи

Надрукувати Надрукувати
  1. Положення про рейтингову систему оцінки здобутків студентів денної форми навчання;
  2. Розпорядження №51 від 07.11.2016 Про закріплення студентів І-IV курсів денної форми навчання за кафедрами для виконання курсових робіт;
  3. Розпорядження №1 від 29.01.2016 Про розподіл студентів на вивчення вибіркових дисциплін Полтавського юридичного інституту;
  4. Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.