Нормативні документи

Надрукувати Надрукувати
  1. Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  2. Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
  3. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016
  4. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 22.12.2017
  5. Наказ про встановлення та затвердження норм часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників університету
  6. Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  7. Колективний договір між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2021-2025 роки