Історія інституту

Надрукувати Надрукувати

Віртуальна екскурсія Інститутом: http://www.youvisit.com/poltavalawinstitute

Віртуальна онлайн екскурсія Інститутом: https://youtu.be/bAk6OW5Wc7E

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


Приймальня Полтавського юридичного інституту
:
тел./факс: (0532) 56-01-48
e-mail: poltava_inst@nulau.edu.ua
адреса: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 5

Полтавський юридичний факультет було створено у 2002 р. з метою забезпечення юридичними кадрами Полтавського та суміжних регіонів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 332 від 28 лютого 2001 р. та наказу ректора Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Тація В.Я. № 43-К від 15 березня 2002 р. У 2010 році Полтавський юридичний факультет було реорганізовано у Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Полтавський юридичний інститут є відокремленим структурним підрозділом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків.

Інститут готує фахівців для органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів, господарських організацій та інших сфер юридичної практики за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 081 «Право», освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр». Ліцензований обсяг прийому студентів становить: за денною формою навчання – 225 осіб, за заочною –150 осіб.

У Полтавському юридичному інституті, де навчається понад 1000 студентів, панує дружня атмосфера взаємодопомоги.

Особлива гордість Полтавського юридичного інституту – його професорсько-викладацький склад. Викладачі Інституту є висококласними фахівцями-юристами, які володіють практичними навичками правової роботи, а також знаними спеціалістами гуманітарного та соціально-економічного напрямків. Беруть активну участь у написанні навчальних і наукових праць, є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій. На кафедрах регулярно проводяться наукові та науково-практичні заходи.

Викладання здійснюють 4 кафедри: кафедра теоретико-правових дисциплін, кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін, кафедра цивільного, господарського і фінансового права, кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права. На кафедрах працює 43 викладачів, із них – 8 докторів наук, у тому числі 5 доктори юридичних наук та 5 професорів, 28 кандидати наук, з яких 20 – кандидати юридичних наук.

З усіх навчальних дисциплін в Інституті діють наукові та творчі гуртки, в яких студенти якнайкраще реалізовують свої здібності. Щорічно на базі Інституту проводяться понад 15 науково-практичних конференцій та круглих столів. У науковій роботі беруть участь понад 280 студентів, які досліджують актуальні теоретичні і практичні проблеми правознавства та гуманітарних наук.

Полтавський юридичний інститут має надзвичайно потужну матеріально-технічну базу; в ньому створено всі необхідні умови як для оволодіння обраною спеціальністю, так і для всебічного розвитку. Загальна площа учбового корпусу складає 13 917 м2. В його приміщенні розташовані 6 лекційних залів, навчальні кабінети, аудиторія дистанційної освіти, спортивний, комп’ютерний та тренажерний зали, басейн, сучасно оснащені конференц-зали, бібліотека з книгосховищем та читацьким залом, музей криміналістики, зал засідань та ін. Їдальня ресторанного типу складається з двох обідніх залів та буфета, де представлені різні та ексклюзивні смачні страви.

Для відпочинку та оздоровлення студентів збудовано спортивно-оздоровчий комплекс, до складу якого входить спортивний зал загальною площею 521 мта кімната з сучасними тренажерами, професійний басейн загальною площею 1168 м2, спортивні майданчики, футбольне поле з покриттям із штучної трави та майданчик із натуральним покриттям для гри в баскетбол та волейбол, а також бігові доріжки.

Структурним підрозділом інституту є сучасна мультимедійна бібліотека з великим літературним фондом, яка здійснює інформаційне забезпечення навчального процесу і наукової роботи.

На території інституту розташований сучасний дев’ятиповерховий гуртожиток готельного типу загальною площею 5607 м2 на 320 місць. На кожному поверсі гуртожитку розташовані житлові блоки, туалетна та ванна кімнати, а також кухонний блок. Оздоблення приміщень гуртожитку виконано з високоякісних матеріалів, житлові та передні кімнати містять зручні сучасні меблі.

Полтавський юридичний інститут активно співпрацює з міністерствами, органами виконавчої та судової влади та підприємствами щодо науково-правового супроводу їх діяльності, а також проходження студентами навчальної, виробничої та юридичної практики та стажування. Всі випускники затребувані на ринку праці, працюють у судах, правоохоронних органах, органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, адвокатурі та нотаріаті тощо.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого має розширені міжнародні зв’язки, перевагами яких можуть скористатися і студенти Інституту. Налагоджене співробітництво в галузі вищої юридичної освіти і науки з освітніми та науковими установами інших держав та міжнародними організаціями відкриває можливості для проходження студентами магістерських програм та отримання на базі здобутої в Інституті освіти додаткового диплома європейського зразка.