Криницький Ігор Євгенович

Надрукувати Надрукувати

Криницький Ігор Євгенович

Криницький Ігор Євгенович – директор Полтавського юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Викладає навчальну дисципліну «Фінансове право».

У 2001 році захистив дисертацію «Правове регулювання оподаткування майна» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2010 році – докторську дисертацію «Теоретичні проблеми податкового процесу». У 2006 р. йому присвоєне вчене звання доцента, у 2010 р. – старшого наукового співробітника, у 2014 р. – професора.

Головні напрямки наукових досліджень: податково-правовий механізм, податковий процес, фінансова відповідальність. Опублікував понад 270 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 8 монографій, 26 підручників та навчальних посібників, 55 статей. Найбільш вагомими є:  «Теоретичні проблеми податкового процесу» (2009 р.), «Очерки налогово-правовой науки современности» (2013 р.), «Ukrainian Legal Doctrine: Volume 2: Ukrainian Public Law Doctrine» (London, 2016), «Літопис дисертаційних досліджень з фінансового права» (2018 р.), «Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. Т. 6: Фінансове право» (2020 р.), “Єдиний медичний простір України: правовий вимір” (2022 р.), «Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану» (2023 р.), «Захист прав та інтересів людини і громадянина: галузево-правовий дискус» (2023 р.); «Конституція України. Науково-практичний коментар» (2024 р.).

Співавтор першого на пострадянському просторі навчального посібника з податкового права (1994 р.).

Співавтор роботи («Правова доктрина України»), визнаної переможцем у конкурсі зі здобуття Державних премій та поданої Президенту України для присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 р.

Підготував 8 кандидатів юридичних наук та докторів філософії з права, а також переможця III (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010 р., секція: правознавство).

Постійний член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 64.086.03 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Вчений секретар координаційного бюро з адміністративного та фінансового права відділення державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України. Член Президії та відповідальний секретар Громадської організації «Асоціація фінансового права України». 

Член Правління Громадської організації “Асоціація керівників правничих шкіл України”.

Головний редактор електронного наукового журналу “Полтавський правовий часопис”.

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016 р.). Лауреат Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової (2018 р.). Нагороджений Почесною відзнакою “Орден Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого” ІІІ ступеня (2022 р.), Почесними грамотами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2018, 2020, 2021 рр.), Почесною грамотою Президії Національної академії правових наук України (2011 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної ради (2021 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2020 р.), Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2022 р.), Грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “За трудові досягнення” (2023 р.), Грамотою Полтавської обласної ради (2019 р.), Подякою Голови державної податкової адміністрації України (2009 р.) та Подякою директора Полтавського юридичного інституту (2019 р.).

Старший радник юстиції (з 1996 р.).