Державна атестація

За напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Для денної форми навчання:
– Установчі лекції з 31 травня 2017 р. по 02 червня 2017 р.
– Державні іспити з 05 червня 2017 р. по 20 червня 2017 р.

Для заочної форми навчання:
– Установчі лекції з 05 квітня по 07 квітня 2017 р.
– Державні іспити з 10 квітня по 21 квітня 2017 р.

 

За напрямом підготовки 8.03040101 «Правознавство»
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Для денної форми навчання:
Захист магістерської роботи: з 13 лютого по 18 лютого 2017 р.

Для заочної форми навчання:
Захист магістерської роботи: з 12 травня по 20 травня 2017 р.