Матеріали конференцій, семінарів, круглих столів

Назва Бібліографічні дані Завантаження електронного варіанту
1. Кримінальне право: традиції та новації : матеріали міжнародного круглого столу, присвяченого 90-літтю з дня народження видатного вченого, героя України, академіка В.В. Сташиса, 9-10 липня 2015 р. – Полтава, Х., 2015. – 388 с.

УДК 343.2/.7
ББК 67.9(4Укр)308

Завантажити
2. Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина [Текст] : зб. тез наук. доп. і повідомл. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Полтава) / редкол. А. П. Гетьман [та ін.] ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків : Права людини, 2015. – 596 с.

УДК 342.7(082)
ББК 67.400.7я431
ISBN 978-617-7266-32-6

Завантажити 
3. Матеріали науково-практичної конференції «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні». Збірник матеріалів четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 листопада 2015 р. [Текст]: в 2 т. Т. 1. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред-кол.: Гетьман А.П., А.П., Лисак В.П., Гуторова Н.О. та ін.]. – Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2015. – 192 с.

УДК 34
ББК 67.300.02
ISBN 978-617-7038-33-6
ISBN 978-617-7038-34-3

Завантажити
4. Матеріали науково-практичної конференції «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні». Збірник матеріалів четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 листопада 2015 р. [Текст]: в 2 т. Т. 2. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред-кол.: Гетьман А.П., А.П., Лисак В.П., Гуторова Н.О. та ін.]. – Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2015. – 192 с.

УДК 34
ББК 67.300.02
ISBN 978-617-7038-33-6
ISBN 978-617-7038-35-0

Завантажити
5. Матеріали круглого столу «Актуальні питання цивільного та господарського права» [Текст]: збірник матеріалів круглого столу, Полтава, 24 грудня 2015 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред-кол.: Гетьман А.П., Гуторова Н.О. та ін.] – Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2015. – 88 с.

УДК 340
ББК Х623
А43
ISBN 978-617-7038-37-4

Завантажити
6. Матеріали науково-практичної конференції «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні». Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 листопада 2016 р. [Текст]: в 2 т. Т. 1. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред-кол.: Гетьман А.П., А.П., Лисак В.П.,
Прядко В.Г. та ін.]. – Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2016. – 390 с.

УДК 34
ББК 67.300.02
ISBN 978-617-7038-46-6

Завантажити
7. Матеріали науково-практичної конференції «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні». Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 листопада 2016 р. [Текст]: в 2 т. Т. 2. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред-кол.: Гетьман А.П., Лисак В.П., Прядко В.Г., Гуторова Н.О., Пашков В.М., Олефір А.О. та ін.]. – Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2016. – 138 с.

УДК 34
ББК 67.300.02
ISBN 978-617-7038-46-6

Завантажити
8. Матеріали науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина». Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина.
Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнар. наук-практ. конф. 23 листопада 2012 р.: у 2 ч. Ч 1 / Редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, О. П. Бущан та ін. – Х.: «Точка», 2012. – 444 с.
ББК 67.9(4УКР)300.3
П–68
УДК 342.7
ISBN 978-617-669-060-3
Завантажити
 9.  Матеріали науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина».Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина.
Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнар. наук-практ. конф. 23 листопада 2012 р.: у 2 ч. Ч 2 / Редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, О. П. Бущан та ін. – Х.:«Точка», 2012. – 254 с.
 ББК 67.9(4УКР)300.3
П–68
УДК 342.7
ISBN 978-617-669-060-3
Завантажити
 10.  Матеріали науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина».Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадя-
нина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
6 грудня 2013 р., м. Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, О. П. Бущан та ін. – Х. : Право, 2013. – 616 с

 УДК 342.7
ББК 67.9(4УКР)300.3

ISBN 978-966-458-575-7

Завантажити
 11. Матеріали науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина».Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина.зб. тез наук. доповідей і повідомл.IІI Міжнар. наук.-практ. конф. 22 травня 2015 р., м. Полтава

 УДК 342.7(082)
ББК 67.400.7я431

ISBN 978-617-7266-32-6

Завантажити
12. Матеріали науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина».Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини
і громадянина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ.
конф. 26 травня 2016 р., м. Полтава / редкол.: А. П. Г етьман, Ю. Г . Б арабаш, Н. О . Г уторова та ін. — Харків: ТОВ «Видавництво права людини»,
2016. — 544 с.

 УДК 342.722(477)(082)
ББК 67.9(4Укр)400.7я43

ISBN 978-617-7266-67-8

Завантажити
13. Матеріали науково-практичної конференції “Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу” : теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : у 2 ч. – Полтава : Россава, 2017. – Ч. 2. – 236 с.

 УДК 340.11 (477) : 341.1

Частина 1Завантажити
Частина 2Завантажити
14. Матеріали медико-правового форуму «Захист прав і свобод людини у сфері охорони
здоров’я: виклики та реалії реформ». Збірник матеріалів медико-правового форуму,
Полтава, 2-3 грудня 2016 р. / ред. кол.: Гетьман А.П., Гуторова Н.О ., Пашков В. М.,
Губанова О. В. – Полтава, 2017. -199 с.

 УДК 67.9(4Укр)300.3
ББК 67.9(4Укр)305.6

Завантажити
15. Адаптація правової системи України до права
Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти :
матеріали III Всеукраїнської за міжнародною участю науковопрактичної конференції (м. Полтава, 25-26 жовтня 2018 року). –
Полтава : Россава, 2018. – 224 с.

 УДК 340.11 (477) : 341.1

Завантажити
16. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною участю науковопрактичної конференції (м. Полтава, 23-24 жовтня 2019 року) : у 2-х ч. – Полтава : Россава, 2019. – Ч.1. – 193 сАДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 УДК 340.11 (477) : 341.1

Завантажити
17 Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали V Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м.Полтава, 22 жовтня 2020 року). Полтава, 2020. 223с.

УДК 340.11 (477) : 341.1

Завантажити
18 Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали VI Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 17 листопада 2021 року). Полтава, 2021. 264 с.

УДК 340.11 (477) : 341.1

Завантажити
19
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти: 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-тої річниці створення Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. (м. Полтава, 29 вересня 2022 р.). Полтава, 2022. 333 с.
УДК: 342.7 Завантажити
20 Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 26 жовтня 2023 року).  Редакційна колегія: І.Є.Криницький, д.ю.н., професор; В.М. Божко, д.ю.н., доцент. Полтава, 2023. 75 с.

УДК 340.11 (477) : 341.1

Завантажити