Кафедри

Надрукувати Надрукувати
Викладання в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого здійснюють 4 кафедри:

 

Кафедра теоретико-правових дисциплін

Склад: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри Козаченко А.І., д.ф.н., професор Куцепал С.В., к.ю.н., доцент Кабальський Р.О., к.п.н., доцент  Кравцова Н.Г., к.ф.н., доцент Лебеденко С.О., к.ю.н., асистент Любченко М.І., к.ю.н., асистент Прохазка Г.А., викладач Перебийніс Ю.В.

Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Склад:  завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент Тітко І.А., доктор юридичних наук, професор Гуторова Н.О., кандидати юридичних наук, доценти: Лемешко О.М., Гринько Л.П., кандидати юридичних наук, асистенти: Бражник А.А., Гнатюк А.Ю., Михайліченко Т.О., Полтава К.О., асистенти: Пономаренко В.В., Рак С.В. та Чолан М.В.


Кафедра цивільного, господарського і фінансового права

Склад: завідувач кафедри, д.ю.н., професор Криницький І.Є., д.ю.н., професор Пашков В.М., к.ю.н., доцент Греков Є.А., к.ю.н., доцент Гаркуша А.О., к.ю.н., доцент  Шевчик О.С., к.ю.н., доцент Гриценко Г.Г., к.ю.н., асистент Губанова О.В.,  к.ю.н., асистент Кукоба О.О., к.ю.н., асистент Шимко А.Р., асистент Зуб О.Ю., д.н.держ.упр., асистент Новосьолова Г.Г., к.ю.н., асистент Прогляда І. О.   асистент  лаборант Куделя В.Г., т.в.о. лаборанта Нога П. П.


Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права

Склад: завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент Божко В.М., кандидати юридичних наук, доценти: Батигіна О.М., Грекова М.М. Кущ О.Є., Полховська І.К., Троцька М.В., старший викладач, к.ю.н. Сидоренко А.С., асистент, к.ю.н. Мельник О.Д., асистент Любченко О.О.