Кафедри

Надрукувати Надрукувати
Викладання в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого здійснюють 4 кафедри:
Кафедра теорії та історії держави і права


Склад: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри Козаченко А.І., к.ю.н., доцент Кабальський Р.О., к.ю.н., асистент Прохазка Г.А. , к.ю.н., асистент Любченко М.І.


Кафедра кримінального та адміністративного права і процесу

Склад:  завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент Тітко І.А., доктор юридичних наук, професор Гуторова Н.О., доктор юридичних наук, професор Криницький І.Є., доктор юридичних наук, доцент Божко В.М., кандидати юридичних наук, доценти: Лемешко О.М., Грекова М.М., Полховська І.К., Кущ О.Є., Гринько Л.П., Шевчик О.С., кандидати юридичних наук, асистенти: Бражник А.А., Гнатюк А.Ю., Мельник О.Д., Михайліченко Т.О., ст. викладач Сидоренко А.С., асистенти: Любченко О.О., Панасюк О.А., Рак С.В.

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права

Склад: д.ю.н., професор, завідувач кафедри Пашков В.М., к.ю.н., доцент Батигіна О.М., к.ю.н., доцент Греков Є.А., к.ю.н., доцент Гаркуша А.О., к.ю.н., доцент Троцька М.В., к.ю.н., асистент Гриценко Г.Г., к.ю.н., асистент Губанова О.В.,  к.ю.н., асистент Кукоба О.О., к.ю.н., асистент Шимко А.Р., асистент Зуб О.Ю., лаборант Куделя В.Г.

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін

Склад: д.ф.н., професор, завідувач кафедри Куцепал С.В., к.ф.н., доцент Лебеденко С.О., к.п.н.  Кравцова Н.Г., викладач М’якота О.Г., викладач Перебийніс Ю.В.