Кафедри

Надрукувати Надрукувати
Викладання в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого здійснюють 4 кафедри:

 

Кафедра теоретико-правових дисциплін

Склад: доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Козаченко А.І., доктор філософських наук, професор Куцепал С.В., кандидат юридичних наук, доцент  Кабальський Р.О., кандидат педагогічних наук, доцент  Кравцова Н.Г., кандидат філологічних наук, доцент Лебеденко С.О., кандидат юридичних наук, доцент Любченко М.І., кандидат юридичних наук, асистент Прохазка Г.А., викладач Перебийніс Ю.В.

Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Склад:  завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Тітко І.А., доктор юридичних наук, професор Гуторова Н.О., кандидати юридичних наук, доценти: Лемешко О.М., Гринько Л.П., Бражник А.А., Михайліченко Т.О., кандидати юридичних наук, асистенти: Гнатюк А.Ю., Полтава К.О., Рак С.В., асистенти: Пономаренко В.В.  та Чолан М.В., асистент з погодиною оплатою праці Скрипник А.В., лаборант – Мізіна В.О.


Кафедра цивільного, господарського і фінансового права

Склад: в.о. завідувача кафедри к.ю.н., доцент Гаркуша А.О., д.ю.н., професор Криницький І.Є., д.ю.н., професор Пашков В.М., к.ю.н., доцент Греков Є.А.,  к.ю.н., доцент  Шевчик О.С., к.ю.н., доцент Гриценко Г.Г., к.ю.н., доцент Губанова О.В.,  к.ю.н., асистент Кукоба О.О., к.ю.н., асистент Шимко А.Р., асистент Зуб О.Ю., д.н.держ.упр., асистент Новосьолова Г.Г., к.ю.н., асистент Прогляда І. О.   асистент  лаборант Куделя В.Г., асистент Нога П.П., т.в.о. лаборанта Яременко М. Ю.


Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права

Склад: завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент Божко В.М., кандидати юридичних наук, доценти: Батигіна О.М., Грекова М.М. Кущ О.Є., Полховська І.К., Троцька М.В., старший викладач, к.ю.н. Сидоренко А.С., асистент, к.ю.н. Мельник О.Д., асистент Любченко О.О.