Кафедри

Надрукувати Надрукувати
Викладання в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого здійснюють 4 кафедри:

 

Кафедра теоретико-правових дисциплін

Склад: доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Козаченко А.І., доктор філософських наук, професор Куцепал С.В., кандидат юридичних наук, асистент Кабальський Р.О., кандидат педагогічних наук, асистент Кравцова Н.Г., кандидат філологічних наук, доцент Лебеденко С.О., кандидат юридичних наук, доцент Любченко М.І., кандидат юридичних наук, асистент Прохазка Г.А., доктор філософії, викладач Перебийніс Ю.В., викладач Ходурська Т.Я, лаборант кафедри Лещенко М.І.

Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Склад: завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Тітко І.А., доктор юридичних наук, професор Гуторова Н.О., кандидати юридичних наук, доценти: Лемешко О.М., Гринько Л.П., Михайліченко Т.О., кандидати юридичних наук, асистенти: Гнатюк А.Ю., Скрипник А.В.,  Аббасова Д.Л. асистенти: Чолан М.В., лаборант – Самохвал О.В.


Кафедра цивільного, господарського і фінансового права

Склад: завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Гаркуша А.О., д.ю.н., професор Криницький І.Є., д.ю.н., професор Пашков В.М., к.ю.н., доцент  Шевчик О.С., к.ю.н., доцент Гриценко Г.Г., к.ю.н., доцент Губанова О.В., к.ю.н., асистент Шимко А.Р., д.н.держ.упр., асистент Новосьолова Г.Г., асистент Нога П.П.


Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права

Склад: завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент Божко В.М., кандидати юридичних наук, доценти: Батигіна О.М., Кущ О.Є., Полховська І.К., Сидоренко А.С., Тихонова Д.С., Троцька М.В.,  кандидати юридичних наук, асистенти: Довжич К.В., Любченко О.О. Мельник О.Д.