Кафедра цивільного, господарського і фінансового права

Надрукувати Надрукувати

Кафедра цивільного, господарського і фінансового права була заснована в 2018 р.

На кафедрі працює 12 викладачів, з них: 2 докторів наук, професорів (І.Є.Криницький, В.М.Пашков); 1 доктор наук (Г.Г.Новосьолова); 4 кандидатів наук, доцентів (Гаркуша А.О., Греков Є.А., Гриценко Г.Г., Шевчик О.С.); 4 кандидатів наук, асистентів (Губанова О.В., Кукоба О.О., Прогляда І.О., Шимко А.Р.), 1 асистент (Зуб О.Ю.).

Очолює кафедру доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України Ігор Євгенович Криницький.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право», «Актуальні проблеми цивільного права», «Право власності та його захист», «Відповідальність у цивільному праві», «Договірне право», «Сімейне право», «Право інтелектуальної власності», «Приватноправові проблеми діяльності корпорацій», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Інвестиційне право», «Банківське право», «Цивільний процес», «Теорія і практика цивільного судочинства», «Альтернативний розгляд цивільних справ», «Судовий розгляд окремих категорій цивільних справ», «Докази і доказування у цивільному судочинстві», «Господарське право», «Господарське судочинство», «Міжнародне право», «Правові засади євроінтеграції», «Міжнародне приватне право», «Міжнародний цивільний процес», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Принципи міжнародних комерційних договорів», «Процесуальні документи у цивільних справах», «Медичне право», «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Податкове право», «Фінансове право», «IT право».

Викладачі кафедри
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

krynytskyy@ukr.net
ORCID

Завідувач кафедри Криницький Ігор Євгенович – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України.

Викладає навчальну дисципліну «Фінансове право».

У 2001 році захистив дисертацію «Правове регулювання оподаткування майна» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2010 році – докторську дисертацію «Теоретичні проблеми податкового процесу». У 2006 р. йому присвоєне вчене звання доцента, у 2010 р. – старшого наукового співробітника, у 2014 р. – професора.

Головні напрямки наукових досліджень: податково-правовий механізм, податковий процес, фінансова відповідальність. Опублікував понад 225 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 5 монографій, 20 підручників та навчальних посібників. Найбільш вагомими є:  «Теоретичні проблеми податкового процесу» (2009 р.), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (2013 р.), «Очерки налогово-правовой науки современности» (2013 р.), «Літопис дисертаційних досліджень з фінансового права» (2018 р.), «Велика українська юридична енциклопедія у 20 т. Т. 6: Фінансове право» (2020 р.)

Співавтор першого на пострадянському просторі навчального посібника з податкового права (1994 р.).

Підготував 7 кандидатів юридичних наук та переможця III (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010 р., секція: правознавство).

Вчений секретар координаційного бюро з адміністративного та фінансового права відділення державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України. Член Президії та відповідальний секретар Громадської організації «Асоціація фінансового права України». Член Науково-консультативної ради Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області.

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016 р.). Лауреат Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової (2018 р.). Нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2018 р.), Почесною грамотою Президії Національної академії правових наук України (2011 р.), Грамотою Полтавської обласної ради (2019 р.) та Подякою Голови державної податкової адміністрації України (2009 р.).

 

9_s

v.pashkov26.06@ukr.net
ORCID

Пашков Віталій Михайлович – доктор юридичних наук, професор.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Медичне право України», «Господарське право».

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів», а в 2010 р. – доктора юридичних наук на тему «Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Головні напрямки досліджень: правове регулювання медичних і фармацевтичних відносин, інноваційне право, правовий статус суб’єктів господарського права, державне регулювання економіки.

Має понад 200 наукових публікацій, з них до 37 наукових праць, опублікованих у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, взяв участь у 60 наукових конференціях на яких виступив з доповідями. Пашков В.М. має більше 150 публікацій у нефахових виданнях, серед них: Юридична газета, Щотижневик «Аптека», Український медичний часопис. Більшість наукових праць присвячено дослідженням у сфері охорони здоров’я. Пашков В.М. є автором 6 індивідуальних монографій та співавтором 6 монографічних досліджень, а також співавтором підручника «Господарське право»; навчальних посібників «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Основи господарського права»; навчально-методичного посібника з дисципліни «Господарське право»; програм навчальних дисциплін «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях», «Господарське право», «Медичне право України»; завдань до практичних занять та тематики контрольних робіт з навчальної дисципліни «Господарське право».

Під керівництвом Пашкова В.М. працюють 2 аспіранти та 2 здобувачі на кафедрі господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Пашков В.М. є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за 2014 р. за наукові досягнення, а у 2018 році отримав Державну нагороду Грамоту Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом.

Греков Євген Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Цивільне право», «Право інтелектуальної власності», «Приватноправові проблеми діяльності корпорацій», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

У 2007 році захистив дисертацію «Авторське право на твори архітектури» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2014 р. йому присвоєне вчене звання доцента.

Головні напрямки наукових досліджень: захист прав інтелектуальної власності, механізм передачі технологій в медичній та фармацевтичній сферах, договірне право. Опублікував понад 40 наукових на навчально-методичних праць.

Координатор підготовки магістрів за напрямом підготовки «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», адвокат, сертифікований експерт Національної асоціації адвокатів України.

Нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017р.), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2011 р.).

 

 

9_s

andreigarkusha@gmail.com
ORCID

Гаркуша Андрій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Міжнародне право», «Правові засади євроінтеграції».

У 2012 року – захистив кандидатську дисертацію, з 1.10.2008 року – асистент кафедри, з 1.09.2014 по теперішній час на посаді доцента кафедри. В 2015 р. Вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого присвоєно вчене звання доцента.

Гаркуша А.О. має близько 50 наукових, науково-практичних та методичних публікацій, є співавтором монографій з міжнародного права, прав людини, в тому числі публікацій іноземною мовою у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science тощо. Бере активну участь у написанні навчально-методичних посібників з міжнародного права України, права ЕС, Європейської конвенції по захисту прав і основоположних свобод, спецкурсів для магістерських програм. Сфера наукових інтересів: система врегулювання спорів у Світовій організації торгівлі, практика Європейського суду з прав людини, міжнародні механізми врегулювання спорів.

Підготував 3 призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів наукових робіт (2012-2014 роки).

Є членом Регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області з 2014-го року, адвокат – з 2012-го року, є сертифікованим лектором за програмою підвищення кваліфікації для адвокатів «Адвокат у кримінальному та господарському судочинстві. Питання процесуального законодавства» – з 2017-го року, є лектором на всеукраїнських тренінгах для практикуючих юристів та адвокатів.

Лауреат премії Полтавського міського голови для молодих вчених (2016 рік), Нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2015 р.)

9_s

a.s.shevchik@ukr.net
ORCID

Шевчик Олександр Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Податкове право», «Адвокат у кримінальному провадженні».

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Регулювання валютного контролю в Україні: фінансово-правовий аспект» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Коло наукових інтересів: податковий контроль, відповідальність за порушення податкового законодавства, суб’єкти фінансових правовідносин, дія норм фінансового права у часі, просторі та за колом осіб.

Є автором понад 30 наукових праць серед яких одна одноосібна монографія, дві монографії у співавторстві, одна з яких видана в Австрії, статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

У 2017 р. проходив стажування в Ostinstitut, Winter Kolloguium at Hochschule Wismar 2017 for teaching staff (ФР Німеччина, м. Вісмар,  2017 р.).

5_s

gritsenko@gmail.com
ORCID

Гриценко Галина Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Цивільне право України», «Договірне право», «Міжнародний комерційний арбітраж».

У 2016 році захистила дисертацію «Множинність осіб у цивільно-правовому зобов’язанні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Головні напрямки наукових досліджень: суб’єктний склад цивільних правовідносин, припинення цивільно-правових зобов’язань, відповідальність у цивільному праві. Опублікувала понад 20 наукових на навчально-методичних праць, у тому числі 4 навчальних посібників та є співавтором 2 монографій : «Харьковская цивилистическая школа: о договоре» (2017) та «Позовна давність: коментар судової практики» (2017). Має публікації, що індексуються в міжнародних науково-метричних базах Index Copernicus International (Польща), Scientific Indexing Services (SIS),  InfoBase Index (Індія), Google Scholar. 

Опублікувала понад 20 наукових на навчально-методичних праць, у тому числі 4 навчальних посібників та є співавтором 2 монографій.

Проходила науково-педагогічні стажування: «Legal methodology and education», Ostinstitut, Hochschule Wismar, м.Вісмар, Німеччина (2017); «Legal education in modern university: projectbased approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework», Janko Jesensky Faculty of Law, Danubius Unoversity, м. Сладковічево, Словацька республіка (2017); 

Має сертифікат з англійської мови B2, FCE (2018). 

Нагороджена Подякою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2013).

hubanova_small guramij@gmail.com
ORCID

Губанова Ольга Валеріївна – кандидат юридичних наук, асистент.

Викладає такі навчальні дисципліни:  «Цивільне право», «Сімейне право», «Альтернативний розгляд цивільних справ».

У 2011 році захистила дисертацію «Організаційно-правове регулювання усиновлення в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Головні напрямки наукових досліджень: правовий статус учасників сімейних відносин, правове регулювання відносин у сфері громадського здоров’я, медіація в системі альтернативних способів вирішення приватних спорів. Опублікувала близько 12 наукових фахових статей, взяла участь у 9 науково-практичних конференціях. Найбільш вагомими науковими працями є: навчальний посібник «Практикум із цивільного права України», виданий у співавторстві (за ред.: О.В. Артеменко, Л.А. Князької, Н.А. Литвин) та колективна монографія «Усиновлення в Україні: адміністративно-правовий аспект» (у співавторстві з Артеменко О.В.).

Медіатор, голова громадської організації «Твоє право». У 2018 році зборами трудового колективу обрана профгрупоргом Полтавського юридичного інституту.

Нагороджена Подякою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2018).

Кукоба Олександр Олександрович: кандидат юридичних наук, асистент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Практикум зі складання процесуальних документів», «Цивільне право».

З 2010 року суддя Полтавського окружного адміністративного суду; викладач Національної школи суддів України; кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-процесуальні провадження у справах, що виникають з виборчих правовідносин».

Учасник постійно діючої робочої групи Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування у Полтавській області.

Засновник Відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адміністративних суддів» у Полтавській області, протягом 2016 року Голова ВП ВГО «Асоціація адміністративних суддів» у Полтавській області.

Розробник навчальних програм на базі Національної школи суддів України для професійних суддів, помічників суддів та кандидатів на посаду судді.

З 2018 року асоційований викладач за програмою для підвищення кваліфікації для адвокатів Національної асоціації адвокатів України за темою «Вступ до Європейської конвенція з прав людини, практика ЄСПЛ».

Сертифікований тренер програми Ради Європи в Україні HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals). Кукоба О.О. у 2018 році виграв тендер Ради Європи з викладацької діяльності для професійних суддів, прокурорів та адвокатів в рамках програми HELP на тему «Introduction to the ECHR and the ECtHR – Ukraine UNBA – July 2018».

Кукоба О.О. має близько 15 наукових, науково-практичних та методичних публікацій, є співавтором монографії на тему «Адміністративно-процесуальні провадження з вирішення спорів у виборчих правовідносинах».

Сфера наукових інтересів: адміністративне судочинство, право інтелектуальної власності, Європейська конвенція з прав людини та практика вирішення спорів у Європейському суді з прав людини, виборче право.

За активну участь у підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи України Кукобу Олександа Олександровича 05.10.16 нагороджено Почесною Грамотою Національної школи суддів України.

 

shyma9005@gmail.com
ORCID

Шимко Артем Романович – кандидат юридичних наук, асистент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Господарське право», «Цивільне право».

14 березня 2016 року – достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту» за спеціальністю12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Взяв участь у 20 наукових конференціях, опублікував 11 статей у наукових фахових
виданнях з юридичних наук.

Коло наукових та практичних інтересів: господарсько-правове забезпечення промислової
політики; процедура банкрутства підприємств; правове забезпечення обороту металобрухту.

 

 

 

 

zub.aleksey.nlu@gmail.com
ORCID

Зуб Олексій Юрійович – асистент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Цивільний процес», «Господарське судочинство».

У 2013 році з відзнакою закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та здобув кваліфікацію юриста. Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Спрощені провадження в цивільному судочинстві».

Брав участь у більш ніж десяти всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, має більше 20 наукових доробків у вітчизняних та іноземних виданнях.

У 2016 році з відзнакою закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка та здобув кваліфікацію психолог.

Коло наукових інтересів: цивілістичний процес, відправлення правосуддя в цивільних справах, спрощені провадження та процедури, диференціація цивільної процесуальної форми, альтернативні способи врегулювання спору.

 

 

aklissax@gmail.com
ORCID

Новосьолова Галина Германівна ‒ доктор наук з державного
управління, асистент. Заслужений юрист України.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Відповідальність у цивільному
праві», «Право власності та його захист».

У 2009 році захистила дисертацію «Механізм забезпечення ефективності функціонування територіальних управлінь державної судової адміністрації» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління, у 2014 році – докторську дисертацію «Механізм державного регулювання аутопойезису держави та суспільства в рамках системно – еволюційної парадигми».

Автор 30 наукових праць, у тому числі 2 монографій.

Наукові інтереси зосереджені на дослідженні проблем цивільного права та цивільного процесу.

 

 

 

 

Прогляда Інесса Олександрівна – кандидат юридичних наук, асистент.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Цивільне право».

У 2014 році захистила дисертацію на тему: «Правові засади діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні».

Наукові інтереси зосереджені на дослідженні проблем цивільного права та земельного права.

Наукова діяльність кафедри

У 2018/2019 навчальному році

викладачі кафедри цивільного, господарського і фінансового права

Полтавського юридичного інституту

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

взяли участь в організації та провели 7 наукових заходів:

 1. III міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання» (Єдність адміністративних та фінансових процедур), співорганізатори: Асоціація фінансового права України, Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (4 – 5 жовтня 2018 р., м. Львів);
 2. круглий стіл на тему «Правове забезпечення реформування аптечної діяльності (17 листопада 2018 р., м. Полтава);
 3. курси з підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (з 29 листопада 2018 р. по 1 грудня 2018 р., м. Полтава);
 4. науково-практичний семінар «Окремі питання нотаріальної практики посвідчення договорів» за участі приватних нотаріусів Полтавського міського та районного нотаріального округів (24 квітня 2019 р., м. Полтава);
 5. науково-практичний диспут на тему «Упровадження примирних технологій у цивільному судочинстві» (24 квітня 2019 р., м. Полтава)
 6. круглий стіл на тему «Новели сімейного законодавства у сфері аліментних зобов’язань батьків і дітей: теорія та практика застосування» (25 квітня 2019 р., м. Полтава). Співорганізатори: Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області, Київський ВДВС м. Полтава ГТУЮ у Полтавській області;
 7. круглий стіл присвячений святкуванню Дня Європи в Україні (18 травня 2019 р., м. Полтава). Співорганізатор: Полтавська обласна державна адміністрація.
Інформація про консультації

Інформація про консультації

Оголошення

Scan1

Бібліотека

Пашков В.М.

 1. Principle of serviceability and gratuitousness in transplantation? / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №3. – С. 565–569 (Пашков В.М.);
 2. The impact of the legal regime of intellectual property protection in the pharmaceutical market / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №3. – С. 582–587 (співавтори – Пашков В.М., Олефір А.О.);
 3. Certain aspects on medical devices software law regulation / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №6. – С. 765–768 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);
 4. Medical device software: defining key terms / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №6. – С. 813–818 (співавтори – Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О.);
 5. EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATING DISTANCE SELLING OF MEDICINES FOR UKRAINE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №1. – С. 96–101 (співавтори – Пашков В.М., Греков Є.А., Грекова М.М.);
  LEGAL FEATURES OF THE DRUG ADVERTISING / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №1. – С. 133–139 (співавтори – Пашков В.М., Олефір А.О.);
 6. VAT RATES ON MEDICAL DEVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №2. – С. 345–348 (співавтори – Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О.);
 7. LEGAL RESTRAINTS OF PESTICIDE EFFECT ON HUMAN ORGANISM AND ENVIRONMENT UNDER INTERNATIONAL LEGISLATION / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №2. – С. 366–372 (співавтори – Пашков В.М., Батигіна О.М., Троцька М.В.);
 8. ADVERTISING OF MEDICAL DEVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 456–462 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);
 9. 3-D BIOPRINTING LAW REGULATION PERSPECTIVES / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 480–483 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);
 10. LEGAL REGULATION OF THE PRODUCTION AND TRADE OF MEDICAL DEVICES AND MEDICAL EQUIPMENT IN THE EU AND US: EXPERIENCE FOR UKRAINE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 614–619 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);
 11. PROTECTING THE RIGHTS OF PRODUCERS ORIGINAL MEDICINES / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №4. – С. 834–837 (співавтори – Пашков В.М., Котвіцька А.А., Нога П.П.);
 12. LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTING THE TRAFFICKING OF FALSIFIED MEDICINES IN THE EUROPEAN UNION / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №4. – С. 843–849 (співавтори – Пашков В.М., Соловйов О., Олефір А.О.)
 13. THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF PATENTING THE METHODS OF TREATMENT IN UKRAINE CONSIDERING THE EUROPEAN AND WORLD EXPERIENCE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 628–633 (співавтори – Пашков В.М., Греков Є.А., Грекова М.М.).
 14. Матеріали медико-правового форуму «Захист прав і свобод людини у сфері охорони
  здоров’я: виклики та реалії реформ». Збірник матеріалів медико-правового форуму,
  Полтава, 2-3 грудня 2016 р. / ред. кол.: Гетьман А.П., Гуторова Н.О ., Пашков В. М.,
  Губанова О. В. – Полтава, 2017. -199 с.
 15. REPRODUCTIVE FUNCTION: THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE PEOPLE WHICH ARE SENT TO THE AREA OF THEFIGHTING / Wiadomości Lekarskie. – 2018. – №2. – С. 403–407 (співавтори – Пашков В.М., Гуторова Н.О., Нога П.П.).
 16. Pashkov V. M. ENSURING RIGHT TO ORGANIC FOOD IN PUBLIC HEALTH SYSTEM / Wiadomości Lekarskie. – 2018. – №1. – С. 226-229 (співавтори – Пашков В.М., Батигіна О.М., Лейба Л.В.).
 17. INTERNATIONAL MEDICAL LAW AND ITS IMPACT ON THE UKRAINIAN HEALTH CARE LEGISLATION /  // Wiadomości Lekarskie. – 2018. – №1. – С. 201-205 (співавтори – Пашков В.М., Удовика Л.Г., Дічко Г.).
 18. Protection of children’s rights in the health care: problems and legal issues / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №6. – С. 1122-1132 (співавтори – Пашков В.М., Олефір А.О.).
 19. Legal aspects of cancer deseases prophylactics: patients rights context / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №6. – С. 1108-1113 (співавтори – Тацій В.Я., Гуторова Н.О., Пашков В.М.).
 20. Problems of Rehabilitation of Mentally Ill Persons: the International Legal Aspect (Ukrainian Experience) / Acta Balneologica. – 2017. – №4 (150). – С. 341–353 (співавтори – Пашков В.М., Олефір А.О.).
 21. CONCEPT OF WASTE AND ITS IMPACT ON HUMAN HEALTH / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №5. – С. 964–969 (співавтори – Пашков В.М., Батигіна О.М., Троцька М.В.).
 22. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF IMPACT OF OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES ON AGRICULTURAL WORKERS’ HEALTH / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №5. – С. 953–958 (співавтори – Пашков В.М., Батигіна О.М., Троцька М.В.).

 Греков Є.А.

 1. EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATING DISTANCE SELLING OF MEDICINES FOR UKRAINE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №1. – С. 96–101 (співавтори – Пашков В.М., Греков Є.А., Грекова М.М.);
 2. THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF PATENTING THE METHODS OF TREATMENT IN UKRAINE CONSIDERING THE EUROPEAN AND WORLD EXPERIENCE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 628–633 (співавтори – Пашков В.М., Греков Є.А., Грекова М.М.).

Губанова О.В.

 1. Матеріали медико-правового форуму «Захист прав і свобод людини у сфері охорони
  здоров’я: виклики та реалії реформ». Збірник матеріалів медико-правового форуму,
  Полтава, 2-3 грудня 2016 р. / ред. кол.: Гетьман А.П., Гуторова Н.О ., Пашков В. М.,
  Губанова О. В. – Полтава, 2017. -199 с.

 Гаркуша А.О.

 1. Certain aspects on medical devices software law regulation / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №6. – С. 765–768 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);
 2. Medical device software: defining key terms / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №6. – С. 813–818 (співавтори – Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О.);
 3. VAT RATES ON MEDICAL DEVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №2. – С. 345–348 (співавтори – Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О.);
 4. ADVERTISING OF MEDICAL DEVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 456–462 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);
 5. 3-D BIOPRINTING LAW REGULATION PERSPECTIVES / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 480–483 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);
 6. LEGAL REGULATION OF THE PRODUCTION AND TRADE OF MEDICAL DEVICES AND MEDICAL EQUIPMENT IN THE EU AND US: EXPERIENCE FOR UKRAINE / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №3. – С. 614–619 (співавтори – Пашков В.М., Гаркуша А.О.);

Криницький І. Є.

 1. ЛЕКАРЬ. Фіскальна функція як основна функція податкового платежу (Фінансове право. 2016. №1. С.5 – 8)
 2. Військовий збір – у пошуках концепції правового регулювання (Порівняльно-аналітичне право. 2019. №2)
 3. Застосування в Україні зарубіжного досвіду створення податкових судів – до постановки питання (Публічне право. 2016. №4. С.102 – 108)
 4. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу – актуальні проблеми правового регулювання (Публічне право. 2011. №3. С.122 – 128)
 5. Податкова амністія та податкова пільга – проблема співвідношення (Право та управління. 2012. №3. С.228 – 240)
 6. Податково-правова категорія регіон – реальність чи фантом (Фінансове право. 2011. №3. С.8 – 11)
 7. Науково-аналітична доповідь Нормотворчі напрями підвищення фіскальної ефективності справляння екологічного податку в Україні (Ірпінь, НДІ ФП, 2013. 32 с.)
Інформація про наукові гуртки

Контакти: 36011, м.Полтава, проспект Першотравневий буд.5, ауд.В-504. Тел.56-21-81.  

Електронна адреса кафедри: kaf_cefl@nlu.edu.ua, cafedracefl@gmail.com.           

Лаборант – В.Г.Куделя.

Т.в.о. лаборанта – П.П.Нога.