Освіта

Надрукувати Надрукувати

 Спеціальність 081 “Право”

Перший (бакалаврський) рівень
  • Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

  • Навчальний план

Другий (магістерський) рівень