Студентські наукові гуртки

Надрукувати Надрукувати

Наукову роботу студентської молоді забезпечують 16 студентських наукових гуртків. У 2019 році студентами було опубліковано 209 одиниць друкованої продукції загальним обсягом 48 друкованих аркуші.

Кафедри Інституту забезпечують діяльність таких студентських наукових гуртків:

Кафедра теоретико-правових дисциплін:

 • з теорії держави і права (керівник – к.ю.н., доцент Любченко М.І.);
 • з історії держави і права (керівник – д.ю.н, доцент Козаченко А.І.);
 • права людини та їх захист ( керівник к.ю.н., асистент Прохазка А.А.)
 • українська мова і правнича термінологія (керівник – к.філ.н, доцент Лебеденко С.О.)

Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін:

 • з кримінального права (керівники –к.ю.н., доцент Михайліченко Т.О.);
 • з криміналістики (керівник – к.ю.н., доцент Гринько Л.П.);
 • з кримінального процесу (керівник – д.ю.н., професор Тітко І.А.

Кафедра цивільного, господарського і фінансового права:

 • з цивільного права (керівник – к.ю.н., доцент Батигіна О.М.);
 • з господарського права (керівник – д.ю.н., професор Пашков В.М., к.ю.н.);
 • з медичного права (керівники – д.ю.н., професор Пашков В.М.);
 • з екологічного права (керівник – к.ю.н., доцент Троцька М.В.).
 • з фінансового права (керівник – к.ю.н., доцент Шевчик О.С.).

 Кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права:

 • з трудового права (керівники –  к.ю.н., доцент Грекова М.В., к.ю.н., ст. викладач Сидоренко А.С.);
 • з конституційного права (керівники – к.ю.н., доцент Полховська І.К., асистент Любченко О.О.);
 • з державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні (керівники – д.ю.н., доцент Божко В.М., асистент Любченко О.О.);