Студентські наукові гуртки

Надрукувати Надрукувати

Наукову роботу студентської молоді забезпечують 18 студентських наукових гуртків. У 2017 році студентами було опубліковано 403 одиниць друкованої продукції загальним обсягом 65 друкованих аркуші.

 

Кафедра теорії та історії держави і права:

 • з теорії держави і права (керівник – к.ю.н., доцент Кабальський Р.О.);
 • з історії держави і права (керівник – д.ю.н, доцент Козаченко А.І.);
 • права людини та їх захист ( керівник к.ю.н., асистент Прохазка А.А.)

Кафедра кримінального та адміністративного права і прцесу:

 • з кримінального права (керівники – к.ю.н., доцент Лемешко О.М., к.ю.н., асистент Михайліченко Т.О., к.ю.н., асистент Бражник А.А.);
 • з трудового права (керівники –  к.ю.н., доцент Грекова М.В., к.ю.н., ст. викладач Сидоренко А.С.);
 • з конституційного права (керівники – к.ю.н., доцент Полховська І.К., асистент Любченко О.О.);
 • з державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні (керівники – д.ю.н., доцент Божко В.М., асистент Любченко О.О.);
 • з адміністративного права (керівник – к.ю.н., доцент Кущ О.Є.);
 • з фінансового права (керівник – к.ю.н., доцент Шевчик О.С.).
 • з криміналістики (керівник – к.ю.н., доцент Гринько Л.П.);
 • з кримінального процесу (керівники – д.ю.н., доцент Тітко І.А., асистент Панасюк О.А.)

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права:

 • з цивільного права (керівники – к.ю.н., доцент Батигіна О.М., к.ю.н., доцент Греков Є.А.);
 • з господарського права (керівники – д.ю.н., доцент Пашков В.М., к.ю.н., асистент Олефір А.О.);
 • з медичного права (керівники – д.ю.н., доцент Пашков В.М., к.ю.н., асистент Олефір А.О.);
 • з екологічного права (керівник – к.ю.н., доцент Троцька М.В.).

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін:

 • з філософії (керівник – д.ф.н., професор Куцепал С.В.);
 • краєзнавчий клуб (керівник – к.ф.н., доцент Лебеденко С.О.);
 • англійський клуб (керівники – к.пед.н., доцент Кравцова Н.Г., викладач Перебийніс Ю.В.).