Список нових надходжень

Надрукувати Надрукувати

Нові надходження до бібліотеки Полтавського юридичного інституту

Нові надходження літератури в серпні 2018 року

 

№ з/п

Автор Назва

Рік видання

1

Надьон В.В. Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин: монографія

2017

2

Суходубов Д.В. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності: монографія

2013

3

Цесарський Ф.А. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині: монографія

2016

4

Пучковська І.Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов’язань: монографія

2017

5

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник

2018

6

Трудове право України: підручник

2014

7

Трудове право України: практикум

2014

8

Трудове право: підручник

2017

9

Історія держави і права України: підручник

2015

10

Мисик Л.І. Читаймо та розмовляймо англійською – амеріканським варіантом англійської – юридичною англійською: Теодор Драйзер. Американська трагедія: навч. посібник

2013

11

Мисик Л. Англійська юридидична мова: комунікативний аспект: підручник

2013

12

Орач, Є.М. Римське приватне право: підручник

2012

13

Бостан Л.М . Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник

2008

14

Кримінологія. Загальна частина: навч. посібник

2015

15

Віктимологія: навч. посібник

2017

16

Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира: учебник

2008

17

Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібник

2013

18

Право довкілля (екологічне право): навч. посібник

2010

19

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 1.

2015

20

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 2.

2015

21

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 3.

2015

22

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 4.

2016

23

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник

2015

24

Ус О.В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції

2018

25

Судова практика Вищого адміністративного суду України. Податкові спори: офіц. вид.

2013

26

Судова практика вищого адміністративного суду України. Митні спори: офіц. вид.

2013

27

Судова практика Вищого господарського суду України. Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин: офіц. вид.

2012

28

Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. Кн. 1: Цивільні та кримінальні справи

2013

29

Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. Кн. 2: Господарські справи

2013

30

Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: офіц. вид. Кн. 1: Цивільні справи

2012

31

Правові позиції в адміністративному судочинстві України: офіц. вид.

2015

32

Енциклопедія цивільного права України

2009

33

Приватне право і підприємництво. Вибрані статті

2018

34

Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-правової уніфікації: монографія

2013

35

Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис: монографія

2017

36

Туліна Е.Є. Правові засади використання рослинного світу: монографія

2017

37

Гуйван П.Д. Позовна давність

2012

38

Соколова А.К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку

2009

39

Коломоєць Т.О. Колпаков В.К. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»

2014

40

Панов М.І. Вступ до навчального курсу «Кримінальне право України»

2015

 

Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти»): тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф.- Харків, 23 квіт. 2018 р.

2018

41

Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність: тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.)

2013

42

Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при вирішенні спорів адміністративними судами: матер. наук.-практ. «кругл. столу»: Краматорськ, 12 груд. 2014 р.

2014

43

Актуальні проблеми приватного права: матер. наук.-практ. конф., присвяченої 96-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П. Маслова, Харків, 14 лют. 2018 р.

2018

44

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем: монографія

2017

45

Довгань В. Транспортні коридори: монографія

2017

46

Попова Т.В. Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації: словник

2016

47

Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації

2015

48

Евсеев А.П. Верховный Суд Соединенного Королевства: монография

2014

49

Кононенко В. Белое проклятие

2018

50

Бажанов Марко Ігорович: біографічний і бібліографічний довідник (до 95-річчя від дня народження)

2017

51

Гродзинський Моріц Маркович: біобібліографія (до 130-річчя від дня народження)

2017

52

Мірило правовладдя: комен.: глосарій/ Європ. коміс. «За демократію через право» (Венец. коміс.)

2017

53

Референдум: досвід України та європейські стандарти

2016

54

Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: зб. кращих практик

2016

55

Захист від гендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів: звіт за результатами моніторингу

2016

56

Ідентифікація випадків гендерної дискримінації: методичні рекомендації суддям

2016

57

Порівняльне прецедентне право з прав людини

2002

58

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 1: Нормативно-програмні матеріали

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 2: Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 3: Правила адвокатської етики

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 4: Конституційне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 5: Цивільне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 6: Цивільне процесуальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 7: Кримінальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 8: Кримінальне процесуальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 9: Господарське та господарське процесуальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 10: Законодавство про працю

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 11: Житлове право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 12: Сімейне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 13: Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 14: Бюджетне, податкове та митне законодавство

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 15: Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 16: Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 17: Складення процесуальних документів

2017

 

 

Нові надходження літератури за січень 2018 року

п\п

Автор. Назва

Рік видання

 

1

 

Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающин преступность деяния.: Учеб. пособие.

– К.: УМК ВО, 1989. – 48 с.

1989

2

 

Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния.- Х.:Кроссроуд, 2007.-96 с.

2007

3

Шевчук С.Судова правотворчисть:світовий досвід і перспективи в Україні.-К.:Реферат,2007.-640 с.

2007

4

Альбрехт Петер-Алексис. Забытая свобода. Принципы уголовного права в европейской дискуссии о безопасности. – Х.: Право, 2012. – 184 с.

2012

5

Энциклопедия криминалистики в лицах/ Под ред. проф. В.Ю.Шепитько.- Х.: Апостиль, 2014.- 400 с.

2014

6

Рудольф фон Иерин. Юридическая техника.- М.: Статус, 2008.-231 с.

2008

7

Крылатые латинские выражения.-Х.: Фолио; М.: Эксмо, 2008.-992 с

2008

8

Трудове право : підручник / М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І. Сіроха та ін. – Х.: НікаНова, 2012. – 560 с.

 

2012

9

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частого права. В 2-х т.-Том 1.-М.: Междунар. отношения, 1998.-480 с.

1998

10

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частого права. В 2-х тт..-Том 2.-М.: Международные отношения, 1998.-512 с.

1998

11

Таш’ян Р.І. Односторонні правочини у цивільному праві: монографія.-Х.: Право, 2010.-200 с.

2010

12

Антологія української юридичної думки. В 6.т.Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. —-К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 568 с.

2002

13

Антологія української юридичної думки. В 6 т.Т. 2: Історія держави і пра­ва України: Руська Правда- К.: Видав­ничий Дім «Юридична книга», 2002. — 592 с.

2002

14

Антологія української юридичної думки.В 6 т.Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба- К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.

2003

15

Антологія української юридичної думки. В 10 т.Том 9: Юридична наука радянської доби.- К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 848 с.

2004

16

Антологія української юридичної думки. В 10 т.Том 10: Юридична наука незалежної України – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. — 944 с.

2005

17

В. В. Сташис, М. И. Бажанов.

Личность — под охраной уголовного закона.

(Глава III Уголовного Кодекса   Украины с научно-практическим комментарием). -Симферополь «Таврида», 1996. – 235 с.

1996

18

Малый энциклопедический словарь: В 4 т. Т. 2 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— М.: ТЕРРА, 1994. — 520 с.

1994

19

Малый энциклопедический словарь: В 4 т.Т. 1 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— М.: ТЕРРА, 1994. — 536 с: ил.

1994

20

Малый энциклопедический словарь: В 4 т. Т. 3 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— M.: ТЕРРА, 1994. — 536 с: ил.

1994

21

Малый энциклопедический словарь: В 4 т. Т. 4 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— М.: ТЕРРА, 1994. — 592 с: ил. 

1994

22

Карлейль Т. Теперь и прежде – М.: Республика, 1994. – 415 с.

1994

23

Волженкин Б. В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963—2007 гг.). — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. — 971 с.

2008

24

Гаврилюк Руслана Александровна Методологическая традиция доктрины естественного права : монография . – Черновцы : Черновицкий нац. ун-т, 2012. – 788 с.

2012

25

Майданик Л. Р Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України : монографія . -К.: Алерта, 2013.-248 с.

2013

26

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. – X.: Право, 2017. -284 с.

2017

27

Южанин В.Е., Жидков Э.В.  Частное предупреждение преступлений как цель применения уголовного наказания в виде лишения свободы и средства ее реализации. – М.:Юрлитинформ, 2007. – 240 с.

2007

28

Колодяжний М. Г.

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність: монографія. – Х. : Право, 2017.-252 с

2017

29

Майданнк Р. А.    Репродуктивні права. Сурогатне материнство . -К.: Алерта, 2013. – 48 с. – (Серія «Курс медичного права»).

2013

30

Майданик Р. А. Медичне право в системі права України . – К.: Алерта, 2013. – 32 с. – (Серія «Курс медичного права»).

2013

31

Филимонов В. Д.  Охранительная функция уголовного права. — СПб.:Юридический центр Пресс, 2003. —198 с.

2003

32

Беляев Н. А. Избранные труды . -СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. —569 с.

2003

33

Грищук О.В., Попов Д.І.

Застосування природного права при здійсненні судового угляду: філософсько-правові аспекти : монографіяІ. -Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 320 с.

2014

34

Побегайло Э. Ф. Избранные труды. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. — 1066 с.

2008

35

Ученики о научном наследии профессора М. И. Бажанова (по У91   материалам «круглого стола», посвященного 90-летию со дня рож­дения М. И. Бажанова/Под общ. ред. В. Я. Тация. – Х. : Право, 2013. – 52 с.  

2013

36

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. I. Античный мир и Восточные цивилизации / Нац. обществ.-науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин.-М.: Мысль, 1999. —750 с.

1999

37

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. ІІ. Европа: V—XVII вв. / Нац. обществ.-науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин.—М.: Мысль, 1999. —829 с.

1999

38

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII — XX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд; Ру­ководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин.—М.: Мысль, 1999. —82Ä с.

1999

39

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. V. Россия  конец XIX—XX в. / Нац. обществ.-науч. фонд; Руководи­тель науч. проекта Г. Ю. Семигин. —М.: Мысль, 1999.— 829 с.

1999

40

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / За ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова,B. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – X.: Право, 2015. – 528 с.

2015

41

Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія . – X.: Право, 2013. – 392 с.

2015

42

Сучасна кримінально-правова система в Україні:реалії та перспективи/ Ю.В. Баулін, М.В. Буроменський, В. В. Голіна та ін.-К.: ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

2015

43

Баулін Ю. В. Вибрані праці .- X.: Право, 2013. – 928 с.

2013

44

Они изменили мир. – Донецк: Глория Трейд, 2010. – 704 с.

2010

45

Вибрані праці  П.Л. Фріс. – Івано-Франківськ: Фоліат, 2014. -652 с.

2014

46

Бажанов М.И. Избранные труды .-Х.: Право, 2012. – 1244 с.

2012

47

Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення/Відп. ред.. Ю.В.Баулін. – Донецьк: ПП «ВД «Кальміус», 2013. – 424 с.

2013

48

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права.-Тула: Автограф, 2001.-720 с.

2001

 

49

Таганцев Н.С.  Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 1994. – 380 с.

1994

50

Таганцев Н.С.  Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. – М.: Наука, 1994. – 393 с.

1994