Список нових надходжень

Надрукувати Надрукувати

Нові надходження до бібліотеки Полтавського юридичного інституту

Нові надходження літератури за вересень-жовтень 2017 року

з/п

Рік видання

Автор

Назва

1

2017

 Масюк В.В.

Акулова М.Ю.

Виконавче провадження у схемах і таблицях

2

2017

Венедиктов С.В.,Спіцина Г.О.

Трудове право в державах Європи

3

2013

Чундак-Дев’ян М.

Господарський процес та зразки господарських процесуальних документів

4

2011

Поляков Б.М.

Право неспроможностві (банкрутства) в Україні

5

2017

Рудяга І.М.

Господарсько-правове забезпечення функціонування залізничного транспорту України в умовах реформування

6

2017

 Смолій В.А.

 

Спецслужби України від найдавніших часів до сьогодення

 7

2016

 

Питання боротьби зі злочинністю: збірник наукових праць.- Вип.33

8

2017

 Вапнярчук В.В.

Теорія і практика кримінального процесуального доказування

9

2017

 Денисов А.І.

Господарсько-правове забезпечення технологічної безпеки держави

10

2012

 Васильєв С.В.

Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ

11

2017

 

Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: збірник статей та тез наукових повідомлень за матеріалами міжнародної конференції 23 жовтня 2017 р., м. Харків

12

2017

 

Шості Харківські кримінально-правові читання «Україна на кримінально-правовій карті світу»: тези доповідей на наукових повідомлень учасників міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів 13 жовтня 2012 р., м. Харків

13

2012

Калюга К.В.

Мистецтво здобувати і використовувати початкову інформацію про особу злочинця

14

2014

Голина В.В., Маршуба М.О.

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине

15

2016

Савчук О.О.

Процедурні правовідносини у лісовому законодавстві України

16

2015

 

Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 жовтня 2015 р., м. Харків

17

2017

 

Поради адвоката в кримінальному провадженні

18

2016

Трофименко В.М.

Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві

19

2016

Флурі Ф.Х.

Антикорупційні заходи в Україні після революції гідності: ключові законодавчі аспекти

20

2016

 

Ефективний демократичний контроль за діяльністю національних служб безпеки

21

2016

Флури Ф.Х.

Демократический гражданский контроль над сектором безопасности: актуальные источники

22

2016

Довгань В.

Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України

23

2016

Аббакумова Д.В.

Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та повноваження

24

2016

ЧупринаО.В.

Правове регулювання митних режимів переробки

25

2014

 

Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця

26

2017

 

Актуальні проблеми приватного права

27

2014

Тарасов О.В.

Суб’єкт міжнародного права

28

2013

 

Юридична відповідальність

29

2017

 Зіняк Л.В.

Міжнародні правові засади військового співробітництва України

30

2013

Бойко І.Й.

Правове регулювання цивільних відносин в Україні

31

2016

 

Сучасне суспільство

32

2014

Литвинов О.М.

Право як феномен культури

33

2015

Шевчук О.М.

 Державний контроль за обігом наркотиків

34

2017

 

Загальновійськові статути Збройних Сил України

35

2017

Гусаров К.В.

Виконавче провадження: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти

36

2014

Поляков Б.М.

Банкрутство: суд. практика та прав. позиції ВГСУ, наук.-практ. комент., законодавство про банкрутство, глосарій термінів

37

2016

 

Міжнародна підтримка реформування сектору безпеки в Україні: схематичне зображення проектів РСБ

38

2012

Пироженко О.С.

Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України

39

2012

Ходико Ю.Є.

Об’єкт іпотечного правовідношення

40

2017

 

Цивільний процес: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти

41

2017

 

Виконавче провадження: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти

42

2017

 

Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 лют. 2017 р.)

43

2013

Нетеса Н.В.

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр

44

2011

 

Гендерная самооценка: пособие для полиции, вооруженных сил и сектора правосудия

45

2017

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів станом на 20 березня 2017 року

46

2016

Аббакумова Д.В.

Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та повноваження

47

2013

 

Демократическое управление и вызовы кибербезопасности

 

48

2013

Мінка Т.П.

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів

49

2016

 

Надзор за деятельностью разведывательных служб: практическое пособие

50

2016

 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.

Т 1.Історія держави і права України

51

2016

 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.

Т.2. Філософія права

Нові надходження до бібліотеки Полтавського юридичного інституту.

Рік

Автор

Назва

2016

 

Порівняльне правознавство у таблицях

2016

 

Економічна теорія: навч. пос.

2015

 

Теорія держави і права:підручник

2014

Лобойко Л.М.

Кримінальний процес:навч.пос.

2016

 

Велика українська юридична енциклопедія Т.1.

2015

 

Контроль и руководство:парламенты и управление в секторе безопасности

2015

Головкін О.В.

Екологічний контроль та нагляд в Україні

2002

Хоменко І.В.

Логіка.Практикум

2013

Васильєв С.В.

Судочинство в господарських судах

2016

 

Європейська інтеграція

2006

Летнянчин Л.І

Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні

2011

 

Харьковская цивилистическая школа

1998

 

Международная защита прав человека

2000

Крючко Ю.І.

Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах

2009

Богуцький В.В.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення

2005

 

Політико-правові інститути сучасності

1986

Баулин Ю.В.

Право граждан на задержание преступника

1998

Брынцев В.Д.

Судебная власть

2007

 

Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу

2007

 

Трудове право:підручник

2005

 

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності

2005

 

Огляд місця події при розслідування

2005

 

Огляд місця події при розслідування

2005

 

Огляд місця події при розслідування

2011

Харитонова О.І.

Правовідносини інтелектуальної власності

2004

Голіна В.В.

Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби

1990

Костомаров Н.И.

Исторические произведения

2011

Богуцький В.В.

Адміністративне право України

2010

Трофімов С.А.

Митні процедури на морському транспорті

2014

Лайкова М.С.

Антимонопольна діяльність в Україні

2010

Настюк В.Я.

Корупція, відповідальність

2010

Гаращук В.М.

Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні

2010

 

Державний суверенітет

 

2015

Губерська Н.Л.

Адміністративні процедури у сфері вищої освіти

2015

 

Теорія і практика віктимології

2013

 

Кодекс адміністративного судочинства

2009

Пашинін О.І.

Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі

2003

 

Правові позиції Конституційного Суду

2008

 

Потерпілий від злочину

2009

 

Проблеми законності.Вип.100

2007

Каркач П.М.

Державне обвинувачення в суді

2006

Гавриш Т.С.

Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах

2010

Лисодєд О.В.

Термінологічний довідник

2007

Баулин Ю.В.

Причинение вреда с согласия «потерпевшего»

2008

Барабаш Ю.Г.

Державно-правові конфлікти

2007

Корчева Т.В.

Проблеми діяльності захисника

2000

Мельникова Э. Б.

Ювенальная юстиция

2012

 

Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері

2012

 

Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері