Список нових надходжень

Нові надходження до бібліотеки Полтавського юридичного інституту

Нові надходження до бібліотеки Полтавського юридичного інституту.

Рік

Автор

Назва

2016

 

Порівняльне правознавство у таблицях

2016

 

Економічна теорія: навч. пос.

2015

 

Теорія держави і права:підручник

2014

Лобойко Л.М.

Кримінальний процес:навч.пос.

2016

 

Велика українська юридична енциклопедія Т.1.

2015

 

Контроль и руководство:парламенты и управление в секторе безопасности

2015

Головкін О.В.

Екологічний контроль та нагляд в Україні

2002

Хоменко І.В.

Логіка.Практикум

2013

Васильєв С.В.

Судочинство в господарських судах

2016

 

Європейська інтеграція

2006

Летнянчин Л.І

Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні

2011

 

Харьковская цивилистическая школа

1998

 

Международная защита прав человека

2000

Крючко Ю.І.

Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах

2009

Богуцький В.В.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення

2005

 

Політико-правові інститути сучасності

1986

Баулин Ю.В.

Право граждан на задержание преступника

1998

Брынцев В.Д.

Судебная власть

2007

 

Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу

2007

 

Трудове право:підручник

2005

 

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності

2005

 

Огляд місця події при розслідування

2005

 

Огляд місця події при розслідування

2005

 

Огляд місця події при розслідування

2011

Харитонова О.І.

Правовідносини інтелектуальної власності

2004

Голіна В.В.

Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби

1990

Костомаров Н.И.

Исторические произведения

2011

Богуцький В.В.

Адміністративне право України

2010

Трофімов С.А.

Митні процедури на морському транспорті

2014

Лайкова М.С.

Антимонопольна діяльність в Україні

2010

Настюк В.Я.

Корупція, відповідальність

2010

Гаращук В.М.

Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні

2010

 

Державний суверенітет

 

2015

Губерська Н.Л.

Адміністративні процедури у сфері вищої освіти

2015

 

Теорія і практика віктимології

2013

 

Кодекс адміністративного судочинства

2009

Пашинін О.І.

Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі

2003

 

Правові позиції Конституційного Суду

2008

 

Потерпілий від злочину

2009

 

Проблеми законності.Вип.100

2007

Каркач П.М.

Державне обвинувачення в суді

2006

Гавриш Т.С.

Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах

2010

Лисодєд О.В.

Термінологічний довідник

2007

Баулин Ю.В.

Причинение вреда с согласия «потерпевшего»

2008

Барабаш Ю.Г.

Державно-правові конфлікти

2007

Корчева Т.В.

Проблеми діяльності захисника

2000

Мельникова Э. Б.

Ювенальная юстиция

2012

 

Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері

2012

 

Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері