Список нових надходжень

Надрукувати Надрукувати

Нові надходження до бібліотеки у січні 2024 року

№ з/п

АВТОР/ НАЗВА  літератури

Рік видання

1

Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами досудових розслідувань/ упоряд. О. Петришин. – Вид. 2-ге, доп. – Київ; Харків: Право. – 664 с.

2022

2

Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо: матеріали міжнародного форуму (м. Київ, 7 верес. 2021 р.). – Харків: Право. – 240 с.

2021

3

Геноцид української нації 1932-1933/2022: свідчення/ упоряд. Олеся Стасюк. – Вид. 2-ге, допов. – Київ; Харків: Право. – 352 с.

2023

4

Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства/ В. Сергійчук. – Вид. 3-тє, допов. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І.- 168 с.

2015

5

Голодомор 1932-1933 років – геноцид української нації: навч. посіб. для вчителів. – Київ: Видавництво Марка Мельника. – 336 с.

2021

6

Соборна пам’ять України: календар-альманах/ В. Сергійчук.- Вишгород: ПП Сергійчук М.І. – 288 с.

2022

7

Що дала Україна світові/ В. Сергійчук. – Вид. 3-тє, допов. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І. – 516 с.

2015

8

Симон Петлюра і єврейство/ В. Сергійчук. – Вид. 2-ге, допов. – Київ: ПП Сергійчук М.І.- 152 с.

2006

9

Правда про “золотий” вересень 1939-го/ В. Сергійчук. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І.- 208 с.

2014

10

Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних: матеріали круглого столу. – Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія. – 105 с.

2005

11

Запобігання корупції: підручник/ за заг. ред. Б.М. Головкіна – Харків: Право. – 296 с.

2019

12

Трудове право: посіб. для підгот. до держ. іспиту/ С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків: Право. – 212 с.

2016

13

Загальна теорія права: посіб. для підгот. до іспитів за новою програмою курсу/ за заг. ред. О.В. Петришина. – Харків: Право. – 172 с.

2019

14

Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. для підгот. до заліків та іспитів/ В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко.; відп. ред. В.І. Тютюгін. – 3-тє вид., перероб. І допов. – Харків: Право. – 224 с.

2019

15

Цивільне право України. Частина перша.: посібник для підгот. до іспитів/ В.І. Борисова, К.Ю. Іванова, Б.П. Карнаух, Ю.Є. Ходико; за заг. ред. В.І. Борисової. – Харків: Право. – 248 с.

2019

16

Цивільне право України. Частина друга.: посібник для підгот. до іспитів/ В.І. Борисова, К.Ю. Іванова, Б.П. Карнаух, Ю.Є. Ходико; за заг. ред. В.І. Борисової. – Харків: Право. – 242 с.

2019

17

Державна реєстрація актів цивільного стану. Законодавство. Судова практика. Роз’яснення: зб. законодавства. – Київ: Юрінком Інтер. – 264 с.

2015

18

Криміналістика: навч. посіб. для підгот. до іспитів. – Київ: Центр учбової літератури. – 200 с.

2019

19

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні: монографія/ В.С. Батиргареєва, О.В. Дубович. – Харків: Право. – 264 с.

2015

20

Розслідування посягань на територіальну цілісність і недоторканість України: наук.-практ. посіб/ Г.В. Остафійчук, Д.О. Олєйніков, В.В. Сичевський.- Харків: Право. – 184 с.

2018

21

Застосування законодавства про інформацію в діяльності Служби безпеки України: навч. посібник/ С.О. Гриненко, Д.І. Тарасенко. – Харків. – 190 с.

2017

22

Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. – Київ: Інтерсервіс. – 2019. – 270 с.

2019

23

Work book labour law of Ukraine/ O. Yaroshenko, O. Lutsenko. – Київ: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”. – 172 с.

2022

24

Юрій Васильович Баулін (до 70-річчя від дня народження). – Харків: Право. – 112 с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців)

2023

25

ПРОти НАСильства: збірка/ упоряд. Л. Денисенко. – Київ: ВАІТЕ. – 326 с.

2018

26

Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з питань призначення та проведення судової експертизи/ за заг. ред. П.В. Коляди. -К.: УВПД ГШ МВС україни. – 278 с.

2008

27

Військові адміністративні правопорушення: наук. – практ. коментар глави 13-Б КУпАП: посібник/ за ред. М.С. туркота. – 136 с.

2020

28

Юридичний вісник: наукове видання національного університету “Одеська юридична академія”. – № 1. – 302 с.

2015

29

Право і суспільство: науковий журнал “Дніпропетровського гуманітарного університету”. – № 3

2015

30

Право і суспільство: науковий журнал “Дніпропетровського гуманітарного університету”. – № 4

2015

31

Право і суспільство: науковий журнал “Дніпропетровського гуманітарного університету”. – № 1

2016

32

Право і суспільство: науковий журнал “Дніпропетровського гуманітарного університету”. – № 2

2017

33

Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: навч. посіб./ С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Знання. – 495 с.

2008

     

               

  Нові надходження у грудні . Директорський фонд бібліотеки

№ з/п

АВТОР/ НАЗВА  літератури

Рік видання

1

Податкове право: підручник/ за ред. Д.О. Гетманцева та М.П. Кучерявенка. – Харків: Право. – 464 с.

2023

2

Податкове право (схеми)/ за ред. Д.О. Гетманцева та М.П. Кучерявенка. – Харків: Право. – 258 с.

2023

3

Податкове право: підручник/ за ред. Д.О. Гетманцева та М.П. Кучерявенка. – Харків: Право. – 464 с.

2023

4

Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері. – Харків: Нове слово. – 252 с.

2004

5

Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія. – Харків: Регіон-інформ. – 212 с.

2004

6

Єдність судової практики у вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України: монографія/ за заг. ред. О.Г. Шило. – Харків: Право. – 352 с.

2023

7

Організаційно-правові засади проведення негласних слідчих (розшукових) дій в системі Служби безпеки України (структурно-логічні схеми):практичний порадник. – Харків: ІПЮК для СБУ. – 36 с.

2023

8

Єдиний медичний простір України: правовий вимір: монографія/ за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Харків: Право. – 672 с.

2022

9

Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства України/ за наук. ред. С. Шевчука. – Харків: Консум. – 912 с.

2002

10

Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом/ П. Маланчук. – Вид. 7-ме, переробл. – Харків: Консум. – 592 с.

2000

11

Кримінальна відповідальність за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування: монографія/ В.Р. Філіпенко.- Харків: право. – 328 с.

2023

12

Академія правових наук України: довідник. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – Київ: Ін Юре. – 302 с.

2008

13

Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колективна монографія. – Харків: Юрайт. – 576 с.

2022

14

Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності)/ за заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – Харків: Право. – 256 с.

2005

15

Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні: монографія/ Я.О. Тализіна. – Київ: Алерта. – 304 с.

2023

16

Українці в Китаї (перша половина ХХ ст.). Енциклопедичний довідник/ укл. В.А. Чорномаз. – Одеса: Гельветика. – 634 с.

2021

17

Фінансово-правові проблеми у сфері охорони здоров’я в Україні: монографія/ О.А. Музика-Стефанчук, Н.Л. Губерська, Д.В. Зозуля. – Київ: ВАДЕКС. – 200 с.

2022

18

Воєнні злочини в сучасному міжнародному праві: питання теорії і практики: монографія/ В.П. Пилипенко. – Одеса: Юридична література. – 320 с.

2021

19

Злочинна колаборація в умовах збройної агресії: практич. порадник з кримінально-правової оцінки та розмежування/ за заг. ред. В.В. Малюка. – Київ: Алерта. – 312 с.

2023

20

Безпілотні повітряні засоби ураження сил вторгнення РФ: практич. порадник. – Харків: ІПЮК для СБУ. – 212 с.

2023

21

ПОДОРОЖНИК. Вибрані вірші/ І. Малкович. – Вид. 6-те, змін., допов. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – 352 с.: серія “Українська Поетична Антологія”

2023

22

Інша молитва. Вибрані вірші/ Я. Твардовський/ пер. з польської Д. Матіяш. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – 224 с.: серія: Антологія Світової Поезії”

2023

23

Роберт Бернс. Вибрані вірші/  перекл. М. Лукаша та В. Мисика. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – 208 с.: серія: Антологія Світової Поезії”

2023

24

Філософія інформаційного права: навчальний посібник/ О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – Харків: Право. – 322 с.

2023

 

Нові надходження до бібліотеки у грудні 2023 року

№ з/п

НАЗВА/АВТОР 

Рік

 

1

Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник/ за заг. ред. І.В. Яковюка. – Харків: Право. – 360 с.

2021

 

2

Єдність судової практики у вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України: монографія/ за заг. ред. О.Г. Шило. – Харків: Право. – 352 с.

2023

 

3

Цивільний процес: навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання/ К.В. Гусаров (та ін.). – Харків: Право. – 338 с.

2021

 

4

Legal English: навч. посіб. для студ-в закл. вищ. освіти спец. “Право”/за заг. ред. В.П. Сімонок, О.Ю. Кузнецової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Право. – 332 с.

2021

 

5

Теорія та практика кримінального процесуального доказування: навч. посіб. для підгот. До іспиту/В.В. Вапнярчук, С.В. Давиденко, О.В. Капліна та ін. – Харків: Право. – 256 с.

2021

 

6

Адміністративне право: підручник/ за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право. – 392 с.

2021

 

7

Трудове право та право соціального забезпечення: навч. посіб. для підгот. До іспиту/ О.М. Ярошенко, О.Г. Середа, О.Є. Луценко. – Харків: Право. – 258 с.

2021

 
 

8

Судова символіка: монографія/ О.О. Кравчук, І.Б. Остащук. – Одеса: Гельветика. – 528 с.

2022

 

9

Господарське право: навч. посіб. для підгот. до іспитів/ В.С. Мілаш. – 7-ме вид., змін. – Харків: Право. – 402 с.

2021

 

10

Захист прав споживачів: підручник/ Л.М. Іваненко, О.М. Язвінська. 2-ге вид. стереотип. Київ: Юрінком Інтер. – 496 с.

2021

 

11

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посіб. для підгот. До іспиту/С.Г. Серьогіна та ін. – Харків: Право. – 212 с.

2021

 

12

Загальна теорія права: підручник/ за ред. О.В. Петришина. – Харків: Право. – 568 с.

2021

 

13

Екологічне право: підручник/за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: Право. – 552 с.

2021

 

14

Податкове право (схеми)/ за ред. Д.О. Гетманцева та М.П. Кучерявенка. – Харків: Право. – 258 с.

2023

 

15

Аграрне право: підручник/ за заг. ред. А.М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – Харків: Право. – 416 с.

2021

 

16

Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання/за заг. ред. Н.Б. Писаренко. – Харків: Право. – 238 с.

2020

 

17

Екологічне право: підручник/за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: Право. – 552 с.

2021

 

18

Складання процесуальних документів з цивільних, сімейних, житлових, земельних та трудових справ: наук.-практ. посіб./ за заг. ред. М.М. Ясинка. – Київ: Алерта. – 352 с.

2022

 

19

Форми фіксації у кримінальному процесі України (теоретичний аспект та зразки процесуальних документів): практич. посіб./ О.С. Олійник, О.П. Бабіков. – Харків: Право. – 416 с.

2021

 

20

Податкове право: підручник/ за ред. Д.О. Гетманцева та М.П. Кучерявенка. – Харків: Право. – 464 с.

2023

 

21

Методологія наукових досліджень: підручник/ О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Харків: Право. – 488 с.

2023

 

22

Трудове право та право соціального забезпечення: навч. посіб. для підгот. до іспиту/ О.М. Ярошенко, О.Г. Середа, О.Є. Луценко. – Харків: Право. – 258 с.

2021

 

23

Конституційні принципи: правнича теорія і практика: монографія/ А. Матат. – Київ: ВАІТЕ. – 180 с.

2022

 

24

Розслідування шахрайства на залізничному транспорті, спрямованого на заволодіння об’єктами приватної власності: монографія/В.І. Галаган, О.О. Балацька. – Київ: Центр учбової літератури. – 192 с

2021

 

25

Основи методики розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: монографія/ В.І. Галаган, Р.М. Дударець, С.С. Чернявський. – Київ: ФОП Маслаков. – 245 с.

2021

 

N п/п

Автор, назва

Рік

1.         

Лук`янов Д. В. Теорія держави і права: посібник для підготовки до іспиту

 

2018

2.         

Цивільне право України : посібник для підготовки до іспиту

 

2020

3.         

Цивільний процес: посібник для підготовки до іспиту

 

2020

4.         

Правове забезпечення оперативно-службової інформації: матеріал науково-практичної конференції

 

2010

5.         

Тищенко М. М. Військова адміністрація

 

2014

6.         

Міжнародна підтримка реформування сектору безпеки в Україні

 

2016

7.         

Загальновійськові статути ЗСУ

 

2019

8.         

Адміністративне право: посібник для підготовки до іспиту

 

2020

9.         

Тютюгін В. І. Кримінальне право України: посібник для підготовки до іспиту

 

2020

10.     

Конституційне право України: посібник для підготовки до іспиту

 

2020

11.     

Фіолевський Д. П. Юридична етика.

 

2017

12.     

Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України

 

2016

13.     

Загальновійськові статути ЗСУ

 

2017

14.     

Прилипко С. Трудове право: посібник для підготовки до державного іспиту

 

2017

15.     

Петришин О. В. Юридична деонтологія.

 

2018

16.     

Право Європейського Союзу: посібник для підготовки до іспиту

 

2019

17.     

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навчально-довідковий посібник

 

2019

18.     

Криміналістика. Т. 1.:підручник

 

2019

19.     

Криміналістика. Т. 2.: підручник

 

2019

20.     

Організація адвокатури та адвокатська діяльність: навчальний посібник

 

2019

21.     

Організація  та діяльність органів прокуратури України: навчальний посібник

 

2019

22.     

Адміністративне право України: посібник для підготовки до іспиту

 

 

2019

23.     

Конституційне право України: посібник для підготовки до іспиту

 

2019

24.     

Комаров В. В. Нотариат: підручник

 

2019

25.     

Історія держави і права України: підручник

 

2019

26.     

Загальна теорія права: підручник

 

2020

27.     

Кримінологія: підручник

 

2020

28.     

Кримінальний процес. посібник для підготовки до іспиту

 

2020

29.     

Кримінальний процес. посібник для підготовки до іспиту

 

2021

30.     

Мова української юриспруденції.

 

2020

31.     

Хавронюк М. І. Військові злочини.

 

2003

 

 

 

 

Нові надходження до бібліотеки у листопаді 2023 року

 

N п/п

Автор, назва

Рік видання

1.         

Інформаційна агресія РФ проти України

 

2020

2.         

Блоч Дж. Тайные операции английской разведки

 

1987

3.         

Черняк Е. Б. Пять столетий тайной войны

 

1991

4.         

Органічне виробництво: право і бізнес.

 

2021

5.         

Проблеми законності. Вип. 155

 

2021

6.         

Гацелюк В. Криміналізація суспільно -небезпечних діянь протягом дії кримінального кодексу України 2001 року

 

2021

7.         

Сімейний кодекс України

 

2019

8.         

Кримінальний процесуальний кодекс України

 

2019

9.         

Цивільний кодекс України

 

2019

10.     

Цивільний кодекс України. НПК. Т.11

 

2014

11.     

Тупицька Є. О. Новація боргу у позикове зобов’язання за законодавством України

 

2012

12.     

Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України

 

2001

13.     

Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм

 

2008

14.     

Степико М. Т. Українська ідентичність у глобалізованому світі

 

2020

15.     

Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами

2008

16.     

Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених

2013

17.     

Політико-правова культура українського народу

 

2019

18.     

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та

зарубіжних країнах

 

2020

19.     

Жива історія. POLTAVA. Фотоальбом

 

2009

20.     

Должко В. В. Виконання рішень Європейського Союзу

 

2022

21.     

Ратушняк С. П. Правознавство  

 

2011

22.     

Марочкин И. Е. Избранное

 

2015

23.     

Сердюк В. В. Верховний Суд України в системі розподілу функцій влади

 

2007

24.     

Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

 

2019

25.     

Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України. Зміни та доповнення , 2016-2018

 

2018

26.     

Галаган В. І. Процесуальні правовідносини слідчого, прокурора та слідчого судді на стадії досудового розслідування

 

2018

27.     

Правове життя сучасної України

 

2012

28.     

Джига М. В. Забезпечення правового статусу обвинуваченого у процесі досудового розслідування

 

2005

29.     

Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи

 

2019

30.     

Фаринник В. І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження

 

2017

31.     

Городовенко В. В. Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні

 

2007

32.     

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого

 

2015

33.     

Писаренко Н. Б. Засади адміністративного судочинства

 

2019

34.     

Правові позиції Верховного Суду у справах, пов’язаних зі статусом прокурорів

 

2019

35.     

Міжнародні стандарти незалежності суддів.

 

2008

36.     

Костенко О. М. Культура і закон — у протидії злу

 

2008

37.     

Шаренко С. Л. Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в кримінальному провадженні

 

2021

38.     

Шепітько М. В. Кримінальна юстиція в латинських висловах

 

2020

39.     

Омельченко О. Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинам

 

2008

40.     

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні. Ч. 1

 

2012

41.     

Сучасна правова енциклопедія

 

2015

42.     

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя

 

2010

43.     

Зеленецкий В. С. Доследственный уголовный процесс

2012

44.     

Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави

 

2004

45.     

Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран

 

1999

46.     

Тищенко О. І. Застосування та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні у кримінальних справах

 

2011

47.     

Речицький В. В. Неформальний конституалізм-ІІ

 

2021

48.     

Каткова Т. В. Закінчення досудового слідства у кримінальних справах

 

2011

49.     

Доступ до правосуддя у контексті судової реформи

 

2018

50.     

Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування

 

2005

51.     

Погорецький М. А. Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою

 

2014

52.     

Precedent UA – 2016

 

2017

53.     

Сучасна кримінально-правова система в Україні

 

2015

54.     

Подкопаєв С.В. Організація та діяльність прокуратури в Україні

 

2020

55.     

Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод

 

2007

56.     

Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 41

 

2021

57.     

Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності

 

2021

58.     

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві

 

2020

59.     

Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах (до 30-річчя

прийняття декларації про державний суверенітет України 1990 року)

 

2020

60.     

Криворучко С. Рекрутинг персоналу-від азів до професійності

 

2023

61.     

Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів  культурної спадщини

 

2020

62.     

Права людини: здобутки, проблеми та перспективи

 

2019

63.     

Гравер Г. П. Герої в суддівській мантії: добросовісне (чесне) судочинство в умовах аморальних законів

2022

 

Література, яка надійшла до фонду бібліотеки у червні 2023 року

№ з/п

АВТОР/ НАЗВА  літератури

Рік видання

1

Екологічне право в запитаннях та відповідях: навч. посіб./ за ред. А.П. Гетьмана. – Харків: Право. – 208 с.

2017

2

Логічне знання для вирішення ТЗНПК: навч. посіб. для студентів, що готуються до вступних випробувань за технологією ЗНО для вступу на другий (магістерський) рівень/за ред. О.П. Невельської-Гордєєвої. – 2-ге вид., перероб. і доп.- Харків: Право. – 182 с.

2019

3

Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід: навч. посіб./ О.М. Юркевич, Ж.О. Павленко. –

2-ге вид., перероб. та доп.- Харків: Контраст. – 260 с.

2019

4

Житлові відносини. Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз’яснення: практич. посіб. – Київ: Центр учбової літератури. – 272 с.

2015

5

Спадщина. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз’яснення: практ. посіб.- Київ: Центр учбової літератури. – 280 с.

2015

6

Сутність і порядок вирішення службових спорів: монографія/ В.А. Ліпкан, О.Г. Мовчун. – Київ: Видавець Ліпкан О.С.. – 312 с.

2017

7

Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія: монографія/ Є.С. Назимко. – Київ: Юрінком Інтер. –

 384 с.

2016

8

Екологічне законодавство України: станом на 3 вересня 2018 року. – Харків: Право. – 218 с.

2018

9

Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія/ М.Є. Шумило, В.С. Рудей. – Харків: СПДФО Бровін О.В. – 208 с.

2012

10

#КрымНаш. Історія російського міфу/С.В. Громенко. – Київ: Хімджест. – 224 с.

2017

11

Журналистика сквозь призму права. Журналисту о праве и правах. Правоведу о журналистике/ В.И. Манукян. – Харьков: Право. – 384 с.

2019

12

Цифрові активи та їх правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн: монографія/ А. Кудь, М. Кучерявенко,

 Є. Смичок. – Харків: Право. – 216 с.

2019

13

Конституція України: станом на 1 березня 2019 року. – Харків: право. – 76 с.

2019

14

Основні права людини: розуміння та виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 грудня 2019 року/ ред. кол. І.С. Гриценко, Р.С. Мельник та ін. – Київ: Гельветика. – 160 с.

2019

15

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія/ за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, Л.М. Демидової. – Харків: Право. – 400 с.

2017

16

Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні: монографія/ В.І. Павликівській. – Харків: Панов А.М. – 488 с.

2016

17

Народний капіталізм: економічна модель для України: монографія/ О.І. Соскін. – Київ: Вид-во “ІСТ”. – 396 с.

2014

18

Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посіб./ В.В. Луць. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ: Юрінком Інтер. – 576 с.

2008

19

Позовна давність: монографія/ П.Д. Гуйван. – Харків: Право. –

448 с.

2012

20

Кримінальний кодекс України: станом на 2 вересня 2019 року. – Харків: Право. – 240 с.

2019

21

Теоретичні проблеми податкового процесу: монографія/ І.Є. Криницький. – Харків: Право. – 320 с.

2009

22

Теоретичні питання строків у приватному праві: монографія/ П.Д. Гуйван. – Харків: Право. – 632 с.

2014

 

Література, яка надійшла до фонду бібліотеки в квітні 2023 року  (директорський фонд бібліотеки)

№ з/п

АВТОР/ НАЗВА 

Рік видання

1

Кримінально-процесуальна відповідальність: монографія/ Р.М. Білокінь. – Київ: Видавничий центр “Кафедра”. – 430 с.

2017

2

Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика: монографія/ Е.Б. Сімакова-Єфремян. – Харків: Право. – 456 с.

2016

3

Вибрані праці/ А.Х. Степанюк. – Харків: Право. – 608 с.

2017

4

Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток: монографія/ Л.А. Савченко. – Київ: Юрінком Інтер. – 400 с.

2017

5

Одного разу в Голлівуді: роман/ К. Тарантіно, перек. з англ. О.Колесніков. – Київ:А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 320 с.

2022

6

Танго смерті: роман/ Ю.Винничук. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 432 с.

2022

7

Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування: монографія/ М.І. Демура. – Харків: Право. – 224 с.

2018

8

Державознавство: підручник/ В. Сухонос, В. Сухонос, А. Куліш, Р. Білоконь. – Суми: Університетська книга. – 493 с.

2021

9

Автопортрети. Вибрані вірші/ Н. Гончар. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 192 с.

2013

10

Шедеври. Вибрані вірші/ Ю. Позаяк. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 240 с. с.

2017

11

Два кольори. Вибрані вірші, пісні, поеми/ Д. Павличко. Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 328 с.

2021

12

Київські контури. Повне зібрання віршів/ А. Могильний. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 216 с.

2022

13

Короткий курс історії України/ О. Палій. -Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 216 с.

2022

14

A history of Ukraine. A short course/ O. Palii. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 464 с.

2022

15

Триста поезій. Вибрані вірші/ Л. Костенко. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 416 с: серія “Українська  Поетична Антологія”

2022

16

Листи в Україну. Вибрані вірші/ Ю. Андрухович. –  Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 256 с: серія “Українська  Поетична Антологія”

2022

17

ПАЛІМПСЕСТИ. Вибрані вірші/ В. Стус. –  Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 352 с: серія “Українська  Поетична Антологія”

2022

18

Задивляюсь у твої зіниці. Вибрані вірші/ В. Симоненко. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 208 с.: серія “Українська поетична класика”

2022

19

Маруся Чурай. Історичний роман у віршах/ Л. Костенко. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 224 с.

2022

20

Яксунині береги. Вірші/ І. Малкович. – Київ: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. – 64 с.

2021

21

Присвяти людині: вірші/ В.П. Тихий. – Харків: Право. – 600 с.

2021

22

Руське гірничоземельне право/ В.А. Удінцев; за ред. І.С. Гриценка. – Київ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 231 с.

2009

23

Правові основи фінансового контролю: навч. посіб./ Л.А. Савченко. – Київ: Юрінком Інтер. – 504 с.

2008

24

Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції: монографія/ М.Г. Моторигіна; за наук. ред. О.В. Капліної. – Харків: Оберіг. – 306 с.

2018

25

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник/ В.В. Сухонос, А.М. Клочко, Р.М. Білокінь; за заг. ред. В.В. Сухоноса. – Суми: Еллада. – 408 с.

2015

26

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник/ В.В. Сухонос, Р.М. Білокінь; за заг. ред. В.В. Сухоноса. – Суми: Університетська книга. – 420 с.

2018

27

Кримінальне право України. Особлива частина: підручник/ В.В. Сухонос, Р.М. Білокінь, В.В. Сухонос. – Суми: Університетська книга. – 672 с.

2020

28

Право собственности и иные права на землю: монография/Ж.Х. Косанов. – Астана: Кошик Л.П. – 368 с.

2009

29

Фінансове право: підручник/ за ред. Т.Є. Кагановської та М.П. Кучерявенка. – Харків: Право. – 432 с.

2022

30

Русифікація України і боротьба за рятування української нації: істор.-публіц. вид./ П. Одарченко. – Ічня: Формат. – 194 с.

2018

31

Речові докази у кримінальному провадженні: монографія/ І.О. Крицька. – Харків: Право. – 280 с.

2018

32

Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет/ Т. Кузьо; пер. Д. Литошенко. – Киев: Дух і літера. – 600 с.

2018

33

Бій під Крутами/ Ю. Сорока. – Харків: Фоліо. – 122 с.: серія “Знамениті події історії України”.

2018

34

Гірничий закон України: наук. – практ. коментар/ І.М. Козьяков. – Київ: Істина. – 560 с.

2005

35

Основы налогового права: учеб. пособие/ под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас. – 384 с.

2003

36

Інформаційна безпека людини: теорія і практика: монографія. – Київ: “Видавничий дім “АртЕк”. – 446 с.

2018

37

Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія/ Н.В. Глинська. – Київ: Істина. – 588 с.

2014

38

Налоговое право Украины: учебное пособие/ под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас. – 488 с.

2004

39

Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні: монографія/ І.В. Вегера-Іжевська. – Харків: Право. – 232 с.

2019

40

Керівник: адміністративно-правовий вимір: монографія/ В.В. Сухонос, А.М., В.В. Сухонос (мол.), Р.М. Білокінь. – Суми: Університетська книга. – 138 с.

2022

41

Взаємодія державної кримінально-виконавчої служби України з публічними інституціями: монографія/ С.К. Гречанюк. – Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 400 с.

2011

42

Правове регулювання бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням: монографія/ Т.М. Шульга; за ред. М.П. Кучерявенка. – Харків: ФІНН. – 176 с.

2009

43

Анексія: острів Крим. хроніки “гібридної війни”/ Т. Березовець. – Київ: Стар Паблішинг. – 392 с.

2015

44

Кооперативне право: підручник для кооперат., сільськогосп., економ., юрид. вищих навч. закладів і фак./ за ред. В.І. Семчика. – Київ: Ін Юре. – 336 с.

1998

45

Теоретичні проблеми податкового процесу: монографія/ І.Є. Криницький. – Харків: Право. – 320 с.

2009

46

Теоретичні проблеми податкового процесу: автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. доктора юр. наук/ І.Є. Криницький. – Харків: Рейтинг. – 35 с.

2010

47

Історія української культури: у 5-ти томах/ редкол. Б.Є. Патон (голова) (та ін.). – Київ: Наукова думка.                            Т. 1: Історія культури давнього населення України/ редкол. П.П. Толочко (голова) (та ін.) – 1136 с.

2001

48

Історія української культури: у 5-ти томах/ редкол. Б.Є. Патон (голова) (та ін.). – Київ: Наукова думка.                            Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини XVII століть/ редкол. Я.Д. Ісаєвич (голова) (та ін.) – 848 с.

2001

49

Україна. Ukraine: наук.- популярне видання/ українською та англійською мовами. – Київ: Спалах. – 224 с.

1998

50

Локальна історія: журнал про минуле і сучасне. – Львів. – № 1.- 96 с. (Тема номера: Бандера)

2022

51

Локальна історія: журнал про минуле і сучасне. – Львів. – № 2.- 96 с. (Тема номера: Ворог)

2022

52

Локальна історія: журнал про минуле і сучасне. – Львів. – № 8 – 9.- 160 с. (Тема номера: Велика війна)

2022

53

Локальна історія: журнал про минуле і сучасне. – Львів. – № 10-11.- 160 с. (Тема номера: УПА)

2022

Нові надходження до фонду бібліотеки Полтавського юридичного інституту у 2023 році

№   п/п

                      Автор, назва

Рік видання

1

Право інтелектуальної власності: підручник/ за заг. ред.О.І. Харитонової. 2-ге вид., стереотип. Київ: Юрінком Інтер. 540 с.

2022

2

Інформаційне право та інформаційне законодавство/ В.М. Брижко, В.М. Фурашев; НДПП НАПрН України. – 2-ге вид., доп.- Харків: Право.- 288 с.

2021

3

Антимонопольно-конкурентне право України: навч. посіб./ Т.І. Швидка.- Харків: Право. – 184 с.

2021

4

Legal English: навч. посіб. для студ-в закл. вищ. освіти спец. “Право”/за заг. ред. В.П. Сімонок, О.Ю. Кузнецової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Право. – 332 с.

2021

5

Теорія та практика кримінального процесуального доказування: навч. посіб. для підгот. До іспиту/В.В. Вапнярчук, С.В. Давиденко, О.В. Капліна та ін. – Харків: Право. – 256 с.

2021

6

Законодавче регулювання публічних закупівель: навч. посіб./ Т.І. Швидка. – 2-ге вид., перенроб. і доп. – Харків: Право. – 96 с.

2022

7

Запобігання кіберзлочинності в Україні: монографія/ М.О. Кравцова, О.М. Литвинова. – Харків: Панов, 2016. – 212 с.

2016

8

Ліквідаційна процедура – заключна процедура у справах про банкрутство: монографія/ В.К. Богатир; за ред. Б.В. Деревянка. – Одеса: Гельветика. – 210 с.

2021

9

Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту/ О.В. Капліна (та ін.).- 3-тє вид., змін. і допов. – Харків: Право. – 296 с.

2022

10

Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: матер. міжн. наук. конф. м. Харків, 5 трав. 2022 р./ упоряд. та заг. ред.: Ю.В. Баулін, Ю.А. Пономаренко. – Харків: Право. – 310 с.

2022

11

Проєкт нового Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права: матер. сателіт. Заходу в рамках V Харків. Міжнар. юрид. Форуму, м. Харків, 21 верес. 2021 р./ редкол.: Ю.В. Баулін, Ю.А. Пономаренко, І.А. Вишневська. – Харків: Право. – 172 с.

2022

12

Захист прав суб’єктів господарювання: навч. посібник/ Б.В. Деревянко, О.А. Туркот, А.В. Прилуцька. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс. – 196 с.

2022

13

Захист прав споживачів: підручник/ Л.М. Іваненко, О.М. Язвінська. 2-ге вид. стереотип. Київ: Юрінком Інтер. – 496 с.

2021

14

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матер. IV Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). – Харків: Право. – 522 с.

2020

15

Управління сектором безпеки України: проблеми теорії та практики: монографія/ Г.А. Гончаренко. – Харків: Право. – 344 с.

2020

16

Колабораційна діяльність: загальні засади кримінально-правової кваліфікації: практичний порадник/ О.О. Буряк, О.І. Букрєєв, Д.О. Олєйніков, М.В. Членов/ за заг. ред. А.З. швеця. – Харків: Право. – 98 с.

2022

Нові надходження до фонду бібліотеки Полтавського юридичного інституту у 2022 році

N п/п

Автор, назва

Рік

1.       

Велика українська  юридична  енциклопедія.         Т. 18. Кримінологія.Кримінально-виконавче право

2019

2.       

Економіка підприємства: навч. посібник

2021

3.       

Мельниченко А. Міжнародне право: навч. посібник

2020

4.       

Пригуза П. Д. Умисне банкрутство. Теорія і практика субсидіарної відповідальності

2020

5.       

Велика українська  юридична енциклопедія.         Т. 5.  Адміністративне право

2020

6.       

Велика українська  юридична енциклопедія.          Т. 6. Фінансове право

2020

7.       

 Велика українська  юридична енциклопедія.       Т.19.  Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура

2020

8.       

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

2020

9.       

Культура і духовність в українському суспільстві: тези доповідей студентської науково-практичної конференції

2017

10.     

Лісова Т. В. Правове забезпечення відновлення земель

2020

11.     

Вайцеховська О. Р. Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та сучасний стан розвитку

2019

12.     

Криминалистика: Краткая энциклопедия

1993

13.     

Борисенко І. В. Методика розслідування вбивств із розчленуванням трупа

2021

14.     

Журавель В.А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан

2021

15.     

25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Харків, 20 травня 2016 року)

2016

16.     

Панов М. І. Загальні засади кваліфікації злочинів

2016

17.     

Проєкт Кримінального кодексу України у фокусі академічної думки : матеріали вебінару (м.Харків, 21 січня 2021 року)

2021

18.     

Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу України

2021

19.     

Швидка Т.І. Законодавче регулювання публічних закупівель

2021

20.     

Федчишин Д. В. Реалізація та захист земельних прав в Україні: проблеми теорії та практики

2020

21.     

Боротьба за Україну: звіт Chatham House

2017

22.     

Сергійчук В. “Голодні, босі і роздіті”… Українські діти в 1932-1933 роках

2020

23.     

Серветник А. Г. Виконавчий напис нотаріуса як спосіб реалізації нотаріальної форми захисту цивільних прав

2020

24.     

Проблеми впровадження нового кримінального кодексу в правову систему України: матеріали міжнародної наукової конференції (м.Харків, 07 квітня 2021 року)

 

2021

25.     

Велика українська  юридична енциклопедія.        Т. 2. Філософія права

2017

26.     

Велика українська  юридична енциклопедія         Т. 3. Загальна теорія права

2017

27.     

 Велика українська  юридична енциклопедія        Т. 1. Історія держави і права України

2016

28.     

Велика українська  юридична енциклопедія.        Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія

2018

29.     

 Велика українська  юридична енциклопедія.        Т. 11. Трудове право

2018

30.     

 Велика українська  юридична енциклопедія.        Т. 16. Земельне та аграрне право

2019

31.     

 Велика українська  юридична енциклопедія.        Т. 14.  Екологічне право

2018

32.     

 Велика українська  юридична енциклопедія.        Т. 15. Господарське право

2019

33.     

 Велика українська  юридична енциклопедія.       Т. 17. Кримінальне право

2017

34.     

Проблеми законності. Вип. 153

2021

35.     

Проблеми законності. Вип. 154

2021

36.     

Скрипнюк В. М. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти

2010

37.     

Малохліб О. С. Правові засади використання земельних ділянок для житлового будівництва

2021

38.     

Мохончук Б. С. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження

2021

39.     

Реформування кримінального законодавства України: сучасність і майбутнє :  матеріали міжнародної наукової конференції (м.Харків, 22-23 жовтня 2020 року)

 

2020

40.     

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 9-10 квітня 2020 року)

2020

41.     

Сучасні виміри безпеки: збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників ІІ Всеукраїнського студентського форуму (м.Харків, 17 травня 2019 р.)

2019

42.     

Вавженчук С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників

2018

43.     

Брич Л. П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні

2000

44.     

Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграціі: тези доповідей і наукових повідомлень учасників ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  (м.Харків, 8 жовтня   2021 р.)

2021

45.     

Тютюгін В. І. Кримінальне право України

2021

46.     

Кодекс законів про працю України

2018

67.

Бандурка А. М. Вандализм

1996

68.

Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах до переходу до ринкової економіки

2008

70.

Проти катувань. Вип. 2 (30)

1997

73.

Информационное обеспечение противодействия организованной преступности

2003

75.

Вереша Р. В. Проблема вини в теорії кримінального права

2005

76.

Тимошенко В. А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам

2006

77.

Демократія: від теорії до практики

2011

78.

Реалізація Конституційним  судом України юрисдикційних повноважень

2013

81.

Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації

2018

82.

Мироненко І. В. Інститут права сусідства: теоретичні та практичні аспекти

2019

84.

Кримінальне право України. Загальна частина

2020

85.

Кримінальне право України. Особлива частина

2020

87.

Адміністративне право України. Адміністративне судочинство

2020

88.

Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні

2020

89.

Кримінальний процес. Навч. посіб. для підготовки до іспитів

2021

90.

Цивільне право України. Навч. посіб. для підготовки до іспитів

2021

91.

Конфліктологія: загальна та юридична

2021

 

Нові надходження до бібліотеки у грудні 2021 р.

№ з/п НАЗВА/АВТОР   Рік 
1   Аграрне право: підручник/ за ред. А.М. Статівки.- Вид. 2-ге, змін. – 416 с. 2019
2   Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посібник/ за ред. І.В. Яковюка, Вид. 2-ге, випр.- 174 с. 2020
3   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб./за ред. І.В. Яковюка. Вид. 2-ге, випр.- 126 с. 2020
4   Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики: монографія/ Я.В. Сімутіна, Г.А. Трунова, Н.М. Хуторян та ін.; за ред. Я.В. Сімутіної. Київ: “Видавництво Людмила”. – 276 с. 2020
5   Організація адвокатури та адвокатська діяльність: навч. посіб. для підгот. до комплекс. іспиту/ (І.В. Назаров, Т.Б. Вільчик, О.М. Овчаренко та ін.).-Харків: Право. – 352 с. 2019
6   Цивільний процес: навч. посіб./(К.В. Гусаров, м.В. Жушман, С.О. Кравцов та ін.), Харків: Право. – 390 с. 2020
7 Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/(Ю.Ю.Бакай, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.); за заг. ред. А.М. Статівки. – 4-те вид., перероб. і допов. -Харків: Право. – 202 с. 2020
8 Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/(Ю.Ю.Бакай, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.); за заг. ред. А.М. Статівки. – 4-те вид., перероб. і допов. -Харків: Право. – 202 с. 2020
9 Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/(Ю.Ю.Бакай, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.); за заг. ред. А.М. Статівки. – 4-те вид., перероб. і допов. -Харків: Право. – 202 с. 2020
10 Фінансове право: підручник/(О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький, О.А. Лукашев та ін.); за ред. М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик. – Харків: Право. – 416 с. 2019
11 У світлі соціального натуралізму (вибране): вибрані твори. – Київ: Паливода. – 812 с. 2020
12 Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи: монографія/Андрушко А.В.-Київ: Ваіте. – 560 с. 2020
13 Міжнародне право: навч. посіб. для підготовки до іспитів.- Київ: Центр учбової літератури.- 208 с. 2020
14 Міжнародне право: навч. посіб. для підготовки до іспитів.- Київ: Центр учбової літератури.- 208 с. 2020
15 Фемінізм у праві: активізм, юридична практика і правова теорія/ Е. Скейлз. – Київ: Видавництво.- 215 с. 2019
16 Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту/(О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін.).- Харків: Право. -290 с. 2020
17 Муніципальне право України: навч. посіб. для підгот. до іспитів.-Київ: центр учбової літератури. – 206 с. 2020
18 Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./(М.І. Панов, І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін.); за заг. ред. М.І. Панова.- Харків: Право. – 378 с. 2019
19 Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./(М.І. Панов, І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін.); за заг. ред. М.І. Панова.- Харків: Право. – 378 с. 2019
20 Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./(М.І. Панов, І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін.); за заг. ред. М.І. Панова.- Харків: Право. – 378 с. 2019
21 Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./(М.І. Панов, І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін.); за заг. ред. М.І. Панова.- Харків: Право. – 378 с. 2019
22 Аграрне право: посіб. для підгот. до іспиту/(Ю.Ю.Бакай, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко, І.М. Кульчій та ін.); за заг. ред. А.М. Статівки. – 4-те вид., перероб. і допов. -Харків: Право. – 202 с. 2020
23 Цивільне право України. Частина перша: посіб. для підгот. до іспитів/ В.І. Борисова, К.Ю. Іванова, Б.П. Карнаух, Ю.Є. Ходико; за заг. ред. В.І. Борисової.- 2-ге вид., перероб. та допов.- Харків: Право. – 248 с. 2020
24 Фінансове право: посіб. для підгот. до іспитів/ Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко, О.О. Головашевич та ін.; за ред. О.О. Головашевича.- Харків: Право. – 268 с. 2020
25 Фінансове право: посіб. для підгот. до іспитів/ Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко, О.О. Головашевич та ін.; за ред. О.О. Головашевича.- Харків: Право. – 268 с. 2020
26 Право продовольчої безпеки: навч. посіб./ Т.В. Курман, О.М. Туєва. – Харків: Юрайт. – 92 с. 2021
27 Право продовольчої безпеки: навч. посіб./ Т.В. Курман, О.М. Туєва. – Харків: Юрайт. – 92 с. 2021
28 Виконавче провадження: навч. посіб. для підгот. до іспитів/ К.В. Гусаров, Д.М. Сібільов, – Харків: Право. – 124 с. 2019
29 Податкове право: посіб. для підгот. до іспитів/(І.М. Бондаренко, О.О. Головашевич, М.І. Дамірчиєв та ін.); за ред. О.О. Головашевича.- 2-ге вид., допов. Та змін.- Харків: Право. – 222 с. 2019
30 Податкове право: посіб. для підгот. до іспитів/(І.М. Бондаренко, О.О. Головашевич, М.І. Дамірчиєв та ін.); за ред. О.О. Головашевича.- 2-ге вид., допов. Та змін.- Харків: Право. – 222 с. 2019
31 Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали)/ М.В. В’юник, М.В. Карчевський, О.Д. Арланова. – Харків: Право. – 212 с. 2020
32 PravoZNO: навч. посібник. Право та ТЗНПК. Кейси МЗПЛ. Оновлений ККУ/ уклад.: М.В. Пономаренко, Л.О. Чернов. – Харків: Право. – 328 с. 2021
33 Судочинство в господарських судах: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти/ О.В. Рожнов. – Харків: Право. – 170 с. 2020
34 Трудове право: посіб. для підгот. до іспиту/ С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – 5-те вид., перероб. і допов. – Харків: Право. – 192 с. 2019
35 Екологічне право: підручник/(А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова, А.К. Соколова та ін.); за ред. А.П. Гетьмана.- Харків: Право. – 552 с. 2019
36 Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності: наук.-практ. посіб. – Харків: Юрайт. – 96 с. 2015
37 Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності: наук.-практ. посіб. – Харків: Юрайт. – 96 с. 2015
38 Цифрові активи та їх правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн: монографія/ А. Кудь, М. Кучерявенко, Є.Смичок. – Харків: Право. – 216 с. 2019
39 Цивільне право України. Частина перша: посіб. для підгот. до іспитів/ В.І. Борисова, К.Ю. Іванова, Б.П. Карнаух, Ю.Є. Ходико; за заг. ред. В.І. Борисової.- 2-ге вид., перероб. та допов.- Харків: Право. – 248 с. 2020
40 Цивільне право України. Частина перша: посіб. для підгот. до іспитів/ В.І. Борисова, К.Ю. Іванова, Б.П. Карнаух, Ю.Є. Ходико; за заг. ред. В.І. Борисової.- 2-ге вид., перероб. та допов.- Харків: Право. – 248 с. 2020
41 Кримінальне право України. Особлива частина: підручник/за пер. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків: Право. – 768 с. 2020
42 Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 18 верес. 2020 р.). – Київ: ВАІТЕ. – 612 с. 2020
43 Полтавіка: Полтавська енциклопедія у 12 т.- Полтава: Мозаїка. Т. 6: Освіта і наука. Кн. 2: Кременчук-Полтава. – 1136 с. 2019
44 Полтавіка: Полтавська енциклопедія у 12 т.- Полтава: Мозаїка. Т. 6: Освіта і наука. Кн. 3: Полтава- Яцута. – 1400 с. 2020
45 Закон Україн  “Про вибори Президента України”. -Київ: НВП Поліграфсервіс. – 128 с. 2019
46 Обмеження свободи як вид покарання: монографія/ К.А. Новікова. – Харків: Право. – 288 с. 2019

Нові надходження до бібліотеки у вересні 2021 р.

N п/п

Автор, назва

Рік

1.     

Український соціум: соціально- політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: збірник матеріалів ХХI Всеукраїнської наукової конференції викладачів, молодих науковців і студентів

2019

2.     

Скрипчук Г. В. Культура України в 1991-2001рр.: пошуки нових форм державного регулювання

2013

3.     

Місцеві вибори 2020: посібник для суддів

2020

4.     

Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні: матеріали “круглого столу”

2016

5.     

Теорія і практика віктимології: матеріали Всеукраїнської конференції для студентів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, присвяченої 50-річчю з дня заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

2015

6.     

Берченко Г. В. Громадське суспільство в Україні: конституційні аспекти

2014

7.     

Філософія і право: Тези доповідей науково-практичної конференції

2019

8.     

Щербанюк О. В. Народний суверенітет в теорії політико-правових вчень: історична школа

2013

9.     

Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник

2007

10.       

Матюхіна Н. П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління

2001

11.       

Фролов О. О. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації

2014

12.       

Перепелиця М. О. Поняття та види суб’єктів фінансового права

2012

13.       

Пономаренко Ю. А. Загальна  теорія визначення карності кримінальних правопорушень

2020

14.       

Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика: навчальний посібник

2020

15.       

Основи кримінального аналізу: підручник

2020

16.       

Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних (розшукових) дій

2019

17.       

Погорілко В. Ф. Референдне право України: навчальний посібник

2006

18.       

Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації

2008

19.       

Титов В. Д. Историческое развитие философско-логических концепций языка права

2009

20.       

Атаманова Ю. Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації

2005

21.       

Калиновський Ю. Ю. Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства

2012

22.       

Поляков Б. М. Коментар судової практики Верховного Суду України у справах про банкрутство

2008

23.       

Вінник О. М. Проблеми правового регулювання корпоративних і партнерских відносин

2010

24.       

Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення

2009

25.       

Реабілітовані історією: Харківська область

2005

26.       

Рибій О. Принципи належної роботи політичних партій в Україні

2016

27.       

Літопис кафедри кримінології та кримінально- виконавчого права

2016

28.       

Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

2018

29.       

Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі

2020

30.       

Матеріали круглого столу, присвяченого 105-річниці від дня народження видатного вченого у галузі цивільного процесуального права, доктора юридичних наук, професора Семена Юлійовича Каца.

2020

31.       

Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

2016

32.       

Кубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк

2018

33.       

Лук’янов Д. В. Загальна теорія права.

2019

34.       

Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення

2020

35.       

Туляков В. О. Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі: навчальний посібник

2020

36.       

Евсеев А. П. Верховный Суд США сегодня.

2014

37.       

Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України: матеріали дискусійної панелі IV Харківського міжнародного юридичного форуму

2021

38.       

Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку.Ч.1.Від Давнього Риму до Другої світової війни

2020

Нові надходження до бібліотеки в березні 2021 року.

N п/п

Автор, назва

Рік

1.        

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

2018

2.        

Справочное пособие по надзору за политическим финансированием.

2013

3.        

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф.

2019

4.        

Andreytsev V. I. Law of Enbironmental .

2009

5.        

Швидка Т. І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації.

2020

6.        

Вершинина Е. М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования – суть социально-економического и духовного возрождения общества.

2004

7.        

Вершинин Г. Д. Инновационные парадигмы общественной мысли ХХІ века.

2003

8.        

Яковлєв О. А. Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників

2019

9.        

Пайда Ю. Права людини і релігійна свобода в умовах діалогового характеру правової культури.

2018

10.   

Новікова К. А. Обмеження свободи як вид покарання.

2019

11.   

Бабаєва О. В. Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України.

2020

12.   

Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві.

2016

13.   

Грищук О. В. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі.

2018

14.   

Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2012

15.   

Селіванов А. О. Реалії конституційного права України.

2015

16.   

Ус О. В. Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації в кримінальному праві України.

2020

17.   

Мистецтво незалежної України: навч. посібник.

2007

18.   

Бринцева Л. В. Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні.

2012

19.   

Голина В. В. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине.

2014

20.   

Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 37.

2019

21.   

Лозовой В. О. Філософія. Логіка. Етика. Естетика: підручник.

2009

22.   

Хто є хто на Полтавщині: довідково-бібліографічне видання. Кн. 1.

2003

23.   

Місцеві вибори 2020: посібник для суддів.

2020

24.   

Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні: матеріали “круглого столу”.

2016

25.   

Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дискус. панелі.

2017

26.   

Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали міжнарод. наук. конф.

2016

27.   

Словарь-активатор творческого мышления юриста.

2015

28.   

Кульчицький С. В. Історія України: повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів.

2008

29.   

Стрижак А. А. Виборче право в Україні: історія та сучасність.

2012

30.   

Речицький В. В. Конституціоналізм: коротка версія.

2014

31.   

Демократія у країнах Східної Європи: коституційно-правовий вимір (Тодиківські читання): збірник тез міжнарод. наук. конф.

2011

32.   

Щербанюк О. В. Народний суверенітет в теорії політико-правових вчень. Кн. 1.

2013

33.   

Колісник В. П. Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти.

2003

34.   

Тітов М. І. Місцеве самоврядування.

2020

35.   

Ефективність і законність: національні інституції з прав людини.

2009

36.   

Оцінка ефективності національних інституцій з прав людини.

2009

37.   

Левченко Е. Б. Автор и интерпретатор: парасубъект философии и культуры.

1995

38.   

Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя.

2021

39.   

Кримінально-виконавче право: підручник.

2019

40.   

Legal English: навч.посібник

2020

41.   

Загальна теорія права: підручник

2020

42.   

Ефективний агробізнес.

2016


Нові надходження літератури у листопаді  2020 року

№ п/п

Автор, назва

Рік видання

1

Аграрне право: підручник/ за заг. ред. А.М. Статівки. – Вид. 2-ге, змін. – 416 с.

2019

 

 

2

Професійне представництво адвоката у цивільному процесі: монографія/ М.В. Шпак. – 224 с.

2020

 

 

3

Муніципальне право України: навч. посіб. для підгот. до іспитів. – 206 с.

2019

 

 

4

Обмеження свободи як вид покарання: монографія/ К.А. Новікова. – 288 с.

2019

 

 

5

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник/ за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова, – 584 с.

2020

 

 

6

Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./ за заг. ред. М.І. Панова. – 378 с.

2019

 

 

7

Екологічне право: підручник/ за ред. А.П. Гетьмана. – 552 с.

2019

 

 

8

Адміністративне право: підручник/ за заг. ред. Ю.П. Битяка. – 392 с.

2020

 

 

9

Кримінальний процес: підручник/ за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило. – 584 с.

2019

 

 

10

Врачебные ошибки и врачебные девиации: монография/ А.Л. Сиделковский. – 176 с.

2018

 

 

11

Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту/ О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін. – 290 с.

2020

 

 

 

12

Літопис дисертаційних досліджень з фінансового права/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 566 с.

2018

 

 

 

13

Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги: монографія/ А.В. Андрушко. – 228 с.

2019

 

 

 

14

Кримінальне право України: Загальна частина: посіб. для підгот. до заліків та іспитів/ В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко. – 224 с.

2019

 

 

 

 

 

15

Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального захисту: монографія/ І.С. Басова. – 288 с.

2020

 

 

 

16

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник/ за ред. С.Г. Серьогіної. -392 с.

2018

 

 

 

17

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: матер. міжн. Наук. конф., м. Харків, 17-19 жовт. 2019 р. – 500 с.

2019

 

 

 

18

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум/ за заг. ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. – 404 с.

2019

 

 

 

19

Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник/ за заг. ред. І.В. Яковюка. – 360 с.

2019

 

 

20

Історія розвитку конституціоналізму в Україні: навч. посібник/ А.І. Козаченко. – 217 с.

2020

 

 

21

Організаційно-правові засади медичної та фармацевтичної діяльності/ Ю.О. Худяк, В.М. Пашков. – Полтава: Дивосвіт. – 408 с.

2016

 

 

 

22

Діяльність торгово-промислових палат в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання: монографія/ Т.О. Коломоєць, А.В. Куц. – Запоріжжя: ЗНУ. – 200 с.

2013

 

 

 

 

23

Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності: монографія. – Харків: Планета-Принт. – 384 с.

2013

 

 

 

24

Медичне право України: реформування охорони здоров’я в умовах страхової медицини: монографія/ В.Ю. Стеценко, Г.М. Токарєв. – Київ: Атіка. – 144 с.

2012

 

 

 

25

Обов’язкове медичне страхування в Україні: адміністративно-правові засади запровадження: монографія/ В.Ю. Стеценко. – Київ: Атіка. – 320 с.

2010

 

 

 

26

Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство. – Київ: Москаленко О.М. – 588 с.

2013

 

 

 

27

Місцеве самоврядування: канадський досвід для України: монографія/ І.В. Козюра. – Полтава: ТОВ “АСМІ”. –     368 с.

2013

 

 

 

28

Правила кримінально-правової кваліфікації у постановах Пленуму Верховного Суду України: практ. посібник. – Харків: Видавництво “Фінарт”. – 196 с.

2012

 

 

 

29

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посібник. – Київ. – 110 с.

2017

 

 

 

 

 

30

Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посібник. – Київ. – 119 с.

2017

 

 

 

31

Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посібник. -Київ. – 107 с.

2017

 

 

 

32

Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі: навч. посібник. – Київ. – 129 с.

2017

 

 

 

33

Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу: монографія/ Т.О. Коломоєць, С.В. Грищак. – Дніпропетровськ: НГУ. – 164 с.

2013

 

 

 

 

34

Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні. – Київ: Атіка. – 624 с.

2012

 

 

 

35

На сторожі незалежності держави: 10 років Служби безпеки України. – Київ: СБУ. – 168 с.

2002

 

 

36

Відзнаки Президента України: ордени, медалі, нагородна зброя. – Київ: Мистецтво. – 168 с.

1999

 

 

37

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ: ВІР УАН. – Вип. 75 (№ 8). – 588 с.

2013

 

 

38

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ: ВІР УАН. – Вип. 88 (№9). – 432 с.

2014

 

 

39

Засекречена доля Миколи Лугового/ В.І. Граб. – Полтава: Дивосвіт. – 24 с.

2018

 

 

40

Керівні принципи щодо свободи об’єднань/ Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – 167 с.

2015

 

 

Нові надходження літератури у вересні 2020 року

N п/п

Автор, назва

Рік

1

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах: тези доп.  – 620 с.

2019

2

Кресін О. В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині ХYІІІ – першій третині ХІХ століття : компаративна концептуалізація: монографія. – 680 с.

2017

3

Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання: збірка наук. доп.- 256 с.

2016

4

Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень: навч.посібник. – 448 с.

2017

5

Юридична осінь 2018 року: зб. тез доп.- 515 с.

2018

6

Горлач Н. И. Править легко — управлять трудно: монография. – 336 с.

2009

7

Євтєєва Д. П. Кримінально — правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину: монографія. – 264 с.

2015

8

Журавель В. А. Вибрані твори. – 704 с.

2016

9

Державне будівництво  та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах: тези доп. – 581 с.

2018

10

Стешенко В. М. Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір: навч.посіб.- 388 с.

2018

11

Цувіна Т. А. Право на суд у цивільному судочинстві: монографія. -281 с.

2015

12

Анпілогов О. В. Структурне реформування теріторіального та галузевого управління регіональним комплексом: адміністративно-правовий аспект: монографія.- 400 с.

2016

13

Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследования: монографія. – 320 с.

2013

14

Кучерина С. Є. Організаційно-правові засади застосування і використання співробітниками служби безпеки України вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу: монографія. – 136 с.

2016

15

Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення: монографія.- 208 с.

2011

16

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. – 92 с.

2016

17

Фінансове право: навч.посібник для підготовки до іспиту. – 228 с.

2017

18

Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві: монографія. – 304 с.

2016

19

Кримінальний процес: навч.посібник для підготовки до іспиту. – 296 с.

2018

20

Фінансове право: навч.посібник для підготовки до іспиту.  – 212 с.

2018

21

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи іх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару.-266 с.

2017

22

Екологічне право : підручник. – 552 с.

2019

23

Аграрне право : підручник .- 416 с.

2019

24

Історія держави і права України: підручник.- 552 с.

2019

25

Конституційне право України: підручник . – 592 с.

2020

26

Адміністративне право: підручник. – 392 с.

2020

27

Керівні принципи Європейського Союзу  зі сприяння і захисту свободи релігії або переконань. – 36 с.

2019

 

 

Нові надходження літератури у березні 2020 року

N п/п

Автор, назва

Рік

1.       

Курман  Т. В.Сталий розвиток сільскогосподарського виробництва: проблеми правового забезпечення: монографія. – 367 с.

2018

2.       

Кривобок В. В. У кожного своя доля. – 464 с.

2018

3.       

Теорія та практика сучасної юриспруденціїії: матеріали     наук.-практ. конф.- 266 с.

2019

4.       

Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин. – 232 с.

2013

5.       

Учитель, Ученый… : монографія. – 340 с.

2011

6.       

Степанюк А. Х. Вибрані праці. – 608 с.

2017

7.       

Максіменцева Н. О. Публічне адміністрування у галузі використання і охорони надр в Україні. – 464 с.

2018

8.       

Вороновські читання. Єдність адміністративних та фінансових процедур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – 446 с.

2019

9.       

Збірка матеріалів з питань боротьби з торгівлею жінками та дітьми. Кн. 2. – 325 с.

2000

10.     

Позовна давність: коментар судової практики. – 148 с.

2016

11.     

Адміністративне право: посібник. – 184 с.

2017

12.     

Швидка Т. І. Становлення сучасного конкурентного законодавства: святовий і вітчизняний досвід: монографія. – 168 с.

2018

13.     

Овдієнко В. В. Правове регулювання мисливства в Україні: монографія. – 199 с.

2018

14.     

Оболенцев В. Ф. Базові засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні: монографія.- 76 с.

2016

15.     

Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали ХХІІ наук.-практ. конф. Т. 1. – 325 с.

2019

16.     

Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали ХХІІ наук.-практ. конф. Т. 2. – 176 с.

2019

17.     

Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали  “круглого столу”…- 244 с.

2019

18.     

Явор О. А. Юридичні  факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: монографія. – 352 с.

2016

19.     

Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: метологічні засади: матеріали  “круглого столу”…- 344 с.

2015

20.     

Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного та аграрного права: матеріали  “круглого столу”… – 322 с.

2017

21.     

Гончаренко Г. А. Управління лісовим фондом України: сучасні проблеми організації та правового забезпечення: монографія. – 228 с.

2016

22.     

Гетьман А. П. Правовые проблемы экологической политики Европейского союза и Украины: монографія.- 280 с.

2014

23.     

Виноградська Н. І. Голодомор. – 31 с.

2008

24.     

Аграрне право: підручник.- 416 с.

2019

25.     

Історія держави і права України: підручник. – 552 с.

2019

26.     

Любченко П. М. Муніципальне право: підручник. – 512 с.

2019

27.     

Пінто де Альбукерке П. Окрема думка. Шлях до справедливості. – 552 с.

2020

 

 Нові надхождення літератури у грудні 2019 року

N
п/п

Автор, назва

Рік

1.       

Панов М. І. Проблеми методології науки кримінального права. – 472 с.

2018

2.       

Тищенко М. М. Військова адміністрація: Навч.посібник.-364с.

2014

3.       

Шеховцов В. В. Правове регулювання права приватної власності на об’екти тваринного світу в Україні.- 200 с.

2010

4.       

Мічурін Є .О. Цивільне право.Заг.ч. (Посібник для підготовки до іспитів) – 184 с.

2019

5.       

Сиренко В. Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное (Очерки. Дискуссионные вопросы). – 340 с.

2013

6.       

Соколова А. К. Флористичне право. – 288 с.

2009

7.       

Легеза Н. Зачем тебе бухгалтерша? – 72 с.

2019

8.       

Легеза Н. Где деньги? – 108 с.

2016

9.       

Дерфи Л. Контрразведчик. – 292с.

2009

10.     

Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру. – 208 с.

2002

11.     

Лазор Л. И. Каноническое право: Учебник. – 568 с.

2010

12.     

Дорош Л. В. Кримінальна  відповідальність за порушення недоторканності державного кордону України:Монографія.- 304 с.

2014

13.     

Денисюк П. Д. Протокольна форма дізнання. – 140 с.

2005

14.     

Філософія і право: тези доп.ХIV Міжнар. наук.конф. аспірантів та студентів (23 трав. 2018 р.)Харків.- 416 с.

2018

15.     

Актуальні питання кримінального  процесу очима молодих дослідників: матеріали V студ. наук.конф.(Харків, 15.трав. 2014 р.). – 264 с.

2014

16.     

Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних прововідносин: теоретико-методологичні та прикладні аспекти:

матеріали “круглого столу”  (м.Харків, 5 груд. 2014 р.). – 320 с.

2014

17.     

Проблеми реформування прокуратури: Матеріали всекураїнської наук-практ. конф. 15 квіт. 2016 р., Т.2.- 516 с.

2016

18.     

Питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних  єтапах історії :Матеріали 1 всеукраїнської наукової історико-правової конференції молодих учених, 1 груд.2011 року.- 126 с.

2011

19.     

Злочинність у глобалізованому світі: матеріали ХVI Всеукр.кримінол. конф. Для студентів, аспірантів та молодих вчених (м.Харків, 12.груд. 2017 р.) – 420 с.

2017

20.     

Теорія і практика сучасної юриспруденції: : Матеріали VI Всеукраїнської наук. конф.(1 квітня 2016 р.) – 460 с.

2016

21.     

Теорія і практика сучасної юриспруд. юриспруденції: : Матеріали VIII Всеукраїнської наук. конф.(10 травня -10 червня 2016 р.) – 256 c.

2016

22.     

Теорія і практика сучасної юриспруденції: Матеріали ХI Всеукраїнської наук. конф.У 2 т. Т.1 – 310с.

2017

23.     

Теорія і практика сучасної юриспру юриспруденції: Матеріали ХI Всеукраїнської наук. конф.У 2 т. д.Т.2 – 280с.

2017

24.     

Злочинність як суспільна проблема та шляхїї вирішення в Україні: Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. У 2-х т.-Т.1. – 166 с.

2016

25.     

Злочинність як суспільна проблема та шляхїї вирішення в Україні: Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. У 2-х т.-Т.2. – 172 с.

2016

26.     

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього:зб.матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів, м.Харків, 10 груд. 2015 р. – 744с.

2015

27.     

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього:зб.матеріалів ХVIII Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів, м.Харків, 29 лист. 2016 р. -448 с.

 

2016

28.     

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього:зб.матеріалів ХIХ Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів, м.Харків, 1 груд. 2017 р.  … – 334 с.

2017

29.     

Філософія і право: Тези  доп. IХ Всеукраїнської студ. наук. конф. (11 грудня 2013 р.)– 152 с.

2014

30.     

Філософія і право: тези доп.ХV Міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів (23 трав. 2019 р.)Харків.- 406 с.

2019

31.     

Парадигми конституційного права: історія та сучасність.ХII Тодиківські читання: Збірка  тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (1-2 листопада 2019 року).- 240 с.

2019

32.     

Корж В. П. Огляд місця події: процесуальні підстави, особливості тактики, криміналістичні рекомендації: наук.-практ.посібник для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульних та кримінал.поліції.-(Серія «Бібліотека криміналіста»). – 224 с.

2019

33.     

Національна академія правових наук України: Довідник. – 424 с.

2011

34.     

Автухов К. А. Механізм оптимального виконання покарання у виді позбавлення волі: наук.-практ.посібник. – 248 с.

2013

35.     

Савельєва О. М. Правове регулювання відносин в агросфері:Монографія.- 208с.

2017

36.     

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків.-Т.1. – 320 с.

1990

37.     

Шеверєва В. Є. Проблеми  правового регулювання передвиборчої агітації в Україні:Монографія.- 316 с.

2012

38.     

Крушинський В. Ю. Історія України. Події, факти, дати. – 200 с.

1992

39.     

Петров В. Діячі україн. Культури (1920-1940 рр.) жертви більшовицького терору. – 80 с.

1992

40.     

Фінансове право:Підручник. – 416 с.

2019

41.     

Право Європейського Союзу:Підручник.– 360 с.

2019

42.     

Лизогуб В. А. Країнознавство:Підручник. – 384 с.

2019


Нові надходження літератури у листопаді 2019

1.       

Велика українська  юридична енциклопедія. Т.16. Земельне та аграрне право. – 696 с.

 

2019

2.       

Право Європейського Союзу: Нормативні матеріали. – 500 с.

 

2019

3.       

Аграрне право : посібник для підготовки до іспиту. – 202 с.

 

2019

4.       

Швидка Т. І. Господарське право в схемах і таблицях.- 136 с.

 

2019

5.       

Питання адміністративного права. Книга третя.-272с.

 

2019

6.       

Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг: Навчальний посібник.- 302 с.

 

2019

7.       

Теорія та практика сучасної юриспруденції: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Т.2 – 340 с.

 

2018

8.       

Украінська  культура у світовому контексті: історія і сучасність:Тези доповідей V студентської конференції (I та II частини). – 527 с.

 

2013

9.       

Проблеми попередження злочинності в сучасних умовах: Матеріали третьої студентської конференції з кримінології, 25 листопада 2003 року.- 79 с.

2004

10.    

Кримінологічні проблеми в сучасній Україні: Матеріали другої студентської кримінологічної конференції, 20 грудня 2003 року. – 72 с.

 

2003

11.    

Пономарьов О. С. Моделювання педагогічної творчості і майстерності.- 88 с.

 

2019

12.    

Шепитько В. Ю. Криминалистика: Підручник.– 368 с.

 

2005

13.    

Мінімізація податкового боргу : Навчальний посібник.- 208 с.

 

2005

14.    

Кримінологічна політика в Україні: теоретичні та прикладні проблеми запобігання злочинності: Матеріали  VII міжвузівської наукової студентської конференції з кримінології (27 листопада 2008 року). – 168 с.

2009

15.    

Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства: Збірник тез наукових доповідей і повідомлень II Всеукраїнської науково-практичної  конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (18 листопада 2017 року).- 196 с.

2015

16.    

Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства:Збірник тез наукових доповідей і повідомлень II Всеукраїнської науково-практичної  конференції студентів,аспірантів та молодих вчених (3 червня 2015 року).- 440 с.

 

2017

17.    

Ю. П. Битяк: до 70-річчя від дня народження та 45-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності.- 88 с.

 

2019

18.    

Карелін В. В. Адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань.- 360 с.

 

2018

19.    

Яковлєва Г. О. Проблеми правового регулювання та шляхи вдосконалення правового статусу суб’єктів права соціального забезпечення.- 336 с.

 

2018

20.    

Основи публічного адміністрування: посібник  для підготовки до іспиту. – 128 с.

 

2016

21.    

Гутник В. В. Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика. – 440 с.

 

2018

22.    

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування. – 400 с.

 

2017

23.    

Сучасна адміністративно – правова доктрина захисту прав людини: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції (17-18 квітня 2015 року).– 352 с.

 

2015

24.    

Кодекс України з процедур банкрутства. – 142 с.

 

2019

25.    

Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918): Навчальний посібник.- 312 с.

 

2017

26.    

Каркач П. М. Функції прокуратури: Навчальний посібник. – 248 с.

 

2015

27.    

Вінник О. М.Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства».- 312 с.

 

2009

28.    

Ефективний агробізнес. – 148 с.

 

2016

29.    

Ігнатенко І. В. Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів. – 274 с.

 

2014

30.    

Орловський Р. С. Теоретичні та методичні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України.- 624 с.

 

2019

31.    

Курман Т. В. Сталий розвиток сільськогосподарського воробництва: проблеми правового забезпечення.  – 376 с.

 

2018

32.    

Нежурбіда С. Етіологія злочину: теорії, аналіз, результат. – 432 с.

 

2013

33.    

Гетьман А. П. Тридцать лет с экологическим правом.- 284 с.

 

2013

34.    

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Збірник тез ХII Всеукраїнської студенської науково-практичної конференції, 25 квітня 2013.-  427 с.

 

2013

35.    

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Збірник тез ХI Всеукраїнської студенської науково-практичної конференції, 29 листопада 2012.- 372 с.

 

2012

36.    

Господарське судочинство: подальше його вдосконалення та проблемні питання розгляду спорів, пов’язаних із державним регулюванням економічних відносин: Матеріали науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2004 року).– 460 с.

 

2004

37.    

Воловник О. П. Заслуженные юристы Украины. – 480 с.

 

 

2012

38.    

Теоретичні та практичні проблеми реалізації конституції України: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 червня 2006 року).- 474 с.

 

2006

39.    

Стеценко С. Г. Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів. – 168 с.

 

2010

40.    

Філософія і право: Тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції аспірантів і студентів (23 травня 2018 року). – 416 с.

 

2018

41.    

Доповідь про правовладдя: Європейська комісія «За демократію через право” (Венеціанська комісія). Доповідь. Коментар. – 92 с.

 

2019

42.    

Скейлз Е. Фемінізм у праві: активізм, юридична практика і правова теорія. – 215 с.

 

2019

43.    

Данильян О. Г. Методологія наукових досліджень.- 368 с.

 

2019

44.    

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки до іспиту. – 212 с.

 

2019

45.    

Задихайло О. А. Адміністративна право України (Загальна частина) :Навчальний посібник.-314 с.

 

2019

46.    

Закоморна К. О. Посібник для підготовки до іспиту з державного (конституційного) права зарубіжних країн.- 248 с.

 

2019

47.    

Запобігання корупції: Підручник. – 296 с.

 

2019

48.    

Земельне право : Посібник  для підготовки до іспиту.– 278 с.

 

2019

49.    

Комаров В. В. Нотаріат: Підручник.– 416 с.

 

2019

50.    

Кононенко В. Презумпція (не)винуватості.-576с.

 

2019

51.    

Конституційне право України : посібник для підготовки до іспитів. – 390 с.

 

2018

52.    

Конституційне право України: посібник для підготовки до іспитів. –  386 с.

 

2019

53.    

Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів : Навчальний посібник у схемах.- 168 с.

 

2018

54.    

Мілаш В. С. Господарське право: Навчальний посібник для підготовки до іспитів.-336 с.

 

2019

55.    

Організація судових та правоохоронних органів:Підручник. Ч.1.- 244 с.

 

2016

56.    

Організація судових та правоохоронних органів:Підручник. Ч.2. – 364 с.

 

2016

57.    

Посібник для підготовки до іспиту із земельного права.-380 с.

 

2019

58.    

Посібник для підготовки до ЗНО з англійської  мови. – 88 с.

 

2019

59.    

Теорія та практика застосування Конвенції про захистт прав людини і основоположних свобод: компедиум.- 404 с.

 

2019

60.    

Тютюгін В. І. Кримінальне право.Загальна  частина: Посібник для підготовки до заліків та іспитів.– 224 с.

 

2019

61.    

Тютюгін В. І. Кримінальне  право.Особлива частина: Посібник для підготовки до заліків та іспитів.- 174 с.

 

2019

62.    

Цивільне право України.Ч. 2: Посібник для підготовки до іспитів.-242 с.

 

2019

63.    

Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Підручник.– 288 с.

 

2019

 Нові надходження літератури за вересень – жовтень 2019 року

N п/п

Автор, назва

Рік

1.      

Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР.– 120 с.

1989

2.      

Проблеми законності. Вип. 144. – 200 с.

2019

3.      

Філософія права. – 208 с.

2017

4.      

Земельне право. – 278 с.

2019

5.      

Велика українська юридична енциклопедія. Т.15.Господарське право. – 784 с.

2019

6.      

Юридична відповідальність. – 512 с.

2019

7.      

Основи кваліфікація злочинів. – 378 с.

2019

8.      

Петришин О. В. Порівняльне правознавство. – 164 с.

2019

9.      

Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні. – 272 с.

2012

10.   

Сулейманов Е. Збройна агресія Вірменії проти Азербайджану та тяжкі наслідки окупації.– 117 с.

2014

11.   

Анучина Л. В. Культура Сходу( давні цивілізації і серодньовіччя). – 152 с.

2005

12.   

Гладких В. И. Социальные права граждан Украины. – 368 с.

2005

13.   

Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины: конституционно – правовой аспект. – 254 с.

2002

14.   

Тимченко Л. Д. Международное право. – 528 с.

1999

15.   

Основи правознавства. – 312 с.

2006

16.   

Тодыка Ю. Н. Конституция Украины- основной закон государства и общества. – 382 с.

2001

17.   

Лозовой В. О. Етикет у просторі спілкування. – 136 с.

2008

18.   

Сутковий В. Л. Правознавство. – 2016 с.

2009

19.   

Пучковська І. Й. Неустойка, порука, гарантія, завдаток,застава та притримання – способи захисту прав кредитора. – 144 с.

2013

20.   

Барабаш Ю. Г. Парламенський контроль в Україні (конститукційно-правовий аспект). – 192 с.

2004

21.   

Кононенко В. И. Белое проклятие. – 512 с.

2018

22.   

Дисциплінарно-деліктне право України. – 464 с.

2016

23.   

Баранчук В. В. Тактика встановлення психлогічногоконтакту при допиті. – 196 с.

2019

24.   

Теорія міжнародних відносин та світова політика – 540 с.

2016

25.   

Демура М. І. Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування. – 224 с.

2018

26.   

Застосування судами цивільного і процесуального законодавства. – 416 с.

2002

27.   

Другі конституційні читання:Збірник тез наукових доповідей. – 376 с.

2009

28.   

Криміналістична профілактика економічних злочинів. – 236 с.

2006

29.   

Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності. – 160 с.

2006

30.   

Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка проводить дізнання. – 220 с.

2001

31.   

Питання удосконалення судової системи України. – 148 с.

2007

32.   

Борисов В. И. Преступления против жизни и здороыья:вопросы квалификации… – 104 с.

1995

33.   

Скрипчук Г. В. Культура України в 1991-2001 роках:пошук нових форм державного регулювання. – 264 с.

2013

34.   

Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції- 284 с.

1999

35.   

Яригіна Є. П. Соціальне забезпечення сімей з дітьми:міжнародний досвід та українська модель .– 196 с.

2016

36.   

Харитонова О. І. Правовідносини інтеелектуальної  власності.– 346 с.

2011

37.   

Конституційні аспекти судової реформи:Матеріали науково-практичної конференції. – 164 с.

2008

38.   

Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова природа і класифікація. – 460 с.

2009

39.   

Данильян О. Г. Філософія: Посібник для підготовки до іспитів – 134 с.

2018

40.   

Конституційний процес  процес в Україні (2005-2008). – 320 с.

2009

41.   

Селиванов А. А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украине: актуальные вопросы современного развития конституционного правосудия.- 272 с.

2010

42.   

Питання конституційно- правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності. – 280 с.

1999

43.   

Прокопенко О. Б. Право на справедливий  суд: концептуальний аналіз і практика реалізації. – 248 с.

2011

44.   

Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства. – 248 с.

2007

45.      

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку. – 784 с.

2014

46.      

Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України. – 96 с.

2008

47.      

Хаустова М. Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні.–160 с.

2008

48.      

Судова практика з питань господарського права . – 432 с.

2012

49.      

Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. – 424 с.

2013

50.      

Дуравкін П. М. Забезпечення виконання податкового обовов’язку. – 192 с.

2013

51.      

Ю. П. Битяк: творчий шлях, осяяний добротою (з нагоди 70-річчя вченого). – 415 с.

2019

52.      

Адміністративне право України.Адміністративне судочинство. – 190 с.

2019

53.      

Гультай М. М. Конституційна  скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя.- 270 с.

2019

54.   

Данильян О. Г. Філософія. – 134 с.

2016

55.   

Запобігання корупції. – 296 с.

2019

56.   

Конституційне право України – 292 с.

2019

57.   

Кримінальний процес : Навч. посібник для підготовки до іспитів. – 208 с.

2019

58.   

Організація адвокатури та адвокатська діяльність. – 352 с.

2019

59.   

Організація та діяльність органів прокуратури України. – 500 с.

2019

60.   

Податкове право України.– 440 с.

2019

61.   

Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови. – 88 с.

2019

62.   

Право соціального забезпечення. – 376 с.

2019

63.   

Трудове право. – 544 с.

2019

64.   

Запобігання і протидія корупції (законодавчі акти). – 50 с.

2011

65.   

НМП з навчальної дисципліни  “Організація та методологія наукових досліджень” для аспірантів. – 72 с.

2018

66.   

Правила поведінки працівника суду. – 39 с.

2010

67.   

Ривлін Абрам Львович:Бібліографія (до 125-річчя від дня народження). – 28 с.

2018

68.   

Селіванов А. О. Конституційний судовий  процес. – 45 с.

2018

Нові надходження за березень-квітень 2019 року

№ п/п

                                   Автор, назва

Рік

1. 

Требін М. П. Соціально – політичні студії. – 544 с.

2018

2.     

Стеценко С. Г. Медичне право України… – 152 с.

2010

3.     

Шигаль Д. А. Історія держави і права України. – 352 с.

2013

4.     

Тихоненков Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн. – 247 с.

2017

5.     

Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання. – 178 с.

2015

6.     

Конституційне право зарубіжних країн. – 206 с.

2013

7.     

Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції.– 192 с.

2007

8.     

Чиркін А. С. Конституційно-правове регулювання місцевего самоврядування в Польщі, угорщині, Чехії. – 220 с.

2019

9.     

Злочини проти особистої волі людини. – 240 с.

2002

10.                           

Проблеми сучасного українського конституціоналізму. – 352 с.

2008

11.                           

Головатий С. П. Верховенство права. Кн.1. – 624 с.

2006

12.                           

Головатий С. П. Верховенство права. Кн.2. – 625 – 1276 с.

2006

13.                           

Головатий С. П. Верховенство права. Кн.3. – 1277 – 1747 с.

2006

14.                           

Дроздов О. М. Правові позиції Європейського суду з прав людини. – 624 с.

2018

15.                           

Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» – 552 с.

2018

16.                           

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення. – 350 с.

2018

17.                           

Федоренко В. Л. Конституційне право України. – 616 с.

2016

18.                           

Михайловская Н. Г. Искусство судебного оратора. – 176 с.

1981

19.                           

Основні питання реформування пенсійної системи в Україні. – 64 с.

2018

20.                           

Основні напрями розвитку кримінального  права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність. – 632 с.

2012

21.                           

Харитонов Є. О. Цивільне право: посібник для підготовки до іспитів. – 256 с.

2013

22.                           

Алексеев Н. С. Ораторское искусство в суде. – 191 с.

1989

23.                           

Фрейд З. Психология бессознательного. – 448 с.

1990

24.                           

Судова влада. – 792 с.

2015

25.                           

Швидка Т. І. Становлення сучасного конкурентного законодавства:святовий і вітчизняний досвід.- 168 с.

2018

26.                           

Precedent UA – 2017: дослідження практики. – 412 с.

2018

27.                           

Законодавчий процес і процедура в парламенті України. – 80 с.

2011

28.                           

Настюк В. Я. Адміністрування наркоконтролю в Україні. – 272 с.

2015

29.                           

Семеногов В. В. Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням. – 144 с.

2006

30.                           

Грицаєнко Л. Р. Чорнобиль. Прокуратура. – 256 с.

2011

31.                           

Фулей Т. І. Свобода мирних зібрань. – 112 с.

2014

32.                           

Шевчук О. М. Правове регулювання у сфері контролю за обігом наркотиків. – 424 с.

2017

33.                           

Філософія і право: тези доповідей. – 272 с.

2016

34.                           

Філософія і право: тези доповідей. – 166 с.

2015

35.                           

Філософія і право: тези доповідей. – 278 с.

2017

36.                           

Теорія і практика судової експертизи і криміналістики. – 672 с.

2010

37.                           

Мердок Д. Європейська конвенція з прав людини та охорона правопорядку. – 157 с.

2013

38.                           

Правова доктрина – основа формування правової системи держави: Матеріали конф.

– 1032 с.

2013

39.                           

Проблеми розбудови державності та нородовладдя в Україні. – 208 с.

2009

40.                           

Щокін Ю. В. Міжнародно – правовий звичай:проблеми теорії і практики. – 456 с.

2012

41.                           

Вовк Ю. О. Вибрані праці. – 704 с.

2013

42.                           

Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці. – 440 с.

2013

43.                           

Пінчук М. Г. Предмет доказів і судовий розгляд справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю,бойовими припасами і вибуховими речовинами. – 176 с.

2009

44.                           

Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання. – 200 с.

2013

45.                           

Юридична осінь 2014 року: Матеріали конф. – 272 с.

2014

46.                           

Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб. – 232 с.

2013

47.                           

Фунікова О. В. Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці. – 144 с.

2008

48.                           

Шепитько В. Ю. Теория криминологической тактики. – 349 с.

2002

49.                           

Криміналістика. – 640 с.

2016

50.                           

Шепітько В. Ю. Вступ до навчального курсу «Криміналістика». – 192 с.

2016

51.                           

Шепітько М. В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові подходи до формування засобів протидії. – 408 с.

2018

52.                           

Актуальні проблеми приватного права: Матеріали конф. – 422 с.

2019

53.                           

Актуальні проблеми розвитку конституційного права України (методологічний семінар до 18-річниці Конституції України). – 11 с.

2014

54.                           

Екологічне право в запитаннях та відповідях. – 208 с.

2017

55.                           

Конвенція про захист прав людини і основоположніх свобод. – 124 с.

2019

56.                           

Криміналістика. Т.1. – 456 с.

2019

57.                           

Криміналістика. Т.2. – 328 с.

2019

58.                           

Муратова С. О. Судимість у системі інститутів загальної частини кримінального права України. – 272 с.

2017

59.                           

Науково-практичний коментар закону України «Про запобігання корупції». – 380 с.

2018

60.                           

Очерки идеологии постсоветского конституционализма. – 240 с.

2013

61.                           

Право Європейського Союзу ( в запитаннях та відповідях). – 178 с.

2019

62.                           

Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Заг. ч. – 224 с.

2019

63.                           

Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особл. ч. – 174 с.

2019

Нові надходження за листопад-грудень 2018 року.

 

п\п

Автор. Назва

Рік видання

 

1.       

Конституційні засади сучасного державотворення. – 304 с.

2017

2.       

Селіванов А. О. Конституційне правосуддя в Україні. – 94 с.

2018

3.       

Порівняльне правознавство в таблицях. – 164 с.

2018

4.       

Проблеми законності: зб. наук. пр., Вип. 141. – 240 с.

2018

5.       

The role of Constitution Courts in Interpreting… – 224 c.

2017

6.       

Актуальні проблеми трудового права і права соц. забезпечення… – 560 с.

2013

7.       

Базове дослідження із застосування правосуддя… – 592 с.

2017

8.       

Юркевич О. М. Підготовка до складання ТЗНПК… – 184 с.

2018

9.       

Філософія правового виховання. – 248 с.

2014

10.    

Философия права. – 176 с.

2009

11.    

Філософія і право: тези доп…  – 141 с.

2013

12.    

Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х т. Т.1. – 472 с.

2000

13.    

Історія вчень про право і державу. –  928 с.

2014

14.    

Бабичев Н. Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц. – 959 с.

1982

15.    

Сватенко В. Я. Без права на прощу і забуття. – 86 с.

2007

16.    

Бабенко В. І. Прокурор у галузі охорони довкілля. – 408 с.

2005

17.    

Врублевська-Місюна К. М. Правові форми інноваційного інвестування. – 176 с.

2017

18.    

Ємельянов В. П. Кримінальне право України. Загальна частина. Основні питання вчення про злочини. – 142 с.

2018

19.    

Політологічний енциклопедичний словник. – 816 с.

2015

20.    

Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр., 2003 р. №2-3 (33-34). – 839 с.

2003

21.    

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні. –  256 с.

2017

22.    

Палант Б. Білль про права (практика застосування). – 264 с.

2018

23.    

Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр., Вип. 29. – 329 с.

2015

24.    

Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр., Вип. 34. – 276с.

2017

25.    

Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика. – 448 с.

2017

26.    

Кульчій І. М. Організаційно – правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю… – 176 с.

2015

27.    

Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках. – 352 с.

2010

28.    

Логика. Хрестоматия. – 861 с.

2009

29.    

Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції. – 336 с.

2013

30.    

Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 195 с.

2005

31.    

Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр., Вип. 23. – 360 с.

2012

32.    

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – 176 с.

2002

33.    

Кравченко О. О. Управління державною службою в Україні на шляху до вдосконалення. – 212 с.

2010

34.    

Требін М. П. Соціально – політичні студії. – 696 с.

2017

35.    

Закон України “Про національну поліцію”. – 84 с.

2018

36.    

Білецька Г. А. Судова медицина та судова психіатрія. – 376 с.

2018

37.    

Судова практика Вищого господарського Суду зі спорів… – 288 с.

2013

38.    

Податкове право України. – 512 с.

2018

39.    

Юркевич О. М. Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід. – 184 с.

2018

40.    

Юридична аргументація. Логічні дослідження. – 336 с.

2015

41.    

Логіка: посіб. для підгот. до іспиту. – 108 с.

2017

42.    

Кримінальний процес. – 584 с.

2018

43.    

Селіванов А.О. Конституційний судовий процес (схеми нормативно-правової логістики): додаток до наук.-метод. посібника. – 45 с.

2018

44.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2016 № 4 (87). – 270 с.

2016

45.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2016 № 1 (84).– 172 с.

2016

46.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2014 № 4 (79). – 224 c.

2014

47.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2016 № 4 (87). – 270 c.

2016

48.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2017 № 1 (88). – 244 c.

2017

49.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2015 № 3 (82). – 160 c.

2015

50.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2014 № 2 (77). – 216 c.

2014

51.    

Національна академія правових наук Укр. Вісник Нац. акад. прав. наук України: зб. наук. пр., 2013 № 4 (75). – 312 c.

2013

52.    

Фоміна С. В. Голосування як стадія виборчого процесу… – 160 с.

2016

53.    

Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів… – 588 с.

2014

54.    

De Lege Ferenda: юрид. електрон. наук. журн.,(№ 5). Лето 2016: Проблеми юрид. наук у ХХI столітті. – 182 с.

 

2016

55.    

De Lege Ferenda: юрид. електрон. наук. журн.,(№ 5). Лето 2016: Проблеми юрид. наук у ХХI столітті. – 182 с.

 

2016

56.    

De Lege Ferenda: юрид. електрон. наук. журн.,(№ 6). Осінь 2016: 25 років незалежності України… – 279 с.

 

2016

57.    

De Lege Ferenda: юрид. електрон. наук. журн.,(№ 3). Осінь 2015: Україна – правова держава… -294 с.

2015

58.    

Кочемировська О. О. Вікова психологія для суддів. – 68 с.

2010

59.    

Лейба О. А. Дефекти кримінального процесуального законод-ва та засоби їх подолання. – 216 с.

2018

60.    

Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща. – 160 с.

2013

61.    

Бурцев О. В. Правові засади вирішення межових земельних спорів. – 196 с.

2017

62.    

Падалко Г.В. Теорія служби в органах місцевого самоврядування в Україні… – 288 с.

2012

63.    

Брижко В. Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних. – 141 с.

2008

64.    

Бех Г. В. Правовое регулирование косвенных налогов в Украине. – 128 с.

2003

65.    

Национальная  академия правовых наук Украины. Ежегодник украинского права: сб. науч. тр., № 6. 2014. – 576 с.

2014

66.    

Академія правових наук України. Щорічник українського права: зб. наук. пр., № 1. 2009. – 288 с.

2009

67.    

Национальная  академия правовых наук Украины. Ежегодник украинского права: сб. науч. тр., № 4. 2012. – 576 с.

2012

68.    

Національна академія правових наук України. Щорічник українського права: зб. наук. пр., № 2. 2010. – 232 с.

2010

69.    

Штобер Р. Хозяйственно – административное право… – 400 с.

2008

70.    

Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя… – 608 с.

2010

71.    

Наука конституційного права України: сучасний стан… – 204 с.

2009

72.    

Криворучко С. В. Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів. – 464 с.

2018

73.    

Антирейдерство. Захист агробізнесу. – 176 с.

2017

74.    

Конституційний Суд України. -186 с.

2016

75.    

Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності. – 208 с.

2018

76.    

Вівчаренко О. А. Правова охорона земель в Україні. – 336 с.

2010

77.    

Ковальський В. С. Охоронна функція права. – 336 с.

2010

78.    

Теньков С. Гарем Снежной Королевы (…и звездное небо в придачу). – 160 с.

2013

79.    

Посібник для держав з питань законодавчого регулювання… – 59 с.

2016

80

Кримінологія. -­ 416 с.

2018

90

Практика застосування Європейської Конвенції… – 196 с.

2018

100

Петришин О. В. Правова карта сучасного світу. – 508 с.

2018

101

Господарське право. – 592 с.

2018

102

Швидка І. В. Господарське право в схемах. – 132 с.

2017

103

Бойко І. В. Адміністративна процедура. –  132 с.

2017

104

Велика українська юридична енциклопедія. Т. 3. – 952 с.

2017

105

Велика українська юридична енциклопедія. Т. 14. – 776 с.

2018

107

Велика українська юридична енциклопедія. Т .17. – 1064 с.

2017

108

Велика українська юридична енциклопедія. Т .20. – 952 с.

2018

109

Велика українська юридична енциклопедія. Т. 11. – 775 с.

2018

110

Проблеми законності. Вип. 142. – 240 с.

2018

111

Нижник Н. Р. Виконавча влада в Україні : реформування…- 144 с.

2012

112

Публічна влада та управління… – 432 с.

2008

113

Мамутов В. К. Кодификация. – 248 с.

2011

114

Демократичні засади державного управління… – 496 с.

2010

115

Шевченко Анатолій Євгенійович. Історія органів внутрішніх справ… Кн.1.- 664 с.

2011

116

Стратегії розвитку України: теорія і практика. – 864 с.

2002

117

Науково-практичний коментар до Закону… – 252 с.

2004

118

Податковий кодекс України. Ч. 1. – 704 с.

2011

119

Податковий кодекс України. Ч. 2. – 1128 с.

2011

120

Данильян О. Г. Філософія. – 432 с.

2018

121

Зима О. Т. Митне право. – 126 с.

2018

122

Мілаш В С. Господарське право. – 337 с.

2018

123

Мічурін Євген Олександрович. Цивільне право. Ч. 2. – 222 с.

2018

124

Петришин О. В. Юридична деонтологія. – 84 с.

2018

125

Дотримання принципу недискримінації… – 19 с.

2017

126

НМП з навч. дис. “ Філософія“ для аспірантів… – 72 с.

2018

127

Флурі Ф. Національна гвардія України:  шляхи розвитку. – 46 с.

2017

Нові надходження до бібліотеки Полтавського юридичного інституту

Нові надходження літератури в серпні 2018 року

 

№ з/п

Автор Назва

Рік видання

1

Надьон В.В. Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин: монографія

2017

2

Суходубов Д.В. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності: монографія

2013

3

Цесарський Ф.А. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині: монографія

2016

4

Пучковська І.Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов’язань: монографія

2017

5

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник

2018

6

Трудове право України: підручник

2014

7

Трудове право України: практикум

2014

8

Трудове право: підручник

2017

9

Історія держави і права України: підручник

2015

10

Мисик Л.І. Читаймо та розмовляймо англійською – амеріканським варіантом англійської – юридичною англійською: Теодор Драйзер. Американська трагедія: навч. посібник

2013

11

Мисик Л. Англійська юридидична мова: комунікативний аспект: підручник

2013

12

Орач, Є.М. Римське приватне право: підручник

2012

13

Бостан Л.М . Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник

2008

14

Кримінологія. Загальна частина: навч. посібник

2015

15

Віктимологія: навч. посібник

2017

16

Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира: учебник

2008

17

Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібник

2013

18

Право довкілля (екологічне право): навч. посібник

2010

19

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 1.

2015

20

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 2.

2015

21

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 3.

2015

22

Європейське право: Право Європейського Союзу: підручник. Книга 4.

2016

23

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник

2015

24

Ус О.В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції

2018

25

Судова практика Вищого адміністративного суду України. Податкові спори: офіц. вид.

2013

26

Судова практика вищого адміністративного суду України. Митні спори: офіц. вид.

2013

27

Судова практика Вищого господарського суду України. Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин: офіц. вид.

2012

28

Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. Кн. 1: Цивільні та кримінальні справи

2013

29

Судова практика Верховного Суду України: офіц. вид. Кн. 2: Господарські справи

2013

30

Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: офіц. вид. Кн. 1: Цивільні справи

2012

31

Правові позиції в адміністративному судочинстві України: офіц. вид.

2015

32

Енциклопедія цивільного права України

2009

33

Приватне право і підприємництво. Вибрані статті

2018

34

Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-правової уніфікації: монографія

2013

35

Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис: монографія

2017

36

Туліна Е.Є. Правові засади використання рослинного світу: монографія

2017

37

Гуйван П.Д. Позовна давність

2012

38

Соколова А.К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку

2009

39

Коломоєць Т.О. Колпаков В.К. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»

2014

40

Панов М.І. Вступ до навчального курсу «Кримінальне право України»

2015

 

Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти»): тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф.- Харків, 23 квіт. 2018 р.

2018

41

Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність: тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.)

2013

42

Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при вирішенні спорів адміністративними судами: матер. наук.-практ. «кругл. столу»: Краматорськ, 12 груд. 2014 р.

2014

43

Актуальні проблеми приватного права: матер. наук.-практ. конф., присвяченої 96-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П. Маслова, Харків, 14 лют. 2018 р.

2018

44

Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем: монографія

2017

45

Довгань В. Транспортні коридори: монографія

2017

46

Попова Т.В. Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації: словник

2016

47

Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації

2015

48

Евсеев А.П. Верховный Суд Соединенного Королевства: монография

2014

49

Кононенко В. Белое проклятие

2018

50

Бажанов Марко Ігорович: біографічний і бібліографічний довідник (до 95-річчя від дня народження)

2017

51

Гродзинський Моріц Маркович: біобібліографія (до 130-річчя від дня народження)

2017

52

Мірило правовладдя: комен.: глосарій/ Європ. коміс. «За демократію через право» (Венец. коміс.)

2017

53

Референдум: досвід України та європейські стандарти

2016

54

Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: зб. кращих практик

2016

55

Захист від гендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів: звіт за результатами моніторингу

2016

56

Ідентифікація випадків гендерної дискримінації: методичні рекомендації суддям

2016

57

Порівняльне прецедентне право з прав людини

2002

58

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 1: Нормативно-програмні матеріали

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 2: Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 3: Правила адвокатської етики

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 4: Конституційне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 5: Цивільне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 6: Цивільне процесуальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 7: Кримінальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 8: Кримінальне процесуальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 9: Господарське та господарське процесуальне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 10: Законодавство про працю

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 11: Житлове право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 12: Сімейне право

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 13: Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 14: Бюджетне, податкове та митне законодавство

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 15: Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 16: Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

2017

 

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом.

Кн. 17: Складення процесуальних документів

2017

 

 

Нові надходження літератури за січень 2018 року

 

п\п

Автор. Назва

Рік видання

 

1

 

Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающин преступность деяния.: Учеб. пособие.

– К.: УМК ВО, 1989. – 48 с.

1989

2

 

Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния.- Х.:Кроссроуд, 2007.-96 с.

2007

3

Шевчук С.Судова правотворчисть:світовий досвід і перспективи в Україні.-К.:Реферат,2007.-640 с.

2007

4

Альбрехт Петер-Алексис. Забытая свобода. Принципы уголовного права в европейской дискуссии о безопасности. – Х.: Право, 2012. – 184 с.

2012

5

Энциклопедия криминалистики в лицах/ Под ред. проф. В.Ю.Шепитько.- Х.: Апостиль, 2014.- 400 с.

2014

6

Рудольф фон Иерин. Юридическая техника.- М.: Статус, 2008.-231 с.

2008

7

Крылатые латинские выражения.-Х.: Фолио; М.: Эксмо, 2008.-992 с

2008

8

Трудове право : підручник / М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І. Сіроха та ін. – Х.: НікаНова, 2012. – 560 с.

 

2012

9

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частого права. В 2-х т.-Том 1.-М.: Междунар. отношения, 1998.-480 с.

1998

10

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частого права. В 2-х тт..-Том 2.-М.: Международные отношения, 1998.-512 с.

1998

11

Таш’ян Р.І. Односторонні правочини у цивільному праві: монографія.-Х.: Право, 2010.-200 с.

2010

12

Антологія української юридичної думки. В 6.т.Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. —-К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 568 с.

2002

13

Антологія української юридичної думки. В 6 т.Т. 2: Історія держави і пра­ва України: Руська Правда- К.: Видав­ничий Дім «Юридична книга», 2002. — 592 с.

2002

14

Антологія української юридичної думки.В 6 т.Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба- К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.

2003

15

Антологія української юридичної думки. В 10 т.Том 9: Юридична наука радянської доби.- К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 848 с.

2004

16

Антологія української юридичної думки. В 10 т.Том 10: Юридична наука незалежної України – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. — 944 с.

2005

17

В. В. Сташис, М. И. Бажанов.

Личность — под охраной уголовного закона.

(Глава III Уголовного Кодекса   Украины с научно-практическим комментарием). -Симферополь «Таврида», 1996. – 235 с.

1996

18

Малый энциклопедический словарь: В 4 т. Т. 2 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— М.: ТЕРРА, 1994. — 520 с.

1994

19

Малый энциклопедический словарь: В 4 т.Т. 1 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— М.: ТЕРРА, 1994. — 536 с: ил.

1994

20

Малый энциклопедический словарь: В 4 т. Т. 3 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— M.: ТЕРРА, 1994. — 536 с: ил.

1994

21

Малый энциклопедический словарь: В 4 т. Т. 4 / Репринтное воспроизведение издания Брокгауза—Ефрона.— М.: ТЕРРА, 1994. — 592 с: ил. 

1994

22

Карлейль Т. Теперь и прежде – М.: Республика, 1994. – 415 с.

1994

23

Волженкин Б. В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963—2007 гг.). — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. — 971 с.

2008

24

Гаврилюк Руслана Александровна Методологическая традиция доктрины естественного права : монография . – Черновцы : Черновицкий нац. ун-т, 2012. – 788 с.

2012

25

Майданик Л. Р Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України : монографія . -К.: Алерта, 2013.-248 с.

2013

26

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. – X.: Право, 2017. -284 с.

2017

27

Южанин В.Е., Жидков Э.В.  Частное предупреждение преступлений как цель применения уголовного наказания в виде лишения свободы и средства ее реализации. – М.:Юрлитинформ, 2007. – 240 с.

2007

28

Колодяжний М. Г.

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність: монографія. – Х. : Право, 2017.-252 с

2017

29

Майданнк Р. А.    Репродуктивні права. Сурогатне материнство . -К.: Алерта, 2013. – 48 с. – (Серія «Курс медичного права»).

2013

30

Майданик Р. А. Медичне право в системі права України . – К.: Алерта, 2013. – 32 с. – (Серія «Курс медичного права»).

2013

31

Филимонов В. Д.  Охранительная функция уголовного права. — СПб.:Юридический центр Пресс, 2003. —198 с.

2003

32

Беляев Н. А. Избранные труды . -СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. —569 с.

2003

33

Грищук О.В., Попов Д.І.

Застосування природного права при здійсненні судового угляду: філософсько-правові аспекти : монографіяІ. -Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 320 с.

2014

34

Побегайло Э. Ф. Избранные труды. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. — 1066 с.

2008

35

Ученики о научном наследии профессора М. И. Бажанова (по У91   материалам «круглого стола», посвященного 90-летию со дня рож­дения М. И. Бажанова/Под общ. ред. В. Я. Тация. – Х. : Право, 2013. – 52 с.  

2013

36

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. I. Античный мир и Восточные цивилизации / Нац. обществ.-науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин.-М.: Мысль, 1999. —750 с.

1999

37

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. ІІ. Европа: V—XVII вв. / Нац. обществ.-науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин.—М.: Мысль, 1999. —829 с.

1999

38

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII — XX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд; Ру­ководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин.—М.: Мысль, 1999. —82Ä с.

1999

39

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. V. Россия  конец XIX—XX в. / Нац. обществ.-науч. фонд; Руководи­тель науч. проекта Г. Ю. Семигин. —М.: Мысль, 1999.— 829 с.

1999

40

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / За ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова,B. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – X.: Право, 2015. – 528 с.

2015

41

Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія . – X.: Право, 2013. – 392 с.

2015

42

Сучасна кримінально-правова система в Україні:реалії та перспективи/ Ю.В. Баулін, М.В. Буроменський, В. В. Голіна та ін.-К.: ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

2015

43

Баулін Ю. В. Вибрані праці .- X.: Право, 2013. – 928 с.

2013

44

Они изменили мир. – Донецк: Глория Трейд, 2010. – 704 с.

2010

45

Вибрані праці  П.Л. Фріс. – Івано-Франківськ: Фоліат, 2014. -652 с.

2014

46

Бажанов М.И. Избранные труды .-Х.: Право, 2012. – 1244 с.

2012

47

Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення/Відп. ред.. Ю.В.Баулін. – Донецьк: ПП «ВД «Кальміус», 2013. – 424 с.

2013

48

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права.-Тула: Автограф, 2001.-720 с.

2001

 

49

Таганцев Н.С.  Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 1994. – 380 с.

1994

50

Таганцев Н.С.  Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. – М.: Наука, 1994. – 393 с.

1994