Корисні посилання

Надрукувати Надрукувати

Електронні ресурси Наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс (СЕНМК) 
Нові надходження 
Періодичні видання у фондах бібліотеки
Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Навчально-методичні матеріали для різних факультетів і напрямків навчання в репозитарії

Електронні версії праць вчених кафедри адвокатури в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри адміністративного права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри господарського права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри державного будівництва в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри екологічного права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри економічної теорії в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри земельного та аграрного права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри іноземних мов № 1 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри іноземних мов № 2 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри іноземних мов № 3 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри конституційного права України в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри криміналістики в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри кримінального права № 1 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри кримінального права № 2 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри кримінального процесу в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри культурології в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри міжнародного права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри судоустрію та прокурорської діяльності в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри права Європейського Союзу в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри соціології та політології в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри теорії і філософії права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри трудового права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри фізичного виховання №1 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри філософії в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри фінансового права в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри цивільного права № 1 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри цивільного права № 2 в репозитарії
Електронні версії праць вчених кафедри цивільного процесу в репозитарії

Органи державної влади України

Верховна Рада України http://rada.gov.ua
Президент України http://www.president.gov.ua
Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua
Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua
Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

Наукові, дослідницькі установи України

Національна академія наук України http://www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx
Академія правових наук України http://www.aprnu.kharkiv.org/

Міжнародні установи

Рада Європи http://www.coe.int
Європейський суд з прав людини http://www.echr.coe.int
ОБСЕ http://www.osce.org/
Організація Об’єднаних Націй http://www.un.org

Література в електронному вигляді

Юридична бібліотека http://pravo.biz.ua/
Юридическая литература http://www.bookzone.com.ua/books/juridical/?gclid=CJ2a3-HM1q0CFYpO3godlzWvmw
ЕЛЕКТРОННА БIБЛIОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ http://pravoznavec.com.ua/
Деловая онлайн библиотека “Коммерсант” http://kommersant.org.ua/

Бібліотеки України в Інтернет

Українська бібліотечна асоціація http://uba.org.ua/
Книжкова палата України www.ukrbook.net
Бібліотека Верховної Ради України rada.gov.ua/LIBRARY

НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua

ГАЛУЗЕВІ БІБЛІОТЕКИ

Державна наукова медична бібліотека України (Київ) www.library.gov.ua
Центральна державна научно-технічна бібліотека Горно-металургійного комплексу України cgntb.dp.ua

ОБЛАСНІ УНІВЕРСАЛЬНІ НАУКОВІ БІБЛІОТЕКИ

Полтавська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені І. П. Котляревського http://library.pl.ua/
Дніпропетровська державна обласна універсальна наукова бібліотека www.libr.dp.ua
Кіровоградська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І.Чижевського www.library.kr.ua
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника www.lsl.lviv.ua
Одеська державна наукова бібліотека імені О.М.Горького www.ognb.odessa.ua
Рівненська державна обласна універсальна наукова бібліотека libr.rv.ua
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека www.library.kharkov.ua
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка korolenko.kharkov.com
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського www.ounb.km.ua

БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА

Державна бібліотека України для юнацтва (Київ) www.4uth.gov.ua
Івано–Франківська обласна бібліотека для юнацтва www.ylib.if.ua
Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М. Бойченка www.lib.kr.ua
Луганська обласна бібліотека для юнацтва www.lyl.iatp.org.ua

ВУЗІВСЬКІ БІБІЛОТЕКИ

Наукова бібліотеки ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://lib-gw.univ.kiev.ua/
Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова libonu.od.ua
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого library.nlu.edu.ua/

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БІБЛІОТЕКИ

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека www.library.mk.ua

МІСЬКІ БІБЛІОТЕКИ

Центральна міська бібліотека ім. М.Л.Кропивницького м.Миколаєва www.niklib.com
Дніпропетровська центральна міська бібліотека www.library.dp.ua