Асоціація випускників

Надрукувати Надрукувати

Полтавський обласний осередок громадської організації
“Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого”

Із травня 2012 року на базі Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого функціонує Полтавський обласний осередок ГО “Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого”. Головою осередку є асистент кафедри кримінального, адміністративного і трудового права Інституту Любченко Олексій Олександрович.

Метою діяльності Асоціації є сприяння зміцненню зв’язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним складом, а також сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, розвитку культури, охороні здоров’я, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

На виконання поставленої мети, Асоціація ставить перед собою такі завдання:

 • організація та проведення зустрічей випускників Університету;
 • сприяння підтримки дружніх, професійних та культурних зв’язків між випускниками-членами Громадської організації Університету;
 • залучення випускників Академії-членів Громадської організації до суспільного життя Університету;
 • організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції, виставки, конкурси, зустрічі та інші інформаційно-освітні заходи без мети одержання прибутку;
 • поширює ідеї здорового способу життя серед правників;
 • сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників Університету;
 • підтримка іміджу та презентація діяльності Університету, використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Університету;
 • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, як у межах Україні, так і за кордоном;
 • сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої, творчої молоді для вступу в Університет;
 • сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;
 • розширення зв’язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами;
 • сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання;
 • сприяння поліпшенню змісту освіти, якості і ефективності підготовки фахівців;
 • підтримка наступності у розвитку Університету (кафедр);
 • сприяння стійкому зворотному зв’язку між випускниками та Університетом з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки спеціалістів;
 • створення бази даних випускників та проведення моніторингу професійних досягнень випускників Університету;
 • захист прав та інтересів членів Громадської організації;
 • співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій в процесі законотворчості.

Полтавський обласний осередок сприяє проведенню науково-практичних конференцій, круглих столів, модельних судових засідань та інших науково-практичних заходів. Так, за підтримки Асоціації випускників Університету щорічно проводяться Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Тодиківські читання» (2012, 2013, 2014, 2015), Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування і захисту прав і свобод людини і громадянина» (2012, 2013, 2015) та інші науково-практичні заходи.

Особливу увагу Асоціація приділяє сприянню студентам у набутті практичних навичок і вмінь юриста, зокрема шляхом організації проходження виробничої практики для полегшення їх майбутнього працевлаштування. У листопаді 2014 року на базі Полтавського юридичного інституту було організовано зустріч представників Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Асоціації Адвокатів України та Ради адвокатів Полтавської області зі студентами Інституту. За результатами заходу у присутності студентів старших курсів було підписано меморандуми про співпрацю між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Асоціацією випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого та Радою адвокатів Полтавської області, а також між Полтавським обласним осередком асоціації випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого та Полтавським відділенням Асоціації адвокатів України.

Із грудня 2014 року у Полтавському юридичному інституті Університету запроваджена традиція щорічного проведення Конкурсу по відбору студентів для проходження виробничої практики до провідних підприємств, установ та органів влади. Цей захід був організований у межах співпраці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Асоціації випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого, Ради адвокатів Полтавської області та Полтавського відділення Асоціації адвокатів України.

Другий етап проекту проводиться у формі співбесіди конкурсантів з адміністрацією вишу та роботодавцями. За результатами співбесід Конкурсної комісії під головуванням директора Полтавського юридичного інституту Наталії Олександрівни Гуторової та за активної участі голови Ради адвокатів Полтавської області, голови Полтавського обласного відділення Спілки адвокатів України, Володимира Францісовича Скукіса і голови студентського самоврядування Інституту Владислава Васька у грудні 2015 року було вирішено обрати десять переможців для проходження виробничої практики у провідних підприємствах, установах та органах влади міста Полтави та Полтавської області. Усі конкурсанти другого туру заходу отримали сертифікати учасника Конкурсу.

Випускники Полтавського юридичного інституту плідно працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування на відповідальних керівних посадах, зокрема, Букало Аліна Миколаївна – старший прокурор організаційно-контрольного відділу Полтавської обласної прокуратури, Довгань Олег Леонідович – начальник Державної реєстраційної служби Машівського районного управління юстиції Полтавської області, Довженко Денис Сергійович – головний державний податковий інспектор головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, радник податкової служби 3 рангу, Новіков Євгеній Сергійович – головний спеціаліст відділу юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів та розпорядчих документів юридичного управління виконавчого комітету Полтавської міської ради, Чемерис Віталій Михайлович – головний спеціаліст відділу судової роботи експертного забезпечення правосуддя та систематизації законодавства Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.

 Контакти:

 1. ГО «Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»:
  м. Харків, вул. Пушкінська , 77, кім. 116;
  сайт: www.alumni.nulau.org
 1. Полтавський обласний осередок ГО «Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»:
  тел.: +380938153495;
  e-mail: alumni.nlu.pli@gmail.com