Навчальна робота Archives - Полтавський юридичний інститут
Розподіл студентів на вивчення вибіркових дисциплін
Графік перездач академічних заборгованостей
Магістерські роботи студентів
Курсові роботи студентів
Студенту заочнику
Перелік баз практики (стажування) для студентів Полтавського юридичного інституту
Державна атестація
Графік проходження виробничої практики
Графік навчального процесу
Графік чергувань в гуртожитку 2018