Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Надрукувати Надрукувати

Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін функціонує з 2018 р. 

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Тітко Іван Андрійович.

Науково-педагогічний склад кафедри: доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України, професор Гуторова Н.О., доктор юридичних наук, професор Тітко І.А., кандидат юридичних наук, доцент Лемешко О.М., кандидат юридичних наук, доцент Гринько Л.П., кандидат юридичних наук, доцент Бражник А.А., кандидат юридичних наук, доцент Михайліченко Т.О, кандидат юридичних наук, асистент Гнатюк А.Ю.,  кандидати юридичних наук, асистенти: Рак С.В., Полтава К.О. (за сумісництвом); асистенти Пономаренко В.В.,  Чолан М.В. (за сумісництвом), асистент з погодиною оплатою праці, аспірант Скрипник А.В.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

- за навчально-освітнім рівнем «бакалавр»: криміналістика, кримінальне право, кримінальний процес, основи доказування у кримінальному судочинстві, основи кримінально-правової кваліфікації, практикум із складання процесуальних документів (у кримінальному процесі), призначення покарання, теорія та практика досудового розслідування;

- за навчально-освітнім рівнем «магістр»: кримінально-виконавче право, кримінально-правова кваліфікація, кримінологія, реалізація кримінальної відповідальності, теорія і практика кримінального процесуального доказування, кримінальна відповідальність за господарські злочини, заходи забезпечення кримінального провадження, методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Викладачі кафедри

Тітко Іван Андрійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», адвокат.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Нормативна сутність оцінних понять у кримінально-процесуальному праві України»; у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України».

Є автором понад 100 наукових праць, серед яких 2 одноосібні монографії, статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях. Співавтор 2 підручників з кримінального процесу. Автор понад 10 публікацій у виданнях прикладного спрямування (журнали Адвокатське бюро, Місцеве самоврядування).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальний процес», «Теорія і практика кримінального процесуального доказування», «Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням». Є координатором напряму «Кримінальна юстиція» в межах магістерської програми Полтавського юридичного інституту.

Лауреат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2019 р.), стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018 р.), іменної стипендії міського голови для молодих учених м. Полтави (2016 р.).

Коло наукових інтересів: консенсуальні кримінально-процесуальні правовідносини, докази і доказування у кримінальному процесі, відшкодування шкоди у кримінальному процесі.

 

Гуторова Наталія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України.

У 1996 р. захистила дисертацію “Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2002 р. – докторську дисертацію «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України». У 2000 р. їй присвоєне вчене звання доцента, у 2003 р. – професора.

У 2018 р. пройшла наукове стажування в Університеті прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну, місто Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина за програмою “Правова методологія та освітні методи в Німеччині для викладачів університетів” (“Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lectures”).

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі монографії та 5 навчальних посібників, наукових статей, серед яких статті в наукових виданнях, що індексуються у наукометричних виданнях Scopus та Web Science.

Член редакційної колегії наукових видань: “Wiadomości Lekarskie”, Польща (журнал індексується наукометричною базою Scopus), Socrates of the Faculty of Law of Rīga Stradiņš University, Латвія, Право України, Медичне право, Вісник Національної академії правових наук України.

Підготувала 10 кандидатів юридичних наук.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінальна відповідальність за господарські злочини», «Реалізація кримінальної відповідальності».

Член Міжнародної асоціації кримінального права (AIDP) та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Входила до складу комісії з місцевого самоврядування та територіального устрою України як член Конституційної Асамблеї, брала участь у розробці відповідних розділів проекту Конституції України. Нагороджена почесним знаком МВС України «За відзнаку в службі» (1998 р.), премією МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2002 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.), орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004 р.). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2005р.), має почесне звання «Заслужений юрист України» (2008 р.).

Коло наукових інтересів: реалізація кримінальної відповідальності, співучасть у злочині, організована злочинність, кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, кримінальна відповідальність за злочини проти громадського здоров’я, у сферах медичної та фармацевтичної діяльності.

 

Лемешко Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент.

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», практикуючий адвокат у сфері кримінальної юстиції.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину».

Є автором більше 75 наукових робіт, серед яких найвагомішими є: «Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину» (2003 р.), «Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів» (2004 р.), «Корупція, відповідальність, компроміс: адміністративні та кримінально-правові аспекти» (співавтор, 2010 р.), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (співавтор, 2011 р.). Брав участь у розробці ряду законопроектів.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація».

Коло наукових інтересів: психологія та кримінальна відповідальність.

 

Гринько Лариса Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій» (спеціальність 12.00.09). Науковий ступінь присуджено у 2008 р., наукове звання доцент – у 2013 р. Гринько Л.П. є членом Конгресу криміналістів, Всеукраїнської асоціації кримінального права, Національної асоціації адвокатів України.

Є автором близько 40 наукових праць у наукових фахових виданнях та збірниках наукових доповідей вітчизняних та міжнародних конференцій.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: “Криміналістика”, “Юридична психологія”, “Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень” .

Коло наукових інтересів: дослідження проблем криміналістичної техніки і тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи.

 

Михайліченко Тетяна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Неодноразово брала участь в роботі шкіл з кримінального права (2014 р., 2015 р., 2016 р., 2019 р. та 2020 р.), організованих Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Учасник щорічного Харківського Міжнародного юридичного форуму,  Львівського форуму кримінальної юстиції та Медико-правового форуму, а також ряду інших наукових заходів.

Влітку 2019 р. пройшла наукове стажування в Університеті прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну, м. Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина за програмою “Правова методологія та освітні методи в Німеччині для викладачів університетів” (“Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lectures”).

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за порушення обов’язку щодо зберігання чужого майна (аналіз складу злочину та проблеми кваліфікації)».

Є автором понад 60 наукових та науково-методичних робіт, серед яких статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Index Copernicus, тези доповідей на наукових конференціях, полілогах та ін.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право» та «Призначення покарання» для студентів денної та заочної форм навчання.

Коло наукових інтересів: злочини проти власності, кримінальна відповідальність за злочини у сферах медичної та фармацевтичної діяльності, реалізація кримінальної відповідальності.

 

Бражник Андрій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування: аналіз складу злочину».

Є членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», робочої групи по співпраці і взаємодії громадськості з органами, що координуються Міністерством внутрішніх справ України у Полтавській області. Сертифікований експерт НААУ. Теми тренінгів: «Корупційні злочини: проблемні питання судової практики і кваліфікації», «Реалізація адвокатами права на доступ до інформації».

Є автором близько 30 наукових праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукові конференції.

Забезпечує викладення таких навчальних дисциплін: “Кримінальне право України: Загальна частина”, “Основи кримінально-правової кваліфікації”, “Заходи забезпечення кримінального провадження”.

Коло наукових інтересів: злочини проти правосуддя, корупційні злочини, злочини проти життя і здоров’я, громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів.

 

Гнатюк Андрій Юрійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін.

У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні» (спеціальність – 12.00.09).

Є автором понад 10 публікацій наукового та практичного спрямування.

Забезпечує викладання таких дисциплін: «Кримінальний процес», «Теорія та практика досудового розслідування».

Сфера наукових інтересів: змагальність сторін кримінального процесу, функції прокурора за чинним процесуальним законодавством, дослідження проблематики реалізації стороною захисту своїх прав у досудовому провадженні.

 

Рак Світлана Валеріївнаасистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін (за сумісництвом).

У 2019 р. захистила дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за службову недбалість» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України).

У липні 2019 р. пройшла наукове стажування в Університеті прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну, місто Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина за програмою “Правова методологія та освітні методи в Німеччині для викладачів університетів” (“Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lectures”).

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права».

Є автором близько 20 наукових праць, серед яких статті у фахових наукових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях, брала участь у написанні колективної монографії.

Забезпечує викладання дисципліни «Кримінальне право» для студентів денної та заочної форми навчання.

Має досвід викладання дисципліни «Медичне право» (як лекційних, так і практичних занять) для студентів-іноземців англійською мовою (на базі Української медичної стоматологічної академії).

Коло наукових інтересів: злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; злочини проти життя та здоров’я, вчинені медичними працівниками.

 

Чолан Михайло Васильович – асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін (за сумісництвом).

З 1981 року по 2002 рік працював в органах прокуратури Полтавської області на посадах слідчого, прокурора району, заступника прокурора області. З 2005 по 2011 рік працював головою Карлівського районного суду Полтавської області. З 2011 року по даний час – практикуючий адвокат.

Забезпечує викладання дисциплін «Криміналістика», «Кримінологія» та «Практикум зі складання процесуальних документів» для студентів денної та заочної форм навчання.

 

Полтава Катерина Олександрівнакандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту (за сумісництвом).

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із тяжкими тілесним ушкодженням або із загибеллю людей в Україні», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН країни).

Полтава К.О. є автором монографії, має більше 20 наукових публікацій у наукових фахових виданнях та збірниках наукових конференцій, є членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», в рамках якої бере участь у заходах, що проводяться цією громадською організацією.

Є організатором наукових і профорієнтаційних заходів, серед яких: щорічна Міжнародна наукова конференція «Право і суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку»; круглий стіл «Презумпція правоти поліцейського: захист громадян чи порушення їх прав та свобод?».

Учасник щорічного Харківського Міжнародного юридичного форуму (м. Харків), VІІ щорічного зимового форуму з кримінального права і процесу Асоціації адвокатів України (м. Київ), Школи з кримінального права та процесу і методики їх викладання організованих Координатором проектів ОБСЄ в Україні (м. Харків).

Забезпечує викладання таких дисциплін: «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право».

Сфера наукових інтересів: автотранспортна злочинність, злочини, вчинені з необережності.

 

Пономаренко Вікторія Володимирівнакандидат психологічних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін (за сумісництвом)

З 2006 року по теперішній час здійснює адвокатську діяльністю. У 2013 року обрана до органів адвокатського самоврядування – член дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії України Полтавської області.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук за темою «Психологічні особливості професійної свідомості адвокатів» (спеціальність 19.00.06 – юридична психологія).

Є автором понад 35 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 3 навчальні посібники, статті у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus, тези доповідей на наукових конференціях та ін.
У 2017 році пройшла наукове стажування в Університеті Данубіус, м. Сладковичово, Словенська республіка (Danubius University. Faculty of public policy and public administration), Міжнародне стажування програми підвищення кваліфікації «Освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи в політології, соціології, філософії, психології, історії відповідно до рекомендацій Європейських кваліфікаційних норм» (Сертифікат від 24.03.2017 р.).

Забезпечує викладання таких дисциплін: “Теорія і практика кримінального процесуального доказування”, “Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням”, “Основи доказування у кримінальному судочинстві”.

Коло наукових інтересів: психологія, докази і доказування у кримінальному процесі.

Скрипник Андрій Володимирович – аспірант, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін з погодиною оплатою праці

У 2018 році закінчив Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та здобув професійну кваліфікацію юриста (диплом магістра права з відзнакою). З 2018 року і дотепер навчається в аспірантурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (кафедра кримінального процесу). Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі юридичних наук за спеціальністю 081 «Право» за темою «Використання інформації з електронних носіїв у кримінальному процесуальному доказуванні».

Є автором понад 30 наукових праць, серед яких 2 статті у фахових наукових виданнях, 1 стаття в іноземному періодичному науковому виданні, тези наукових доповідей і повідомлень.

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес».

Коло наукових інтересів: докази і доказування, допустимість доказів, цифрові докази, електронні носії інформації, право на приватність, право на правову допомогу.

Діяльність кафедри

Заходи, організовані/співорганізовані викладачами кафедри

 1. IV Медико-правовий форум (11 грудня 2020 р., м. Харків) (організовано за участі проф. Гуторової Н.О. та доц. кафедри Михайліченко Т.О.).
 2. Інтернет-конференція “Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи”, 29 квітня 2020 р., Полтава (проф. Гуторова Н. О., доц. Михайліченко Т.О., ас. Рак С.В.)
 3. Освітній проект «Школа процесуального прокурора» (січень – квітень 2019 р.) (організовано доц.Тітком І.А.спільно з Прокуратурою Полтавської області).
 4. Всеукраїнський щорічний круглий стіл з кримінального процесу за темою «Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: проблеми правозастосування» (м. Полтава, 18 квітня 2019 р.) (організовано викладачами кафедри).
 5. Всеукраїнська школа з медичного права (16-17 листопада 2019 р., м. Полтава) (організовано за участі проф.Гуторової Н.О.).
 6. Медико-правовий форум (6 грудня 2019 р., м. Харків) (організовано за участі проф.Гуторової Н.О.).

Заходи, де викладачі кафедри виступили спікерами

 1. Проф. Гуторова Н.О., як співавторка проєкту нового Кримінального кодексу, разом з проф. Хавронюком М. І. та доц. Пономаренком Ю. А. презентувала напрацювання робочої групи суддям Касаційного кримінального суду (11 грудня 2020 р.).
 2. Доц. Лемешко О.М. прочитав лекцію по програмі підвищення кваліфікації працівників ДВС «Концептуально-теоретичні, нормативно-правові та організаційно-інституційні аспекти інноваційної професійної діяльності в системі юстиції України» (організатор: Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) (30 жовтня 2020 р., м. Полтава).
 3. Проф. Гуторова Н.О. стала спікеркою ІV Харківського міжнародного юридичного форуму (23-25.09.2020 р.)
 4. Доц. Михайліченко Т.О. стала спікеркою ІV Медико-правового форуму (11 грудня 2020 р., м. Харків)
 5. Проф. Гуторова Н.О. виступила з презентацією проєкту нового КК України на Львівському форумі кримінальної юстиції (17-18 вересня 2020 р.)
 6. Ас. Рак С.В. протягом вересня-жовтня 2020 р. читала лекції для вчителів правознавства на тему «Методика розв’язку юридичних казусів»
 7. Ас. Гнатюк А. Ю. 20 та 22 липня 2020 р. провів лекції для адвокатів Ради адвокатів Полтавської області на тему «Тимчасове вилучення майна та його арешт».
 8. Доц. Михайліченко Т.О. 9 та 16 липня 2020 р. прочитала лекції для адвокатів на тему «Кримінальні проступки та злочини: аналіз кримінально-правових положень Зміни, внесені ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22.11.2018 р.».
 9. Доц. Лемешко О.М. прочитав лекцію по програмі підвищення кваліфікації арбітражних керуючих «Актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого» (організатор: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (20 травня 2020 р., м. Харків).
 10. Проф. Гуторова Н. О.провела майстер-клас із дотримання академічної етики (13 травня 2020 р., м. Харків)
 11. Доц. Михайліченко Т.О.прочитала лекції адвокатам на тему “Кримінальний проступок та злочин: аналіз кримінально-правових положень” (липень 2020 р.)
 12. Ас.Полтава К.О., провела лекцію на тему «Права людини у контексті дотримання прав засуджених до позбавлення волі» у Полтавській виправній колонії № 64 у рамках Всеукраїнського тижня права та Всесвітнього дня прав людини (12 грудня 2019 р., м. Полтава).
 13. Ас.Рак С.В. виступила спікером на форумі «Право жінок на владу» на локації «Гендер і насильство. Психологічний і юридичний аспект» (2 грудня 2019р., м. Полтава).
 14. Проф.Гуторова Н.О. взяла участь у презентації навчального курсу Ради Європи на платформі HELP “Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини” (23 листопада 2019 р).
 15. Доц.Тітко І.А. провів лекцію-тренінг «Верховенство права у кримінальному процесі» для учасників Сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства права» (організатори: USAD, Університет Південної Кароліни, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (19 листопада 2019 р., м. Харків).
 16. Ас. Рак С.В. виступила спікером на форумі «Галерея реформ: Громадяни творять зміни» під егідою Національного антикорупційного бюро України (14 листопада 2019 р., м. Полтава).
 17. Проф. Гуторова Н.О. прочитала відкриті лекції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (11 жовтня 2019 р., м. Київ) та Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (25 жовтня 2019 р., м. Харків) за Програмою академічних обмінів в рамках проекту ОБСЄ «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини».
 18. Доц.Тітко І.А. прочитав відкриті лекції у Запорізькому національному університеті (4 жовтня 2019 р.) та Ужгородському національному університеті (18 жовтня 2019 р.) за Програмою академічних обмінів в рамках проекту ОБСЄ «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини».
 19. Ас.Гнатюк А.Ю. виступив спікером на семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів, стажистів та помічників адвокатів (28 вересня 2019 р., м. Полтава)

Досягнення у роботі зі студентами

 1. Студентка 3 курсу Дудка Т. С. здобула ІІІ місце на конкурсі студентських наукових робіт, який проводився в межах Міжнародного науково-практичного круглого столу «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації», присвяченого пам’яті академіка В. В. Сташиса (15.05.2020 р.) (науковий керівник – доц.Михайліченко Т.О.)
 2. Творча робота колективу студентів ПЮІ здобула 2 місце на X Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників».(22 травня 2019 р., м. Харків) (підготовка команди – доц. Тітко І.А.).
 3. Студенти ПЮІ здобули ІІІ місце (серед команд 24 закладів вищої освіти з різних регіонів України) у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з кримінального права. (24 квітня 2019 р., м. Кривий Ріг) (підготовка команди – ас. Рак С.В.).
 4. Команда ПЮІ здобула перемогу у І Всеукраїнському турнірі із кримінального процесу (23 березня 2019 р., м. Полтава) (підготовка команди – доц. Тітко І.А.)
 5. Студенти ПЮІ здобули перемогу у другому щорічному конкурсі творчих та наукових робіт, організованому Генеральною прокуратурою України та МОН України (нагородження відбулось 29 січня 2019 р., м. Київ) (наукові керівники: доц. Тітко І.А., ас. Гнатюк А.Ю.).

Підвищення кваліфікації та наукова активність

 1. Доц. Михайліченко Т.О. – учасниця Осінньої школи з кримінального права «Лабораторія кримінальної правотворчості», 11-13.11.2020 р.
 2. Доц. Михайліченко Т.О. та ас. Рак С.В. взяли участь в онлайн-тренінгу «Людська гідність як конституційна цінність», організований Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, 9-11.11.2020 р.
 3. Проф. Тітко І.А.взяв участь в інтернет-конференція «Нормативно-правова модель досудового розслідування за чинним КПК» (15 жовтня 2020 р., організатор – Київський регіональний центр АПрНУ)
 4. Проф. Гуторова Н.О. та доц. Михайліченко Т.О. взяли безпосередню участь в роботів Львівського форуму кримінальної юстиції (17-18.09.2020р.)
 5. Проф. Тітко І.А.взяв участь в онлайн семінарі «Проблематика відбування кримінальних покарань в Україні» (15 травня 2020 р., організатор – Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ).
 6. Проф. Тітко І.А. взяв участь у онлайн майстер класі з питань підвищення рівня дотримання академічної доброчесності (13 травня 2020 р., організатор: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса)
 7. Проф. Тітко І.А. взяв участь у інтернет-конференції “Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи” (29 квітня 2020 р., організатор: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса)
 8. Доц. Тітко І.А. взяв участь у ІІ Харківськівському кримінальному процесуальному полілозі «Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції» (12 грудня 2019 р., м. Харків).
 9. Проф. Гуторова Н.О., доц. Тітко І.А., ас. Михайліченко Т.О., та ас. Рак С.В. взяли участь у Медико-правовому форумі «Конституційні засади медичної реформи в Україні» (6 грудня 2019 р., м. Харків).
 10. Проф. Гуторова Н.Овзяла участь у V Міжнародному конгресі Польської асоціації громадського здоров’я (29 листопада 2019 р., місто Вроцлав, Польща).
 11. Ас. Михайліченко Т.О.та ас. Полтава К.О. прийняли участь у V Осінній школі з кримінального права для викладачів «Новелізація кримінального права України» (25-27 листопад 2019 р., м. Харків).
 12. Ас. Рак С.В.виступила з доповіддю на Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених «Медична наука у практику охорони здоров’я» (22 листопада 2019 р., м. Полтава).
 13. Проф. Гуторова Н.О.взяла участь у Міжнародному круглому столі «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках» (22 листопада 2019 р. на базі Укрінформ).
 14. Доц. Лемешко О.М. прийняв участь у науково-практичній конференції: «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (25 жовтня 2019 р., м. Полтава).
 15. Викладачі кафедри взяли участь у IV Всеукраїнській за міжнародною участю науково-практичній конференції – «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти» (23 жовтня 2019 р., м. Полтава).
 16. Проф. Гуторова Н.О.взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції “Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України” (17-19 жовтня 2019 р., м. Харків).
 17. Доц. Тітко І.А.,ас. Рак С.В., ас. Полтава К.О. та ас. Михайліченко Т.О. відвідали ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, панельна дискусія «Кримінальні загрози у секторі безпеки: практика ефективної протидії» (26 вересня 2019 р., м. Харків).
 18. Доц. Лемешко О.М.відвідав ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, панельна дискусія «Європейська інтеграція крізь призму конституційного права». (24 вересня 2019 р., м. Харків).
 19. Ас. Чолан М.В.відвідав україно-німецький форум з питань захисту в кримінальному провадженні (19 вересня 2019 р., м. Одеса).
 20. Доц. Тітко І.А.взяв участь у програмі підвищення кваліфікації в рамках наукового стажування для освітян «Академічна доброчесність» (18 – 21 вересня 2019 р., м. Варшава, Польща).
 21. Проф. Гуторова Н.О.взяла участь у першому засіданні Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи (12-13 вересня 2019 р., м. Яремче).
 22. Ас. Михайліченко Т.О.та ас. Рак С.В. взяли участь у программі “Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University Lecturers” в Університеті технологій, бізнесу і дизайну (23 липня – 2 серпня 2019 р., м. Вісмар, Німеччина).
 23. Проф Гуторова Н.О.в межах міжнародного співробітництва між Ризьким університетом імені П.І. Страдиня та НЮУ ім. Ярослава Мудрого в режимі on-line провела лекцію-дискусію з курсу «Медичне право» для докторантів Університету імені Страдиня і студентів Полтавського юридичного інституту (16 травня 2019 р., м. Полтава)
 24. Доц. Лемешко О.М.взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій видатній події для адвокатури – 145 річчю створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді (16 травня 2019 р., м. Харків).
 25. Ас. Гнатюк А.Ю.взяв участь у семінарському занятті при Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області (2 березня 2019 р., м. Полтава)
 26. Проф Гуторова Н.О.взяла участь у 7-й Міжнародній міждисциплінарній науковій конференції «Суспільство. Здоров’я. Добробут» (10 та 11 жовтня 2018 р., м. Рига).

.

Інформація про наукові гуртки

Відомості щодо діяльності постійно діючих наукових гуртків кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Полтавського юридичного інституту на І семестр 2020-2021 н.р.

 

Керівник

Секретар

Періодичність проведення

Форми проведення

Постійно діючий науковий гурток з кримінального права

Доц., к.ю.н.

Михайліченко Т.О.

ПІ-41

Мироненко Ангеліна

Два засідання на місяць

Дискусійний та кіно клуби

Постійно діючий науковий гурток з кримінального процесу

Проф., д.ю.н.

Тітко І.А.

Ас., к.ю.н.

Гнатюк А.Ю.

ПІ-32

Бражник Олена

Одне засідання на місяць

Дискусійний клуб

Постійно діючий науковий гурток з криміналістики

Доц., к.ю.н.

Гринько Л.П.

ПІ-44

Величко Олександра

Одне засідання на місяць

Дискусійний клуб

 

Контакти викладачів

КОНТАКТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

(для двостороннього зв’язку, відпрацювання та індивідуальних робіт)

ПІБ викладача

Електрона адреса

Ідентифікатор Zoom

Код доступу до Zoom

1.

Бражник Андрій Анатолійович

brazhnik.andrey@gmail.com

253 348 8087

111

2.

Гнатюк Андрій Юрійович

andreygnatyk13@gmail.com

685 618 4442

721002

3.

Гринько Лариса Петрівна

gull_ukr@ukr.net

391 192 2883

476730

4.

Гуторова Наталія Олександрівна

natalygutorova@gmail.com

   

5.

Лемешко Олександр Миколайович

oleksandrlemeshko16@gmail.com

   

6.

Михайліченко Тетяна Олександрівна

mihailichenko_t@ukr.net

272 717 4803

123456789

7.

Плескач Олег Юрійович

gro@bigmir.net

367 430 4386

1111

8.

Полтава Катерина Олександрівна

poltava.kateryna@gmail.com

666 737 8229

1108

9.

Пономаренко Вікторія Володимирівна

advokatponomar@ukr.net

477 606 0340

510071

10.

Рак Світлана Валеріївна

Svitlana.rak2017@gmail.com

456 756 9826

272252

11.

Тітко Іван Андрійович

titko.iv@gmail.com

882 519 1705

123

12.

Чолан Михайло Васильович

cholan56@ukr.net

   

13.

Скрипник Андрій Володимирович

antey.pl@gmail.com

769 847 5603

CP2020

 

Інформація про консультації

Г Р А Ф І К

Проведення консультацій викладачами кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Полтавського юридичного інституту

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

у системі ZOOM

ПІП викладача

Навчальна дисципліна

День тижня

Час

Ідентифікатор

Код доступу

1.

Бражник Андрій Анатолійович

Кримінальне право

Основи кримінально-правової кваліфікації

Заходи забезпечення кримінального провадження

Понеділок

13.00-15.00

253 348 8087

111

2.

Гнатюк Андрій Юрійович

Кримінальний процес

Теорія та практика досудового розслідування

Основи доказування у кримінальному судочинстві

Вівторок

15.00-17.00

685 618 4442

721002

3.

Гринько Лариса Петрівна

Криміналістика

Криміналістичні експертизи

Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Понеділок

13.00-15.00

391 192 2883

476730

4.

Полтава Катерина Олександрівна

Кримінальне право

Кримінально-виконавче право

Кримінологія

Вівторок

11.30-13.30

666 737 8229

1108

5.

Рак Світлана Валеріївна

Кримінальне право

Четвер

13.00-15.00

456 756 9826

272252

6.

Тітко Іван Андрійович

Кримінальний процес

Теорія і практика кримінального  процесуального доказування

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

Вівторок

13.00-15.00

882 519 1705

123

7.

Чолан Михайло Васильович

Криміналістика

Процесуальні документи у кримінальному провадженні

Середа

13.00-15.00

-

-

8.

Михайліченко Тетяна Олександрівна

Кримінальне право

Призначення покарання

Вівторок

13.00-15.00

272 717 4803

123456789

9.

Гуторова Наталія Олександрівна

Кримінальне право

Реалізація кримінальної відповідальності

Четвер

13.00-15.00

791 5619 0362

2b4yAY

10.

Пономаренко Вікторія Володимирівна

Теорія і практика кримінально  процесуального доказування

Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

Основи доказування у кримінальному судочинстві

П’ятниця

11.00-13.00

477 606 0340

510071

11.

Скрипник Андрій Володимирович

Кримінальний процес

Четвер

18.00-20.00

769 847 5603

CP2020

12.

Плескач Олег Юрійович

Теорія і практика кримінально  процесуального доказування

Процесуальні документи у кримінальному провадженні

Середа

17.00-19.00

367 430 4386

 

1111

13.

Лемешко Олександр Миколайович

Кримінальне право

Кримінально-правова кваліфікація

понеділок

12.00-13.00

-

-

 

 

 

Бібліотека

Бражник А. А.

 1. Абсолютно-визначені покарання за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. Сonférence scientifique et pratique internationale «Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée», 30 octobre,
 2. Щодо обмеження кількості доручень на безоплатну вторинну правову допомогу окремим суб’єктам. V всеукр. наук.-практ. конф. «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти», м. Полтава, 22 жовтня 2020 року
 3. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу: значення для кваліфікації окремих об’єктивних ознак // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7
 4. Криміналізація “мобінгу”: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018.
 5. Суб’єктивні ознаки розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування [Електронний ресурс] // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017.
 6. Історичні передумови та соціальна зумовленість існування кримінально-правової заборони розголошення «слідчої таємниці» [Електронний ресурс] // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016.
 7. Визначення родового та видового об’єктів розголошення слідчої таємниці. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – №5. – С. 109–114.
 8. Час або обстановка як обов’язкова ознака складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 387 КК України. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 6. С. 244-247

Гнатюк А. Ю.

 1. Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні : монографія. – Харків : Право, 2019.- 152 с.
 2. Individual’s level of education as a guarantee of the right to defense [Електронний ресурс] // SOCIETY. HEALTH. WELFARE.. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.shs-onferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/09/shsconf_shw2019_01015.pdf.
 3. Щодо доцільності правової регламентації початку досудового розслідування як виняткового повноваження прокурора. // Проблеми правознавства та правоохороної діяльності. – 2015. – №2. – С. 211–217.
 4. Нагляд прокурора за законністю особі про підозру: основні напрями. // Науковий вісник Херсонського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – №3. – С. 245–249.

Гуторова Н. О.

 1. Medical and Procedural-Legal Aspects of Inpatient and Outpatient Forensic Psychiatric Examination. // DOI: 10.36740/WLek202007141. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020. P. 1533-1538
 2. Імунопрофілактика в механізмі забезпечення та захисту права на здоров’я»// «Право України». № 3, 2020. – С. 61-84. DOI: 10.33498/louu-2020-03-061
 3. Rechtliche Regulierung des ukrainischen Gesundheitssystems: Gewährleistung des Schutzes vor COVID-19. Ostistitut Wismar», «Ost/Letter. Ausgabe» 1/2020. – URL: https://www.ostinstitut.de/ostletter/Ost_Letter_Ausgabe_1_2020.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2020_1_Ostletter&utm_content=Allgemein
 4. Реалізація кримінальної відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини (на підставі аналізу судової практики за 2014-2018 роки) [Електронний ресурс] // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали III Міжнародного науково-практичного симпозіуму. – 2019
 5. REPRODUCTIVE FUNCTION: THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE PEOPLE WHICH ARE SENT TO THE AREA OF THEFIGHTING / Wiadomości Lekarskie. – 2018. – №2. – С. 403–407
 6. Legal aspects of cancer deseases prophylactics: patients rights context / Wiadomości Lekarskie. – 2017. – №6. – С. 1108-1113
 7. Medical device software: defining key terms / Wiadomości Lekarskie. – 2016. – №6. – С. 813–818
 8. Кримінальна відповідальність за порушення порядку реалізації препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів та психотропних речовин [Електронний ресурс] // Матеріали медико-правового форуму «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ». Збірник матеріалів медико-правового форуму,. – 2016

Гринько Л. П.

 1. The right to private communication using telecommunication means: National and international legal aspects of protection [Електронний ресурс] // SHS Web Conf., 68 (2019) 01021. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/09/shsconf_shw2019_01021.pdf.
 2. The right to private communication using telecommunication means: National and international legal aspects of protection. // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “SOCIETY. HEALTH. WELFARE. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives”. – 2019. – №68.
 3. Problems of appointment and conduct judicial medical examination at yatrogenic crimes. // Likars’ka sprava. – 2017.
 4. Ситуация следственного действия как самостоятельная категория в криминалистике. // Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. – 2012. – №119.
 5. Ситуационный подход к тактике обыска. // Проблемы законности. – 2012. – №118.
 6. Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці. // Проблеми законності. – 2012. – №119. – С. 212–218.

Лемешко О. М.

 1. Criminal Liability for violation of the Quarantine Regime in the Conditions of the COVID-19 Pandemic // International Journal of Criminology and Sociology, 2020, № 9
 2. Реформа кримінального законодавства. Яким буде новий кримінальний кодекс 2020 року?», матеріали науково-практичної конференції «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», м. Харків, 25 жовтня 2019 рік
 3. Реформа кримінального законодавства. Яким буде новий Кримінальний кодекс 2020 року?. // ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення:. – 2019. – С. 61–64.
 4. Окремі проблеми реалізації відповідальності за скоєння міжнародних злочинів. // Правничий вісник Університету “КРОК”. Міжнародне фахове видання (Index Copernicus). – 2018. – №31. – С. 155–159.
 5. Кваліфікаційні помилки при застосування законодавства про службові злочини: шляхи виходу. // ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. – 2016. – С. 365–367.

Михайліченко Т. О.

 1. Розголошення лікарської таємниці в умовах поширення COVID-19: питання конкуренції норм // Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали міжнар. інтернет-конф., 29 квітня 2020 р., Полтава. – Харків : Право, 2020. – 106-113.
 2. Кримінальні проступки: особливості правого регулювання// Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7. – С. 284-290. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/7/50.pdf DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2
 3. Форми експлуатації людини: частина І. // Форум права. – 2020. – № 62(3). – С. 29–43. URL: https://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3883849
 4. Уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. // Legea si viata. – 2017. – С. 88–93.
 5. Товари, які мають важливе економічне значення при контрабанді. // Форум права. – 2015. – №4. – С. 180–186.
 6. Види покарань за ст. 197 КК України та деякі питання щодо їх призначення. // Серія Право. – 2014. – №26. – С. 214–219.
 7. Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за порушення обов’язків щодо зберігання майна. // Форум права. – 2013. – №1. – С. 693–697.
 8. Суб’єкт порушення обов’язку щодо охорони майна. // Форум права. – 2011. – №3. – С. 537–542.

Полтава К. О.

 1. Juvenile Offenders: Reasons and Characteristics of Criminal Behavior», «International Journal of Criminology and Sociology», №9
 2. Опыт предупреждения автотранспортной преступности в странах ЕС и в США. // Современное право. – 2013. – №3. – С. 144–149.
 3. Соціально-правові та кримінологічні підходи до поняття автотранспортної злочинності. // Юридична Україна. – 2012. – С. 82–86.
 4. Проблемные вопросы безопасности движения и эксплуатации транспорта и их уголовно-правовая охрана. // Право Украини. – 2012. – №11. – С. 425–432.

Пономаренко В. В.

 1. Психологічний аналіз професійної діяльності адвоката. // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. – 2015. – №5. – С. 60–72.
 2. Розвиток комунікативних якостей адвоката. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2014. – №45. – С. 328–335.
 3. Психологічний портрет особистості адвоката. // Вісник Одеського національного університету. – 2013. – №23. – С. 221–228.

Рак С. В.

 1. Окремі питання належної правової процедури здійснення доступу до приватної інформації під час провадження досудового розслідування // Вісник Асоціації кримінального права України», 2020. – № 1 (13)
 2. The officia negligence: comparative and legal analysis of Ukraine, the Republic of Moldova and the Republic of Latvia. // Legea si viata. – 2018. – №3. – С. 135–139.
 3. Застосування пробаційних програм при притягненні до відповідальності за службову недбалість. // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №5. – С. 228–233
 4. Службова особа як суб’єкт службової недбалості. // Науковий вісник Херсонського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – №1. – С. 84–89.
 5. Форма та зміст суспільно небезпечного діяння при вчиненні службової недбалості. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – №29. – С. 92–97.

Тітко І. А.

 1. Тримання під вартою як безальтернативний запобіжний захід: еволюція сприйняття від місцевого до Конституційного суду // Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції. – 2020. – №2. – С. 61–65.
 2. Placement of a person in a medical institution in order conduct a psychiatric examination: international standards and national realities // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – С. 2020–2025.
 3. Чи завжди варто поспішати повільно або окремі питання невідкладного проведення слідчих дій // Проблеми законності : зб. наук. прац. – 2020. – №150. – С. 187–198.
 4. USING THE SAMPLES OF HUMAN BIOLOGICAL MATERIALS IN THE CRIMINAL PROCEDURE: THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – №8. – С. 1576–1581.
 5. “Загадка десятого пункту” або нові підстави для закриття кримінального провадження. // Вісник кримінального судочинства. – 2018. – №2. – С. 116–123.
 6. До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі. // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – №2. – С. 109–120.
 7. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі: монографія – Харків: Право, 2015. – 448 с.
 8. Єдність правової природи інституту угод у приватній та публічній підсистемах права України. // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – №3. – С. 144–155.
 9. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України : монографія / І. А. Тітко. — Х. : Право, 2010. — 216 с.

Скрипник А. В

 1. Чи завжди варто поспішати повільно або окремі питання невідкладного проведення слідчих дій // Проблеми законності : зб. наук. прац. – 2020. – №150. – С. 187–198.
 2. Use of Information from Electronic Media in Criminal Proceeding of Several European States: Comparative Legal Research. Socrates. 2019. № 3 (15). P. 8-23. DOI: https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.008-023
 3. Забезпечення права на таємницю кореспонденції при отриманні доказів з електронних телекомунікаційних пристроїв. Вісник Конституційного Суду України. 2019. № 1. С. 176-189.
 4. Право на правову допомогу: трансформація в аспекті конституційно-правової реформи. Вісник Конституційного Суду України. 2017. № 1. С. 27-39.

Контакти: 36011, м.Полтава, проспект Першотравневий буд.5, ауд.В-404. Тел. 56-23-82.

Електрона адреса: department.cr.l.p@nlu.edu.ua

Лаборант – В. О. Мізіна.