ІІІ та IV засідання Школи медичного та фармацевтичного права

Надрукувати Надрукувати
29 та 30 жовтня 2019 року в рамках програми Школи медичного та фармацевтичного права під керівництвом професора Пашкова В.М. відбулося ІІІ та IV засідання гуртка.  
 
Учасниками були заслухані доповіді: Галєєв Я. В., Кудрич Я. С., Міненко В. Ю., Продайвода В. І., Мелконян А. Г., Оскерко – Рославлєва А. Р., Данилевська О. Ю., Нестеренко Є. В., Кундій Д. С., Січкар А. О., Кононенко А. С., Баля А. Г., Клименко Д. С., Жарін П. М., Нос Л. М., Цикало С. О.,
 
 
1. Галєєв Я. В. розглянув тему «Надання допомоги орфанним хворим: порівняльний аспект»
 • Поняття «Орфанне захворювання».
 • Профілактика та лікування рідкісних (орфанних) захворювань.
 • Реєстр орфанних хворих.
 • Нормативно-правове регулювання.
2.  Кудрич Я. С. розкрила тему «Як День безпеки пацієнтів зможе забезпечити справедливу антикорупційну медичну допомогу». Головні положення:
 • Відповідальність за отримання неправомірної вигоди.
 • Судова практика.
 • Національне законодавство.
3.Міненко В. Ю., Продайвода В. І., Мелконян А. Г. проаналізували тему «Евтаназія та право людини на життя у міжнародному та національному праві». Основні положення:
 • Правова основа
 • Поняття евтаназія
 • Судова практика США
 • Венеціанська і Мадридська декларація ВМА.
4. Оскерко – Рославлєва А. Р «Захист персональних даних у сфері охорони здоровя»де були зазначені наступні критерії:
 • Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
 • Система eHealth
 • Практика ЄСПЛ
 • Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони персональних даних.
5.Данилевська О. Ю., Нестеренко Є. В., Кундій Д. С. опрацювали тему «Вакцинація: медико-правовий аспект»
 • Календар профілактичних щеплень дітей.
 • Практика Верховного Суду України.
 • Досвід іноземних держав.
 • Якість вакцинації та її виробники.
6. Січкар А. О., Кононенко А. С., опрацювали тему «Проблема фальсифікованих лікарських засобів в Україні» головні положення доповіді:
 • Поняття фальсифікованих лікарських засобів.
 • Проблеми фармацевтичного ринку.
 • Шляхи подолання проблеми.
7. Баля А. Г., розглянула тему: «Проблеми штучного запліднення і сурогатного материнства»
 • Різновиди допоміжних репродуктивних технологій.
 • Практика ЄСПЛ.
 • Штучне запліднення.
8. Клименко Д. С., Жарін П. М., розглянули тему «Правове регулювання надання психологічної допомоги в Україні»
 • Національне законодавства.
 • Судова практика.
 • Досвід іноземних держав.
9. Нос Л. М., Цикало С. О., проаналізували проблематику теми «Умови правомірності проведення медичних експериментів за участю людини».
 • Нормативне закріплення.
 • Заборона проведення медичних експериментів.
 • Судова практика.
 • Умови проведення.
10. Плискач К. Р. розглянула тему «Перспективи реформування медичного страхування в Україні»
 • Фінансування.
 • Види страхування.
 • Іноземний досвід.
 • Тарифні плани.
В обговорення прийняли майже все учасники Школи у кількості 35 чоловік, назначена дата наступного засідання.