Податкове право

Надрукувати Надрукувати

2021-2022 н.р.

Лекції

1 тема

Податковий обов ч. 1

Податковий обов ч. 2

Податковий обов ч. 3

2 тема

Податковий борг ч. 1

Податковий борг ч. 2

Податковий борг ч. 3

Податковий борг ч. 4

Додаткові матеріали до 2 теми

Порядок списання безнадійного податкового боргу НАКАЗ

Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу)

Податковий борг література

3 тема

Податковий контроль 1 ч. 1

Податковий контроль 1 ч. 2

Податковий контроль 1 ч. 3

Податковий контроль 2

4 тема

Відповідальність за порушення податкового зак ва ч. 1

Відповідальність за порушення податкового зак ва ч. 2

5 тема

Прибуткове оподаткування ч. 1

Прибуткове оподаткування ч. 2

Прибуткове оподаткування ч. 3

Прибуткове оподаткування ч. 4

Прибуткове оподаткування ч. 5

Прибуткове оподаткування ч. 6

Семінари

ZOOM

Консультації

Александр Шевчик приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Консультації Шевчик О.С.
Время: 27 апр. 2022 02:00 PM Киев
        Раз в неделю в Ср, до 8 июн. 2022, 7 событие(й)
        27 апр. 2022 02:00 PM
        4 мая 2022 02:00 PM
        11 мая 2022 02:00 PM
        18 мая 2022 02:00 PM
        25 мая 2022 02:00 PM
        1 июн. 2022 02:00 PM
        8 июн. 2022 02:00 PM
Загрузите и импортируйте следующие файлы iCalendar (.ics) в систему своего календаря.
Еженедельно: https://us02web.zoom.us/meeting/tZ0lcOCorjktE9TYJwxdYhII_PuN5w4ajT7i/ics?icsToken=98tyKuGhpjwjGtSXtxCHRpx5Go_CXfTziHpaj_pppTXyGyRqairfCdJXHOdoRNna

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89879002790?pwd=VjJ0R0NBTVBNL1JaUnptdnFCbGpxUT09

Идентификатор конференции: 898 7900 2790
Код доступа: 777

 

Для студентів заочної форми навчання

Александр Шевчик приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Податкове право (заочна форма)
Время: Это регулярная конференция Начать в любое время

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81073267856?pwd=0BmuwOIjTBPTih2MyNbSJF1unlf6gT.1

Идентификатор конференции: 810 7326 7856
Код доступа: 12345

 

2020-2021 н.р.

 

Лекція налог права от 30.09.2021 (продовження)
19.03.2020, 26.03.2020 Податковий контроль на сайт тема 4 ч. 2
02.04.2020 Лекція на тему відповідальність за порушення податкового законодавства
21.04.2020 (магістратура) Лекція № 2 Тема № 2: СУБ'ЄКТИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
21.04.2020 Лекція на тему: Податковий контроль (частина 2)
Семінар на тему: «Податковий контроль»

Семінар на тему: «Податковий контроль»

План.

 1. Поняття, види податкового контролю.
 2. Способи здійснення податкового контролю:
  а) ведення обліку платників податків
  б) інформаційно-аналітичне забезпечення
  в) перевірок та звірок  

Додаткова література.

 1. Податковий кодекс України. ст. 16-17, 20-21 (обов’язки та права платника податків, контролюючих органів ), глава 8 (ст. 75-86 перевірки), ст 19-1 – Функції органів державної податкової служби (Доповнено статтю)

Ст. 54-59 – оскарження рішень контролюючих органів, ППР, податкова вимога.

Глава 5 – податковий контроль (ст. 61-62).

 1. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами
  Мінфін України; Наказ, Порядок від 08.2015 № 727 Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України 26 жовтня 2015 р. за № 1300/27745 (редакція 08.09.2017
 2. Постанова Кабінету Міністрів України № 1232 від 27 грудня 2010 року «Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок». Редакція від 03.2017,
 3. Наказ МінФінУ 14.08.2015  № 706 (з наступними змінами та доповненнями згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 28.04.2017) Зареєстровано в Міністерствіюстиції України 03 вересня 2015 р. за № 1055/27500 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення»
 4. Лист Державної фіскальної служби України від 12.09.2014 року № 4352/7/99-99-10-02-02-17 «Про узагальнення судової практики ВАСУ та ВСУ з питань оскарження наказів на проведення перевірок та актів перевірок».
 5. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 30.11.2009 р. № 1619/10/13-09. ВАСУ зауважив: якщо предметом позову є скасування акта перевірки суб’єкта владних повноважень, то судам слід відмовляти у відкритті провадження в адміністративній справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 109 Кодексу адміністративного судочинства України, а відкрите провадження у справі належить закривати на підставі п. 1 ч. 1 ст. 157 КАСУ.
 6. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 02.06.2011 р. № 742/11/13-11 ВАСУ зауважив «відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом».
 7. Ухвали Вищого адміністративного суду України від 20.09.2012 року № К 9991/574/12; № К 9991/5991/11 та № 9991/24891/11. – Інформація, яка є результатом аналізу програмного продукту системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та зобов’язань у розрізі контрагентів, є неналежним доказом.
Завдання (на семінар № 1 дистанційно)

Завдання:

 • теоретична підготовка по питанням з обов’язковим детальним вивченням додаткових джерел.
 • дослідити підстави та порядок звернення із запитом контролюючого органу із запитом про витребування письмових пояснень та документально підтвердження
 • підготовка проекту відповіді на запит ДПС (з зазначенням не лише реквізитів, але розумінням суті змісту відповіді)
Запит ДЗ і Запит под міліц