Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Надрукувати Надрукувати

Одним із напрямів підготовки в межах магістерської програми Полтавського юридичного інституту з 2014 року є «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Мета напряму – підготовка кваліфікованих фахівців-правознавців з розвинутими теоретичними, аналітичними та прикладними навичками у сфері нормативного регулювання та договірних механізмів взаємодії суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Вихід на іноземні ринки товарів і послуг, взаємодія з іноземними компаніями, експортно-імпортні операції у сучасних умовах обумовлюють потребу у високоякісних спеціалізованих знаннях щодо специфіки регулювання та юридичного супроводження сфери зовнішньоекономічної діяльності, які можливо отримати тільки в межах спеціального напряму підготовки фахівців-юристів.

Основні навчальні курси:

 • Міжнародне приватне право
 • Право Європейського Союзу
 • Податкове право
 • Зовнішньоекономічні контракти
 • Інвестиційне право
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Митне право
 • Відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності

Практика        

Навчання передбачає проходження практики зі спеціальності (стажування), спрямованої на підготовку магістерської роботи, відповідно до договорів про проходження практики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Бази практики:

 • Головне управління та територіальні органи Державної фіскальної служби в Полтавській області;
 • Полтавська митниця Державної фіскальної служби в Полтавській області;
 • Полтавський регіональний центр з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України;
 • Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України
 • Полтавська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру»;
 • Полтавський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 • Консалтингові та юридичні компанії.

Основні напрями досліджень

 • договірні відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • міжнародне інвестування;
 • захист прав платників податків при здійсненні операцій з нерезидентами;
 • діяльність міжнародного комерційного арбітражу;
 • митне оформлення експортно-імпортних операцій.

Перспективи

Випускники здатні застосовувати отримані при освоєнні конкретних навчальних дисциплін даного напряму підготовки знання, уміння та навички в різних сферах юридичноїпрактики, правозахисної та наукової діяльності.

Міжнародні зв’язки

Магістри можуть брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

Майбутня кар’єра

Випускники програми готові до державної служби, до судової та адвокатської діяльності, до роботи корпоративним юристом, до правового супроводу бізнесу, до правозахисної, наукової діяльності.

Ключові аспекти підготовки:

 • до підготовки магістрів за даним напрямом залучаються судді, практикуючі юристи, адвокати, представники органів держаної влади, фахівці підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • протягом усієї тривалості навчання магістри залучені до практичної діяльності в форматі стажування на базах практики, що дає можливості для набуття фахових прикладних навичок роботи та отримати в подальшому перше робоче місце;
 • можливість навчання за гнучким індивідуальним графіком;
 • навчальний процес побудований на застосуванні сучасних форм навчання (дебати, модельні процеси, ділова гра тощо);
 • при навчанні використовується сучасне мультимедійне обладнання, яке дозволяє проводити телеконференції та використовувати дистанційні методи навчання.

Координатор напряму

к.ю.н., доц. кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту ГРЕКОВ Євген Анатолійович, e-mail: evgeniy.grk@gmail.com.