Вітаємо! Десятьом молодим ученим Полтави призначили іменні стипендії, серед яких – викладачі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Надрукувати Надрукувати

Молодим ученим Полтави призначили по 2 тис. грн іменної стипендії міськради.

Десятьом молодим ученим Полтава, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки та вже досягли визнаних результатів, примножують здобутки територіальної громади завдяки академічній активності, призначили іменні стипендії Полтавської міської ради. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Полтавського міськвиконкому 22 липня.

Стипендії отримуватимуть наступні полтавці:

  • Авраменко Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектури та міського будівництва Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”;
  • Бондаревська Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”;
  • Сидоренко Анна Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Гнатюк Андрій Юрійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Стрілець Вікторія Юріївна – кандидат економічних наук, докторант Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки й торгівлі”;
  • Левченко Юлія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки й торгівлі”;
  • Ханнанова Олеся Равілівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
  • Пилипенко Вадим Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії й економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського;
  • Мельничук Віталій Васильович – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії;
  • Дорошенко Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Всі вони мають отримувати стипендію щомісяця протягом 1.01.2020 – 31.12.2020.