27 листопада 2015 року відбудеться Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні»

15-09-2015, 15:27 Надрукувати Надрукувати

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні», яка відбудеться 27 листопада 2015 року на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: м. Полтава, пров. Першотравневий 5

Конференція присвячена актуальним проблемам формування сучасного медичного права в Україні.

Для участі в конференції запрошуються вчені, аспіранти, здобувачі, докторанти, інші науковці та практичні фахівці в галузі права та охорони здоров’я.

Робочі мови конференції: українська; російська; англійська.

ПРОГРАМА
Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні»
27 листопада 2015 року, м. Полтава
10.00 – 10.15      Вітальне слово.
10.15 – 12.30      Виступи доповідачів.
13.00 – 15.00      Секційні засідання.
15.00–15.30        Підведення підсумків конференції.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Гетьман Анатолій Павлович, д.ю.н., професор, академік НАПрНУ, проректор з наукових питань Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Лисак Віктор Петрович, к.м.н., директор Департаменту охорони здоров’я обдержадміністрації;
Гуторова Наталія Олександрівна, д.ю.н., професор, академік НАПрНУ, директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Пашков Віталій Михайлович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Гринько Павло Олександрович, асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Олефір Андрій Олександрович, к.ю.н., асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Координати для листування: 36003, м. Полтава, просп., Першотравневий, 5 (кафедра цивільного, господарського та екологічного права) з поміткою «на конференцію»

Координатор:
ОЛЕФІР АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
тел.
(099) 121-36-36;
e-mail: andrii.olefir@gmail.com.

Тематичні напрямки конференції:

 1. Теоретичні та практичні проблеми формування медичного права – пленарне засідання.
 2. Державна політика у сфері медичної та фармацевтичної діяльності: правові проблеми формування та реалізації – секція №1.
 3. Напрямки удосконалення законодавства в сфері медичного та фармацевтичного обслуговування – секція №2.

 Форми подачі матеріалу за вибором автора: доповідь, тези доповіді, наукове повідомлення.

Для участі у конференції необхідно до 06.11.2015 року надіслати до оргкомітету: а) заявку на участь у конференції (із зазначенням необхідності замовлення готелю); б) матеріал (статтю чи інше українською чи російською мовою); в) відскановану рецензію (особи, які не мають наукового ступеня), на e-mail: privatne.pravo@mail.ru

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прошу включити до збірника матеріалів конференції тези
1. П.І.Б. (повністю)
2. Посада, науковий ступінь, звання
3. Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, звання)
(для осіб, які не мають наукового ступеня)
4. Адреса, телефон
5. Електронна адреса
6. Напрям наукової доповіді (див. напрямки конференції)
7. Тема наукової доповіді
8. Збірка тез потрібна/не потрібна (необхідне зазначити)
9. Підпис учасника конференції

Інформація для учасників конференції:

 • за науковий зміст та виклад матеріалу відповідальність несе автор та науковий керівник;
 • організаційний комітет планує видати збірку матеріалів до початку конференції;
 • вартість розміщення матеріалів (статті, тез доповіді) у збірнику для осіб, які не є студентами складає 100 грн., для студентів – 80 грн.;
 • оплата за збірник здійснюється шляхом перерахування за реквізитами:

ПАТ КБ «Приватбанк», номер рахунку: 29244825509100, МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570, призначення платежу: поповнення карткового рахунку № 5168-7420-6787-0018 ОЛЕФІРА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА.

на картковий рахунок № 26257001199680

 • квитанція про оплату подається у відсканованованому вигляді разом з матеріалами.

ВИМОГИ
до оформлення статті та доповіді

 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 (7.0) для Windows з розширенням *.rtf
 • обсяг доповідей (тез, повідомлень) до 3-4 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • на першому аркуші, праворуч, зазначаються: ім’я та по-батькові (ініціали), прізвище,     далі, по центру, жирним шрифтом вказують  назву тез, після чого подається текст.

      У кінці: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), відомості про автора, науковий ступінь, вчене        звання, посада, назва установи, начального закладу.

 • список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим стандартом бібліографічного опису;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому порядку;
 • сторінки не нумеруються

 

Матеріали, що не відповідають вищезгаданим вимогам та напрямкам конференції або з порушенням терміну подання, розглядатися та публікуватися не будуть.

Додаток з інформацією у вигляді буклету можна завантажити за посиланням.