Оголошується набір
на сертифікатну освітню професійну програму «Cтрахова справа»
на 2015-2016 навчальний рік

21-10-2015, 12:03 Надрукувати Надрукувати

Сертифікатна освітня професійна програма «Страхова справа» призначається для студентів бакалаврату та магістратури вищих навчальних закладів, та всіх тих, хто цікавиться як створенням конкурентного, ефективного бізнесу у сфері страхування, так і оптимізацією умов страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб.

Програма передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

Розділ. Економічні та юридичні основи страхової діяльності

  1. Економічні основи страхової діяльності;
  2. Юридичні основи страхової діяльності;
  3. Фінанси страхової організації.

Розділ. Економіко-правові аспекти надання окремих видів страхових послуг

  1. Страхові послуги;
  2. Правове регулювання міжнародних послуг зі страхування;
  3. Підсумковий практикум «Страховий захист суб’єктів господарювання».

Сертифікатна освітня професійна програма «Страхова справа» передбачає вивчення економічної та юридичної сутності страхових послуг, договорів страхування та порядку здійснення правового регулювання страхової діяльності в Україні, з’ясування особливостей реалізації основних видів особистого, майнового страхування та страхування відповідальності, функціонування ринків міжнародних страхових послуг.

Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, практичних занять, індивідуальних і групових консультацій, а також виконання самостійної роботи.

Ключові переваги програми:
Під час вивчення навчальної дисциплін слухачі зможуть:

  • знати: основні умови надання фізичним і юридичним особам страхових послуг; зміст правового регулювання основних типів суспільних відносин, що виникають у сфері страхування, включаючи правовий статус страховиків і страхувальників, органів, наділених управлінськими повноваженнями, правові режими здійснення різних видів страхової діяльності, засади договірно-правового забезпечення та юридичної відповідальності.
  • вміти: використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини при здійсненні діяльності у різних сферах страхування.
  • оволодіти: навичками кваліфікації системи юридичних фактів у сфері правовідносин з надання страхових послуг, роботи з судовими прецедентами, тлумачення законів і підзаконних нормативних актів, укладення договорів страхування, визначення розміру страхового відшкодування, а також способами захисту прав і законних інтересів страховиків і страхувальників.
  • вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових приписів, що безпосередньо використовуються при здійсненні діяльності з надання страхових послуг, судовій практиці та основних міжнародно-правових документах у даній сфері.

По завершенні навчання слухачам програми видається сертифікат.

Організаторами і викладачами програми є провідні лектори Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які мають досвід практичної роботи, а також юристи та страховики практики.

Тривалість програми – 2 семестри.
Вартість навчання – 1500 грн.
Початок занять з 1 листопада 2015 р.

Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми «Страхова справа», який містить програми всіх навчальних дисциплін, тематику лекцій, плани семінарських занять та списки нормативних актів і рекомендованої літератури, розміщено в АСУ навчальним процесом НЮУ («Навчально-методичні матеріали кафедри економічної теорії»).

Дізнатися більше про програму та форми навчання можна на кафедрі кримінального, адміністративного та трудового права: каб. Б-601, Б-801; тел. 0669781122.

Менеджмент програми «Страхова справа» відкритий для спілкування і врахує усі зауваження та побажання слухачів щодо змісту навчальних програм та якості роботи викладачів.

Запрошуємо студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на навчання!

Запрошуємо студентів бакалаврату та магістратури інших вищих навчальних закладів, та всіх тих, хто цікавиться як створенням конкурентного, ефективного бізнесу у сфері страхування, так і оптимізацією умов страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб.

Реквізити для оплати сертифікатної освітньої професійної програми «Страхова справа»

ОДЕРЖУВАЧ: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
КОД ЄДРПОУ: 02071139
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: ГУДКСУ у Харківській обл.
МФО: 851011
Р/Р: 31251202110377
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Оплата за навчання студента (ПІБ), освітня програма «Страхова справа» в Полтавському юридичному інституті.
Сума сплати: 1500 грн.
Оплата може бути здійснена в будь-якому банку.