Питання та відповіді

Надрукувати Надрукувати
Віртуальна екскурсія Інститутом:
http://www.youvisit.com/poltavalawinstitute

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за №1351/27796.

Просимо звернути увагу на те, що документи в оригіналі подаються вступником лише один раз при виборі місця навчання. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Питання та відповіді на найбільш актуальні питання абітурієнтів

1. З яких предметів слід здавати ЗНО для вступу до Полтавського юридичного інституту?

Відповідь

 • Українська мова та література;
 • Історія України;
 • Іноземна мова або географія або математика.

[collapse]

2. З яких предметів слід здавати ЗНО для вступу до Полтавського юридичного коледжу на основі базової загальної середньої освіти?

Відповідь

 • українська мова
 • історія України

[collapse]

3. Яка мінімальна кількість балів одного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання повинна бути для участі у конкурсі?

Відповідь

Мінімальна кількість балів одного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.

[collapse]

4. Чи дійсні сертифікати минулих років?

Відповідь

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2016 році.

[collapse]

5. Вартість навчання за контрактом Полтавського юридичного інституту? Чи можна сплачувати її частинами?

Відповідь

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр:

 • Для денної форми навчання – 18 тис. 100 гривень;
 • Заочна форма навчання – 10 тис. 000 гривень;

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр:

 • Для денної форми навчання – 28 тис. 500 гривень;
 • Заочна форма навчання – 19 тис. 000 гривень;

Можна сплачувати як за рік, так і за семестр, а також помісячно.

[collapse]

6. Який рівень складності сертифікату вимагається: базовий чи поглибленний?

Відповідь

Для участі у конкурсному відборі приймаються сертифікати 2016 року з базовим рівнем складності.

[collapse]

7. Що ще потрібно здавати, крім ЗНО?

Відповідь

 • Зарахування на бакалаврат на базі повної загальної середньої освіти відбувається лише за ЗНО і балом атестата.

[collapse]

8. За якими спеціальностями (напрямами підготовки) Інстиут здійснює підготовку фахівців?

Відповідь

 • Правознавство

[collapse]

9. Диплом за яким освітньо-кваліфікаційним рівнем можна здобути ?

Відповідь

 • Молодшого спеціаліста;
 • Бакалавра;
 • Магістра.

[collapse]

10. Які правові навчальні дисципліни вивчаються у Полтавському юридичному інституті?

Відповідь

Навчальний план за спеціальністю «Правознавство» передбачає вивчення таких основних дисциплін:

 • Юридична деонтологія;
 • Теорія держави та права;
 • Історія держави та права України;
 • Історія держави та права зарубіжних країн;
 • Організація судових та правоохоронних органів;
 • Конституційне право;
 • Адміністративне право;
 • Фінансове право;
 • Основи римського приватного права;
 • Цивільне та сімейне право;
 • Кримінальне право;
 • Трудове право;
 • Господарське право;
 • Екологічне право;
 • Кримінальний процес;
 • Цивільний процес;
 • Криміналістика;
 • Міжнародне право;
 • Аграрне право;
 • Земельне право;
 • Медичне право;
 • Муніципальне право;
 • Міжнародне приватне право;
 • Податкове право;
 • Юридична психологія;
 • Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності;
 • Адміністративний процес.

[collapse]

11. Ким я зможу працювати після закінчення Інституту та отримання диплома?

Відповідь

Бакалавр з права може займати такі посади:

 • помічник судді;
 • помічник слідчого;
 • секретар суду;
 • юрисконсульт;
 • секретар судової колегії;
 • помічник адвоката;
 • помічник нотаріуса;
 • спеціаліст з оперативно-розшукової діяльності;
 • інспектор поліції;
 • інспектор внутрішньої служби тощо.

Магістр з права може займати такі посади:

 • адвокат (помічник адвоката);
 • арбітр;
 • суддя;
 • нотаріус (помічник нотаріуса);
 • слідчий;
 • начальник слідчого підрозділу;
 • слідчий в особливо важких справах;
 • радник з правових питань;
 • юрисконсульт;
 • начальник юридичного відділу;
 • начальник відділу кадрів;
 • експерт по умовах праці;
 • спеціаліст з аналізу ринку праці;
 • спеціаліст з питань зайнятості;
 • соціальний працівник тощо.

[collapse]

12. Чи забезпечуються студенти Полтавського юридичного інституту та Полтавського юридичного коледжу гуртожитком? Які умови проживання?

Відповідь

Так, студенти забезпечуються гуртожитком.

[collapse]

13. Скільки коштує проживання у гуртожитку?

Відповідь

 • 300 гривень на місяць.

[collapse]

14. Хто має право на першочергове зарахування до Полтавського юридичного інституту?

Відповідь

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви в вищим пріоритетом;
 • особи, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
 • особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 • особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну (базову) середню освіту;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • особи, які пройшли професійний відбір і мають рекомендацію на навчання;
 • особи, які мають стаж роботи за спеціальностями, що є профільними для Університету (з урахуванням його тривалості);
 • особи, які мають визначні досягнення в мистецтві або спорті.

Право на першочергове зарахування до Університету при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра мають:

 • особи, які мають диплом про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь з відзнакою;
 • особи, які мають більш високий середній бал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • особи, які мають більш високий бал з фахового вступного випробування; особи, які пройшли професійний відбір і мають рекомендацію на навчання;
 • особи, які мають наукові публікації, з урахуванням їх фахової належності та кількості;
 • особи, які мають стаж роботи за спеціальностями, що є профільними для Університету (з урахуванням його тривалості);
 • особи, які мають визначні досягнення в мистецтві або спорті.

[collapse]

15. Як здійснюється фінансування підготовки фахівців Інситуту?

Відповідь

Фінансування підготовки фахівців в Інситуті здійснюється:

 • 3а рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за умови виділення таких кредитів Університетові);
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб.

[collapse]

16. Як здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»?

Відповідь

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за денною та заочною формами навчання здійснюється в Полтавському юридичному коледжі. Термін навчання складає 4 роки (при вступі на основі базової загальної середньої освіти) або 3 роки (при вступі на основі повної загальної середньої освіти).

[collapse]

17. Який термін навчання?

Відповідь

 • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”:
  • на основі загальної середньої осіти при наданні сертифікатів ЗНО базового рівня складності (при складанні вступних екзаменів у передбачених законодавством випадках) з предметів: українська мова та література, історія України, іноземна мова; термін навчання – 3 роки 10 місяців;
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за спеціальністю “Правознавство” при складанні фахового вступного випробування з теорії держави і права; термін навчання – 1 рік 10 місяців;
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”,”Спеціаліст” або “Магістр” за неспорідненими напрямами (“друга вища освіта”) без надання сертифікатів ЗНО, складання фахових або вступних випробувань; термін навчання – 2 роки 10 місяців;
 • Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”:
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом “Право” на основі вступного випробування; термін навчання 1 рік 6 місяців за денною і 1 рік 10 місяців за заочною формами навчання.

[collapse]

18. Початок прийому заяв та документів?

Відповідь

 • Денна форма навчання з 11 липня 2016 року;
 • Заочна форма навчання з 14 липня 2016 року.

[collapse]

19. Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра?

Відповідь

 • З 11 липня по 18 липня 2016 року.

[collapse]

20. Які категорії громадян можуть зараховуватися поза конкурсом?

Відповідь

Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю),відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

[collapse]

21. Умови отримання стипендії?

Відповідь

Для того, щоб отримувати стипендію потрібно закінчити семестр із середнім балом за іспити і диференційовані заліки 4,0. Для отримання підвищеної стипендії всі предмети повинні бути здані на відмінно.

[collapse]

22. Як відбувається формулювання та оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування?

Відповідь

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

 У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування; пріоритет заяви, зазначений вступником.

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Інституту. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних (відбіркових) комісій та веб-сайті Інституту.

[collapse]