Гордон Володимир Михайлович

Надрукувати Надрукувати

 

Гордон Володимир Михайлович – вчений-правознавець, доктор цивільного права, професор, доктор юридичних наук, академік Всеукраїнської Академії Наук (1925 р.).

Народився 25 жовтня 1871 р. у місті Лохвиця Полтавської губернії. В 1890 р. закінчив Кишинівську гімназію.

Foto1

У 1894 р. закінчив юридичний факультет Імператорському Санкт-Петербурзького університету, після закінчення якого був залишений в університеті для підготовки до наукової та викладацької діяльності під керівництвом професора Миколи Дювернуа. 1903 р. захищає магістерську дисертацію «Підстава позову в складі зміни позовних вимог», а 1907 р. – докторську дисертацію «Позови про визнання».

У 1901 – 1906 рр. викладав у Демидовському юридичному ліцеї в Ярославлі. З 1906 р. викладав у Імператорському Харківському університеті та інших навчальних закладах цивільне право і цивільний процес. У 1917 р. став сенатором цивільного касаційного департаменту Сенату.

Протягом 1919 – 1920 рр. працював професором Таврійського університету. З 1920 р. – завідувач кафедри цивільного і торгового права, а також декан правового факультету Харківського інституту народного господарства. Водночас був завідувачем правового відділу Наркомату внутрішньої торгівлі УСРР, брав участь у розробці багатьох законопроектів.

Обраний дійсним членом Всеукраїнської Академії Наук 9 березня 1925 р.

Помер В. М. Гордон 3 січня 1926 р. у Харкові.

Наукова діяльність В. М. Гордона значно вплинула на розвиток науки в галузі як матеріального, так і процесуального права. За час своєї тридцятирічної наукової діяльності написав близько 100 наукових праць. Усі вони відзначалися фундаментальністю, широтою і глибиною досліджень, логікою викладу.

Певна кількість наукових праць, зокрема таких, як «Право на позов», «Передача позовів», «Збільшення позову процентами», «Відсутність права на позов» тощо, а також магістерська і докторська дисертації були присвячені поглибленій розробці питань цивільного процесу. І нині докторська дисертація «Позови про визнання» є однією з основних робіт у галузі науки про позови.

Вважається засновником харківської наукової школи правознавців.

Окремі праці науковця:

Гордон В. М. Основание иска в составе изменения исковых требований. – Ярославль: Тип. Губ. правления, 1902. – 316 с. (захищена 1902 р. в Імператорському Санкт-Петербурзькому університеті магістерська дисертація).

Гордон В. М. Иски о признании. – Ярославль: Тип. Губ. земск. управы, 1906. – 370 с.

Гордон В. М. Система советского торгового права. Обзор действующего законодательства по внутренней торговле. – 2-е изд. – Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927. – 196 с.

 

Джерела:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гордон_Володимир_Михайлович

http://www.logos.biz.ua/proj/yar/280.htm