Нога Петро Петрович

Надрукувати Надрукувати

Нога Петро Петрович – один з кращих випускників Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 2018 року після здобуття освітнього ступеня “магістр” з відзнакою долучився до роботи трудового колективу Полтавського юридичного інституту та продовжив своє навчання в аспірантурі у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Нога П.П. є автором семи наукових статей присвячених проблематиці окремих правових аспектів медичного права, чотири з яких у наукометричній базі даних SCOPUS.

 

IMG_7037