Нога Петро Петрович

Надрукувати Надрукувати

Нога Петро Петрович – один з кращих випускників Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 2018 року. Після здобуття освітнього ступеня “магістр” з відзнакою, долучився до роботи  колективу Полтавського юридичного інституту та продовжив своє навчання в аспірантурі  за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Нога П.П. є автором сорока семи наукових праць присвячених проблематиці дисертаційного дослідження, п’ять з яких у наукометричній базі даних SCOPUS. 

вкладка наші випускники