Дубович Олеся Валеріївна

Надрукувати Надрукувати

Дубович Олеся Валеріївна – кандидат юридичних наук, спеціаліст, викладач кримінального права та кримінального процесу Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2011 році закінчила з відзкакою Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, за спеціальністю «Правознавство», здобула освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічна характеристика злочинів що вчинені особами без визначеного місця проживання» (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, спеціальність – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

За темою дисертації було опубліковано монографію на тему: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні», а також опублікувала збірники тез доповідей на теми: «Насильство в сім»ї як порушення прав людини» та «Кримінальна відповідальність неповнолітніх та забезпеченння їхніх прав в Україні» за матеріалами тез доповідей круглих столів та наукових дискусій студентів Полтавського юридичного коледжу.

Активно бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, наукових форумах. Має більш ніж 50 публікацій з проблем кримінального права та кримінального процесу, є членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Під керівництвом Дубович О.В. студентами Полтавського юридичного коледжу було опубліковано більше 100 наукових тез доповідей в різних фахових виданнях та підготовлено до участі у конференціях, круглих столах, форумах.

Займається підготовкою студентів до участі у різноманітних соціальних проектах, присвячених запобіганню насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. Активно співправцює з ГО «Громадське здоров»я» та ГО «Світло надії», проводить тренінги на юридичну тематику для учнів, студентів та працівників закладів освіти.

Дубович