Дубович Олеся Валеріївна

Надрукувати Надрукувати

Дубович Олеся Валеріївна – кандидат юридичних наук, спеціаліст, викладач Полтавського юридичного коледжу.

У 2011 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, за спеціальністю  Правознавство», здобула освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічна характеристика злочинів що вчинені особами без визначеного місця проживання» (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, спеціальність – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. За темою дисертації було опубліковано  онографію, має публікації у фахових виданнях. 

Дубович О.В. займається підготовкою студентів до участі у різноманітних соціальних проектах, присвячених запобіганню насильства в сім’ї.

 Дубович Олеся Валеріївна