Полтава Катерина Олександрівна

Надрукувати Надрукувати

Полтава Катерина Олександрівна – кандидат юридичних наук, спеціаліст ІІ категорії, голова циклової комісії правових фундаментальних та професійно-практичних дисциплін Полтавського юридичного коледжу. 

У 2010 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, отримала диплом за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, освітній рівень – магістр.

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із тяжкими тілесним ушкодженням або із загибеллю людей в Україні», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (Науково-дослідний  інститут  вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН  країни).

Полтава К.О. є автором монографії, має більше 20 наукових публікацій у наукових фахових виданнях та збірниках наукових конференцій,є членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», в рамках якої бере участь у заходах, що проводяться цією громадською організацією.

Полтава Катерина Олександрівна