Шимко Артем Романович

Надрукувати Надрукувати

Шимко Артем Романович  – кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного, господарського і  інансового права, адвокат.
У 2013 році закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, за спеціальністю Правознавство», здобув освітньо- кваліфікаційний рівень – магістр.
14 березня 2016 року – достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту» за спеціальністю 12.00.04. – господарське право; господарсько- процесуальне право.  Шимко А.Р. прийняв участь у 20 наукових конференціях, опублікував 11 статей у наукових фахових виданнях з юридичних наук.

шимко а.р.